Impresszum Help Sales ÁSZF Panaszkezelés DSA

Hiperaktív gyerek (ADHD) a logopédusnál

„Régóta olvasom a blogod, mert logopédus hallgató vagyok. Most kell egy előadást tartanom a figyelemzavarról, hiperaktivitásról. De mivel nincs semmi gyakorlatom, nem tudom, hogy velük a logopédia órákon mit lehet csinálni. Például nem ültetem a tükör elé, hanem kézitükörrel hencsereghet a földön. Ilyesmi tanácsokat tudnál adni?”

Ahogy telik az idő, egyre inkább olyan vagyok, mint Mrs. Marple: mindenről egy korábbi tanítványom jut eszembe. A kérdésről Gauthier jutott eszembe, aki a legelső francia nyelvű, belga tanítványom volt, és akinek nem kicsit köszönhetem, hogy ma azt csinálom, amit. Ő egy nagyon cuki, szeplős, hiperaktív fiúcska volt, akinek a szemei sem álltak jól, és akinek a szülei – mikor eljöttek a rendelésemre – felváltva bőgtek, miközben mesélték a gyerek körüli megpróbáltatásaikat. Őt például kézzel és lábbal magamhoz kulcsolva szocializáltam a tükör előtti pöszeterápiára.

A mozgékonyság a gyermeket érő ingereket is mozgóvá teszik, aminek következtében a figyelem fluktuálni (gyorsan, szabálytalanul változni) kezd. Ilyen feltételek mellett a tanulás nagyon esetlegessé válik, az agy önkényesen fogja az ingereket feldolgozni.

Nagyon változatos tünetei lehetnek annak, ami miatt egy hiperaktív gyermek logopédiai terápiára szorulhat. Lehet pösze, megkésett beszédfejlődésű, lehet beszédkényszere, értési problémája stb. Legvalószínűbben a beszéde lesz maszatos és hadarásszerű.  Mondjuk nincs konkrét hanghiba, de az egész olyan elkent, érthetetlen. A tanulásban, általában az olvasástanulás kezdeti szakaszában olvasási nehézségei vannak (b-d keverés), és az általam a figyelemzavaros gyermekek triászának tartott tünetegyüttes tapasztalható, mely a grafomotoros gyengeségben, az utasításértés gyengeségében és a koncentrációs gyengeségben nyilvánul meg (szelektív figyelem, megosztott figyelem, a gátlás zavara stb.). Továbbá az olvasáshoz szükséges ritmikus szemmozgás üteme is megbomolhat, megakadályozva a síklapon való jó tájékozódást és az olvasás közbeni helyes sorváltás kialakulását. Kapásból ennyi minden jutott eszembe, amivel a terápia során foglalkozni lehet és kell is – külön-külön, szinte minden tünettel.

De ha egy klasszikus beszédterápiára gondolunk, egy pöszeterápiára, amihez tükör is kell, akkor én semmi esetre sem adnék tükröt a gyermek kezébe, amivel ő világgá indulhat. Részben azért, mert a tükör egy veszélyes eszköz, és baleset lehet a vége. Részben pedig azért, mert a finom beszédhibák fejlesztéséhez a figyelmet oda kell irányítani a kérdéses részletekhez, hogy a megfelelő mozgássort ki tudjuk javítani (kóros mozgás leépít, jó kialakít). Ha röptében menne a dolog, akkor a gyermek valószínűleg nem szorulna logopédusra, spontán javulna a beszédhibája. A gyereket meg kell tanítani figyelni. Általában minden hiperaktív gyermek jobb figyelmi- és összerendezettségi szintre képes kétszemélyes helyzetben, mint amit önmagától produkál.

