Impresszum Help Sales ÁSZF Panaszkezelés DSA

A dadogó virtuóz

A dadogás a beszélgetőtárs jelenlétében történő expresszív beszéd funkcionális zavara, ami a beszédritmus megbomlásában nyilvánul meg. Amikor az egyén pontosan tudja, hogy mit akar mondani, de az önkéntelen ismétlések vagy bizonyos hangok fonálási idejének meghosszabbítása vagy a leblokkolások megakadályozzák ebben.

A dadogás kiindulópontja a beszédszervek perifériáján egy koordinációhiány megléte. Többnyire pszichés tünetek kísérik, mint például izgatottság, félelem, kényelmetlenség érzése.

Két és fél éves korban beszéd közbeni gyakori hezitációk formájában jelentkezik. Négy éves kortól a beszéd megkezdése előtti gyakori hangismétlések formájában jelentkezik (inkább auditív tünet), vagy a gyermek leblokkol a mondat kezdeténél (inkább vizuális).

Előfordulása háromszor gyakoribb olyan családokban, ahol a szülők valamelyike szintén dadogott. Az átlagpopulációnál való előfordulásánál gyakoribb továbbá ikrek, kétnyelvűek, nyelvfejlődési zavar és késés, értelmi fogyatékosság és agysérülés jelenlétének esetében. Hallássérülés esetén viszont az átlagpopulációnál kevésbé gyakori az előfordulása.

Ezzel a kis elméleti kitérővel kívántam felkonferálni a megnézésre ajánlott videót. A rövid videóból kiderül, hogy Miroslav anamnézisében két kockázati tényező is jelen van egyidejűleg. Az egyik a kétnyelvűség, a másik az anyai dadogás. Nagyon érdekes lehet szakembernek, érintettnek és komolyzenét kedvelőnek egyaránt. Mikor tanultam a dadogásról, és tanították, hogy a dadogó személy éneklés közben nem dadog, tudomásul vettem, nem sokat filozofálgattam rajta. Elsajátítottam, aztán kész, még csak el sem képzeltem a helyzetet.

Azt, amit a videó nyújt, azt el sem tudtam volna korábban képzelni. Mindenesetre irigylem a most tanuló logopédusokat, annyival könnyebb dolguk van. A videó alanyát részben csodálom, részben sajnálom. Sajnálom, mert áldozata a hatásvadász filmkészítőknek, akik a kontraszt megteremtése érdekében a legszemélyesebb fájdalmas élményét tárattatják ország-világ elé, kicsit olcsó vásári stílusban. Nézőként nagyon kényelmetlenül éreztem magam ilyen bensőséges kitárulkozás láttán. Sajnáltatták Miroslavot, hogy aztán a mennybe emeljék őt, a csodálatos operaénekesi teljesítményén keresztül. A videó jól példázza, hogy a dadogás terápiájához logopédiai terápián kívül egy pszichés megsegítés is szükséges. A pszichés trauma az elsődleges, de a tünetválasztás sem esik véletlenül a beszédre, lennie kell egy veleszületett beszédgyengeségnek is.

LIKE-olj, hogy értesülj az újabb cikkekről:

A helytelen ceruzafogás nem esztétikai kérdés: www.ceruzafogo.hu0 Tovább

Katicák kórusa játék – a dadogás terápiájához

Köztudott, hogy a dadogás hátterében egy pszichés probléma áll. A pszichés tünetválasztás azért esik a beszédre, mert egy valamilyen szintű beszédgyengeség alapállapotként fennáll a gyereknél. Az ajkak gyakran préselnek, és a motoros szabályozás diszharmonikus, mely görcsök és kóros együttmozgások formájában jelentkezik. Én még úgy tanultam, hogy a dadogás olyan gyermekek esetében jelentkezik, ahol az anya-gyermek kapcsolat nem zavartalan. Ezért is különösen fontos a következő feladatnak az az újszerűsége, hogy az anya aktív résztvevőként lehet jelen a terápiában.

Ez a játék egy román játékgyűjtemény része. Ahogy egyre inkább ásom bele magam a román logopédia eszköztárába, úgy ámulok el, hogy milyen jól gondolkodnak, milyen fejlett elméleti- és gyakorlati eszköztárral rendelkeznek, annak ellenére, hogy országos szinten nagyon fiatal, a 90-es években kialakult szakmáról beszélünk. Előtte egyszerűen nem létezett.

Egy olyan logopédiai mesés-játékos gyakorlatot veszek át most tőlük, ami leginkább a dadogó gyermekek számára hasznos, de mint a legtöbb logopédiai gyakorlat, ennek a felhasználási lehetősége is gyakorlatilag végtelen. Ha vannak is korlátai, annak csak az alkalmazó logopédus fantáziája szab határt.

A katicák kórusa játék

Célja:

  • A légzés és a beszéd helyes összekapcsolása
  • Folyamatos beszéd(ritmus) kialakítása
  • Differenciált légzéstechnika kialakítása
  • Általános relaxáció

A játék kontextusa

A katicák kórusának karmestere a tücsök. Ő fogja megmondani a katicáknak, hogy mit kell énekelni. A gyereknek azt mondjuk, te leszel a „tücsök karmester”.

A logopédus előmond egy hangsort, amit a tücsök karmesternek (vagyis a fejlesztendő gyermeknek) egy levegőre kell utánmondania. A szülő vagy a csoport többi tagja a katicák kórusa, akiknek meg kell ismételni mindazt, amit a tücsök karmester előmondott.