Tudni kell, hogy általában a hiperaktív gyermekek is képesek ideig-óráig nyugton maradni, és a kétszemélyes helyzet kiválóan alkalmas arra, hogy ezt begyakoroljuk velük, és egyre hosszabb idejű megülésre biztassuk. Itt az lesz a megoldás, hogy kezdetben nem tükör előtt gyakorolunk (az én tapasztalatom az, hogy a hiperaktív gyerekek nem szeretik saját tükörképüket), hanem játékokkal, színes hívóképekkel, és a logopédus szembe ülve (akár a földön is) mutatja elő és csinálja a gyermekkel a feladatokat. Korrigálás során, ha a gyermeknek nehézsége van, akkor megérintjük kézzel a kritikus területeket (pl. a púpot a felső fogsor mögött), a kinesztetikus-taktilis érzékelésre támaszkodva. Amikor már elfogadja a tükör előtti ülés helyzetét, akkor folyamatosan vezetjük be a használatot, egyre hosszabb alkalmazási idővel. Pl. kezdjük 1-2 perc tükör előtt üléssel, majd fokozatosan nyújtjuk az ott töltött időt, és csak a legszükségesebb feladatokat végeztetjük előtte, de akkor elvárjuk, hogy maximálisan koncentráljon a feladatára. Fel is lehet jegyezni a napi teljesítményeket, biztosak lehetünk benne, ha van konkrét támpont, a következő alkalommal felül akarja és fogja is múlni önmagát. Sok játékot alkalmazzunk, lehetőleg mozgásosat, mert köztudomású, hogy a monotóniát is nehezen tűrik, és folyamatos szórakoztatásra vágynak. Ha korlátozódnak a mozgásukban, verbálisan válhatnak agresszívvé. Nem szokatlan a terápia során a szópárbaj. Ezt rögtön az elején kiprovokálja a nebuló, utána megnyugodnak a kedélyek, folytatódik a munka a legnagyobb egyetértésben. Tekergethetnek a kezükben különböző, erre a célra kifejlesztett tárgyakat is, a fölösleges energia levezetésére. Nagyon szeretik a Fújó lottót, ami a logopédiai terápiában nagyon hasznosnak bizonyult, és a korábbi cikkemben (http://logopedia.postr.hu/lotto) feltüntetett tényezők mellett még a helyes ceruzatartáshoz szükséges csippentő mozgást is gyakoroltatja az állatok letakarásakor.


Fújó lottó

Megengedhetjük, hogy bizonyos időközönként fusson egy-két kört. (Azok a tanárok, akik a mi iskolánkban megengedik, hogy a feladat elvégzése után a gyermek elhagyhassa a helyét az osztályteremben és játsszon, sokkal jobban boldogulnak, és kevesebbet panaszkodnak a kollégáiknak. Szintén hasznos a tanóra során olyan papír-ceruza fejlesztőfeladat adása, ami kimutatottan csökkenti a hiperaktivitás tüneteit. A tanóra elején, hogy összerendezze a gyermeket a feladatvégzésre, és a tanóra végén is, hogy legyen türelme kivárni, amíg a többi is befejezi a munkát.)

Az artikulációs mozgásokat kapcsolhatjuk nagymozgásokhoz is. Én például a nyelvvel való liftezést szoktam velük állva végeztetni, és a karokat emeltetem a fej fölé, illetve engedtetem le közben. Ha a karjait nem tudja tónusosan, koordináltan megtartani, hogy ne essen szét a mozgás, labdát adok a kezébe. De a szótagrögzítés során vagy az automatizálandó szavak gyakorlása közben dobhatunk egymásnak labdát is, „Labda viszi a szót” játékot játszva. A nyelvhegy mobilizálását, a kanálnyelvet végeztethetjük Zizi cukorral. Mindjárt menni fog az addig elvégezhetetlen, és sírásig hárított feladat.

A bajuszgyakorlatot pedig ropival: az orrunk alatt, a nyelvünk hegyével megtartunk egy ropit 10-20 mp-ig, amit utána elrágcsálhatunk. Az evés mindig a terápia fénypontja. A jutalmazásnak is fontos szerepe van, csak arra kell vigyázni, hogy valóban egy önmagához mérhetően értékelhető teljesítmény előzze meg, ne legyen ez egy kikövetelt gesztus, ami a gyerek szerint jár neki. Mert hát köztudomású, hogy gyakran a narcizmus (túlzott önszeretet) bűne is megkísérti a hiperaktív alanyunkat.

Jutalmazó játék is lehet a terápia levezetése, amit a gyermek választhat ki. Érdemes a terápia hosszát a gyermek tűrőképességéhez igazítani. Inkább többször legyen kevesebb ideig tartó foglalkozás, mint 1-2 hosszú időtartamú, és semmiképpen ne haladja meg a 30 percet egy alkalom. Az idő strukturálása a foglalkozás során tovább növeli a hiperaktív gyermek kitartását. Ha tudja, meddig kell koncentráltan figyelnie egy-egy feladatra, hány feladatból áll egy óra, akkor már az elején belátja, hogy mint minden jónak, egyszer a logopédia órának is vége lesz. Ennek ténye is csökkenteni fogja a motoros nyugtalanságának mértékét. Én konkrét számokat szoktam a gyermekeknek mondani. Például: 100-at fogunk csettinteni, de húszasával megállunk pihenni. Az első húsz alatt sétál a paci, lassan csináljuk, csitt-csatt-csitt-csatt (figyelünk, hogy a kerekítés-terpesztés mozdulatokat maximálisan kivitelezze, mert szereti elkenni és kihagyni az artikulációs sorokat), majd a pihenést az ajkak pergetése jelzi (prrrr). A lovacska galoppozva nekiiramodik, később hegynek felfele megy, akkor megint lelassul.

Az útvonalat le is lehet rajzolni, a jobb megértés végett, és kézbe is lehet adni egy lovacskát. Van, amikor azt mondom inkább, hogy a ropit az orrod alatt 20 másodpercig tartsd meg. Ilyenkor számolhatok is, de stopperrel is mérhetem az időt. Stopperezni minden gyermek szeret, ezért ő is kezelheti az órát. Versenyhelyzetben érzik igazán magukat elemükben, így gyakran versenyzünk. Ki tudja hosszabb ideig megtartani a nyelvvitorlát, te vagy én? Pláne, ha van egy konkrét felkínált jutalom, mindenképpen meg fognak próbálni legyőzni, elfelejtve, hogy tulajdonképpen utálják az egészet, és mehetnékjük van.

Szóval a mesébe ágyazás és az idő strukturálása mindkettő kulcsszó a hiperaktív gyermek óraszervezése során. Nagyon fontosak a ritmusfeladatok, hangszerrel, énekkel, mondókával kísérve. Mivel a figyelemzavaros gyermekek általában okosak, nagyon szeretik törni a fejüket a fonológiai tudatosság fejlesztésére használatos játékokon is (http://logopedia.postr.hu/logico). Ők a feladatot fejben pillanatok alatt elvégzik, a megoldást megmondják, de nincs türelmük a lépéseken végighaladni, amire viszont mi fogjuk kényszeríteni őket. Rímkeresés során le kell tapsoltatni a szót, sokszor a kezüket megfogva, mert a szájával 3 szótagot mond, a kezével viszont egyet tapsol. Rímkeresés: megtalálni és kimondani a keresett rímet, találni hozzá egy hasonlóan végződő másik szót stb.

A figyelmet, a koncentrációt fejlesztő papír-ceruza feladatok csökkentik a hiperaktivitás tüneteit, ezért ilyen feladatokkal kell a gyermek fejlesztését bevezetni. Ilyenek lehetnek a labirintusok (bemozgatják a frontális lebenyt, gyakoroltatják a pásztázó szemmozgást, szem-kéz koordinációt), pontösszekötők, 7 különbség játékok, adott inger szelektálása (pl. az összes delfin kiszínezése, áthúzása), a végtelen jel folyamatos rajzoltatása adott ideig (vagy csak kézzel, a levegőbe), forgószéken megpörgetni a gyereket. Figyelmet erősítő motiváló játékkal is lehet kezdeni a foglalkozást, a Bataflash kártya is egy ilyen játék (http://logopedia.postr.hu/bataflash).