Ha a szülő egy személyben a katicák kórusa, akkor minden katica esetében igyekeznie kell a hangsort más-más formában (hangszín, magasság…) és más-más stílusban (vidáman, dühösen, egykedvűen…) megismételni.

Példa

A logopédus megkéri a tücsök karmestert, hogy tanítsa meg a katicákat a következő énekekre: ÁÁÁ-EEE-ÁÁÁ, OOO-EEE-III.

A tücsök ezt az utasítást a katicáknak továbbadja:

„Katica, jó erősen beszívod a levegőt az orrodon keresztül, és ezt énekled: ÁÁÁ-EEE-ÁÁÁ.”
„Katica, jó erősen beszívod a levegőt az orrodon keresztül, és ezt énekled: OOO-EEE-III”

További variációk:

„Katica, jó erősen beszívod a levegőt az orrodon keresztül, és ezt énekled: E-I-ÁÁÁ.”
„Katica, jó erősen beszívod a levegőt az orrodon keresztül, és ezt énekled: U-I-ÁÁÁ.”
– Aiaaaaa!; Eiaaa!; Oiaaa!; aiaaa!; Eee-iii-ooo-eee-iii-ooo!; Ooo-uuu-aaa-ooo-uuu-aaa!
– Baaa-beee-biii!; Booo-buuu-baaa!; Taaa-teee-tiii!; Tooo-tuuu-taaa!

A játék csoportos és egyéni terápia során is alkalmazható. Egyéni terápia esetén, a szülőt is be lehet/kell vonni a terápiába!

A feladatok mellett azt a fontos üzenetet kapja a gyermek, hogyha vidámak vagyunk, könnyebben jönnek ki a szavak a szánkból. Ha mosolygunk, mikor beszélünk, akkor a szavak boldogabban szakadnak fel belőlünk.

(Itt jegyzem meg, hogy amikor Ságodi Gabriellához jártam beszédtechnikára, ő mindig azt mondta, hogyha mosolygunk, kacarászunk, akkor nem tudunk artikulálni. Pici ellentmondás, de szerintem mindenkinek igaza van.)

A tükör előtt megfigyeltetjük a gyermekkel, hogy milyen, amikor mérgesen vagy amikor boldogan beszél.

A gyermek belenéz a tükörbe, és leírja mit lát: „Össze van vonva a szemöldököm, a szemeim könnyesek vagy szomorúak, a száj kicsi, össze van szorítva, ezért nehezen jönnek ki belőle a szavak.”

Mikor boldog, akkor teljesen máshogy néz ki és másképpen beszél. „A szemeim mosolyognak, a hangom vidám, a szám mosolyog, a szavak szépen és erővel gördülnek ki a számból.”

A katicák nagyon vidámak, amiért ilyen szépen tudnak énekelni. Tücsök karmester, te milyen énekeket tudsz, amiket szívesen megtanítanál a katicáknak?

LIKE-olj, hogy értesülj az újabb cikkekről:

A helytelen ceruzafogás nem esztétikai kérdés: www.ceruzafogo.hu0 Tovább

Boér Zsuzsa, logopédus-gyógypedagógus blogjaLegfrissebb bejegyzések

LIKE-olj, hogy értesülj!

Címkefelhő

afázia (1),Alzheimer-kór (1),arcvakság (2),Asperger-szindróma (1),autizmus (10),beszédfejlődés (8),beszédindítás (13),beszédtechnika (1),beszédértés (10),betűtévesztés (2),dadogás (2),differenciáldiagnózis (1),diszgráfia (1),diszlexia (3),diszpraxia (3),Down-szindróma (1),echolália (1),emlékezet (7),emlékezet-fejlesztés (5),fejlesztés (4),fejlődési verbális diszpraxia (1),figyelem (4),figyelemfejlesztés (4),figyelemmegosztás (1),figyelemzavar (5),finommotorika (2),fixációszélesség (1),fonológiai tudatosság (4),formafelismerés (2),Gerstmann szindróma (1),grafomotoros fejlesztés (14),hanganalízis (1),hiperaktivitás (3),idői tájékozódás (3),integráció (2),interdentális szigmatizmus (1),iskola-előkészítés (5),játék (41),kognitív-fejlesztés (1),kommunikáció (2),kreativitás (2),kártya (3),kétnyelvűség (3),Lottójáték (3),légzéstechnika (1),MamaPapaTaxi (12),mentális forgatás (1),mentális lexikon (1),mondatértés (1),mondóka (1),munkamemória (16),neuropszichológia (2),nevelés (1),nyelvfejlődési zavar (1),nyelvi kreativitás (3),nyelvlökéses nyelés (2),nyelvtanulás (2),olvasás (14),olvasásfejlesztés (7),olvasástechnika (4),parafunkció (1),perifériás látás (1),pragmatika (1),pöszeség (2),r hang (1),szemantikai háló (3),szemmozgás (1),szerialitás (1),szintaktikai tudatosság (1),szociális képességek (2),szoftver (2),szókincs-aktivizálás (9),szókincsfejlesztés (11),szótagolás (3),szövegértés (2),taktilis érzékelés (2),tanulás (3),testséma (1),téri tájékozódás (6),ujjgyakorlatok (2),ujjszopás (1),utasításértés (5),verbális emlékezet (4),verbális fluencia (1),vizuomotoros képességek (2),vizuális figyelem (6),vizuális észlelés (4),zene (2),írás (4)

Utolsó kommentek

Elérhetőség: boerzsuzsi / at / gmail.com