Az eszközök változtatása, a számítógép használata mind segítik a gyermeket lekötni, és a terápia folytatására motiválni. A halk háttérzene relaxál, és indirekt módon koordinálja a mozgásukat – átvéve a ritmust. Kiegészítő terápiaként javasoljuk és elvárjuk a mozgásterápiát. A tónusszabályozás javítja a figyelem minőségét, de a figyelem is visszahat a tónusszabályozásra. Napi sportolásra biztatjuk a gyereket, szülőt.

Az I. kerületi Nevelési Tanácsadó munkatársai például az Elfelejtett szavak (http://logopedia.postr.hu/elfelejtett) cikkemben bemutatott játékötletet (ami a figyelem fejlesztését célozta meg) dolgozták át pöszeterápiára. A figyelem, emlékezet, keresztcsatornák fejlesztése mellet így vált alkalmassá a beszédhangok automatizálására is (például az egy táblán szereplő képek mindegyike sz hanggal kezdődik). De a Képes beszédlottó tábláit is használhatjuk az elfelejtett szavak szabályának megfelelően.

Ne mi futkossunk a hiperaktív gyermek után a feladattal, és ne vegyük át a nyugtalanságát, hanem nekünk magunknak kell nyugalmat árasztani és megnyugtatni a gyermeket (szeretetteljes, de határozott légkörben). Folyamatosan feszegetni kell a határait, sok apró trükkel. A gyermeket kifigyelve, ő maga fogja a működéséhez szükséges kulcsot tálcán átnyújtani nekünk. Plusz, nekem van még a pöszeterápiához egy titkos hozzávalóm, amivel hamarosan jelentkezni fogok, már alig bírom magamba tartani.

Ne felejtsük el, hogy a hiperaktív, autista, mutista gyermek nagyon sokat vesz ki az emberből. Lehetőleg mindegyikből csak egyet szervezzünk be egy napra. Amennyiben kénytelenek vagyunk többet ellátni, ne tegyük őket egymás utánra. Azért a saját türelmünk határait se feszegessük fölöslegesen. Többet ésszel, mint erővel!

LIKE-olj, hogy értesülj az újabb cikkekről:

A helytelen ceruzafogás nem esztétikai kérdés: www.ceruzafogo.hu0 Tovább

A kétnyelvűség stimulálja az agyat

Egy új kutatás szerint a kétnyelvűség stimulálja az agyat, és segíti, hogy jobban kezelje az információkat. A Brain and Language tudományos folyóirat szerint a kétnyelvűek agya az egynyelvűekénél gyorsabban kezeli az információt – folyamatosan zsonglőrködve a szavakkal –, és az adatokat jobban asszimilálja.

A Northwestern egyetem kutatói egy- és kétnyelvű önkéntesektől azt kérték, hogy azonosítsanak be két képet, amelyeknek a neve hasonló hangzású (clown and cloud), miközben MRI-vel követték az agyműködésüket. A kétnyelvűek könnyebben ismerték fel a képeket, mint az egynyelvűek. A kétnyelvűek – tudatosan vagy sem – folyamatosan válogattak a két nyelv között, ami azt jelenti, hogy az agyuk állandó trenírozás alatt áll, mintha szüntelenül keresztrejtvényt fejtenének vagy Sudokut töltenének ki. A kétnyelvűség állandó készenlétben tartja az agyat, és megvéd a leépüléstől.

Az Edinbourgh Egyetem munkatársai 2013-ban közölték, hogy a kétnyelvűség 5 évvel késlelteti a demenciák különböző formáinak bekövetkeztét, így például az Alzheimer-kórét is. De a tudósok azt is kimutatták, hogy a két vagy több nyelvet beszélőknek határozottan jobb kognitív képességei vannak korosztályuk átlagánál. A legszembetűnőbb különbséget az általános intelligencia és az olvasási képességek területén mérték, akármilyen életkorban is sajátították el a második nyelvüket.

A cikk tanulsága: Soha nem késő elkezdeni idegen nyelvet tanulni, és ennek jótékony hatásait a tanulás kezdetétől számított 6 hónap múlva élvezni.

Forrás: http://www.topsante.com/medecine/troubles-neurologiques/alzheimer/prevenir/le-bilinguisme-stimule-le-cerveau-73375

Egy másik cikk a kétnyelvűségről, mint „edzőtermi gyakorlatról”: http://www.livescience.com/48721-bilingual-brain-bodybuilders.html (magyarul ugyanez)


LIKE-olj, hogy értesülj az újabb cikkekről:

A helytelen ceruzafogás nem esztétikai kérdés: www.ceruzafogo.hu0 Tovább

A dadogó virtuóz

A dadogás a beszélgetőtárs jelenlétében történő expresszív beszéd funkcionális zavara, ami a beszédritmus megbomlásában nyilvánul meg. Amikor az egyén pontosan tudja, hogy mit akar mondani, de az önkéntelen ismétlések vagy bizonyos hangok fonálási idejének meghosszabbítása vagy a leblokkolások megakadályozzák ebben.

A dadogás kiindulópontja a beszédszervek perifériáján egy koordinációhiány megléte. Többnyire pszichés tünetek kísérik, mint például izgatottság, félelem, kényelmetlenség érzése.

Két és fél éves korban beszéd közbeni gyakori hezitációk formájában jelentkezik. Négy éves kortól a beszéd megkezdése előtti gyakori hangismétlések formájában jelentkezik (inkább auditív tünet), vagy a gyermek leblokkol a mondat kezdeténél (inkább vizuális).

Előfordulása háromszor gyakoribb olyan családokban, ahol a szülők valamelyike szintén dadogott. Az átlagpopulációnál való előfordulásánál gyakoribb továbbá ikrek, kétnyelvűek, nyelvfejlődési zavar és késés, értelmi fogyatékosság és agysérülés jelenlétének esetében. Hallássérülés esetén viszont az átlagpopulációnál kevésbé gyakori az előfordulása.

Ezzel a kis elméleti kitérővel kívántam felkonferálni a megnézésre ajánlott videót. A rövid videóból kiderül, hogy Miroslav anamnézisében két kockázati tényező is jelen van egyidejűleg. Az egyik a kétnyelvűség, a másik az anyai dadogás. Nagyon érdekes lehet szakembernek, érintettnek és komolyzenét kedvelőnek egyaránt. Mikor tanultam a dadogásról, és tanították, hogy a dadogó személy éneklés közben nem dadog, tudomásul vettem, nem sokat filozofálgattam rajta. Elsajátítottam, aztán kész, még csak el sem képzeltem a helyzetet.

Azt, amit a videó nyújt, azt el sem tudtam volna korábban képzelni. Mindenesetre irigylem a most tanuló logopédusokat, annyival könnyebb dolguk van. A videó alanyát részben csodálom, részben sajnálom. Sajnálom, mert áldozata a hatásvadász filmkészítőknek, akik a kontraszt megteremtése érdekében a legszemélyesebb fájdalmas élményét tárattatják ország-világ elé, kicsit olcsó vásári stílusban. Nézőként nagyon kényelmetlenül éreztem magam ilyen bensőséges kitárulkozás láttán. Sajnáltatták Miroslavot, hogy aztán a mennybe emeljék őt, a csodálatos operaénekesi teljesítményén keresztül. A videó jól példázza, hogy a dadogás terápiájához logopédiai terápián kívül egy pszichés megsegítés is szükséges. A pszichés trauma az elsődleges, de a tünetválasztás sem esik véletlenül a beszédre, lennie kell egy veleszületett beszédgyengeségnek is.

LIKE-olj, hogy értesülj az újabb cikkekről:

A helytelen ceruzafogás nem esztétikai kérdés: www.ceruzafogo.hu0 Tovább

Szótagcsata – autóskártya módjára

A hasznosságra és a nagy érdeklődésre való tekintettel újabb fonológiai tudatosságra hasznos játékot fogok most ismertetni. A játék szellemiségében illeszkedik a Mamapapataxi sorozathoz, csak ehhez javallott egy pakli képgyűjtemény/kártya is, ami, lássuk be, nem mindig áll rendelkezésünkre (pl. iskolába menet, az autóban).

Én például a Djeco Blablabla (www.okosjatek.hu) játékkal játszom, mert ennek képanyaga változatos, és így kiválóan megfelel a célnak. De bármilyen katalógusból, szórólapból használhatunk képeket, a költségkímélés és környezetvédelem okán.

A játék neve: Szótagcsata
Résztvevők száma: 2-3 gyermek

A játék célja: Két szó összehasonlítása, annak megállapítása, hogy melyik tartalmaz több szótagot.

A fejlesztet képességek: szókincs, akusztikus tagolás, fonológiai tudatosság, olvasás

A játék menete

A játékot pont ugyanúgy kell játszani, mint gyermekkorunk egyik kedvencét, az autóskártyát, amiben a Lola-T (kimondhatatlan) sebessége mindent vitt.

A kártyákat egyenlő mennyiségben osztjuk ki a játékban részt vevő gyermekek között. Mindegyik játékos egyszerre fordít fel egy-egy kártyát, és a felfordított kártyákat az a játékos viszi el, akinek több szótagot tartalmaz a képének a neve. Egyenlő szótagszám esetén addig fordítanak fel a játékosok további kártyákat, amíg újabb szótagegyenlőtlenség nem keletkezik, és valaki viszi az összes kártyát. A játék addig folytatódik, amíg az egyik játékos elnyeri az összes kártyát.

A játék leírt szavakkal is játszható, használható az olvasás gyakorlásához, az analízis fejlesztéséhez. Ebben az esetben egy csomag szókártyát kell használni.

LIKE-olj, hogy értesülj az újabb cikkekről:

A helytelen ceruzafogás nem esztétikai kérdés: www.ceruzafogo.hu0 Tovább

Egy ábécés lottójáték olvasni éppen tanuló elsősök számára – frontális osztálymunkához is

Egy olyan játékról írok most, ami nagyobb létszámú csoportban szinte még jobban élvezhető.

Letöltés (PDF)  

Minden gyermek rendelkezik egy négyzetrácsnyi szótaggal. Amikor olyan szótagot lát vagy hall, amit megtalál a saját lapján, azt áthúzza. A szótagokat a tanító (vagy egy gyerek) véletlenszerűen sorolja. Mindegyik tábla más-más szótagokat tartalmaz. Aki legelőször áthúzza az összes szótagot a kártyáján, az nyer.

Annak függvényében, hogy a vizuális vagy a keresztcsatornát akarjuk fejleszteni a gyermekeknek, vagy a szótagkártyákat mutatjuk fel, vagy mondjuk a szótagokat – esetleg mindkettőt egyszerre, a kapcsolat stabilabb megszilárdulásához.

Bizonyos időközönként kiváló szintfelmérőként is hasznosítható a játék, az elsajátított betűk és kapcsolataik szorongásmentes ellenőrzésére.

Forrás:

http://www.webinstit.net/lecture/jeux_lecture.htm  – Loto des syllabes

(további érdekes játékokkal)

LIKE-olj, hogy értesülj az újabb cikkekről:

A helytelen ceruzafogás nem esztétikai kérdés: www.ceruzafogo.hu0 Tovább

Szubjektíven a grafomotoros-, írásterápiáról

A következő cikkem egy szülői megkeresés nyomán született. Sokan kérdeztek tőlem mindenfélét a különböző terápiákkal kapcsolatosan. Mivel ez a téma sokakat érint, gondoltam, hogy nyilvánosan megosztom a blogom összes olvasójával.

Ahogy haladnak előre a gyermekek az iskolában, úgy nőnek a feladatok és elvárások is, és nehezen tudják utolérni magukat. A progresszió felismerése és reális megítélése egy fontos gyógypedagógiai feladat. Sajnos a gyógypedagógiai munkában nem történnek varázsütésre a dolgok, nagyon kevés az „olyan volt, ilyen lett” látványos fejlődés. Ezért lehet kevésbé látványos az eredmény. Magyarországon nem divat, hogy specializálódjanak a logopédus szakemberek (nagyon kevés lehetőség van rá), pedig a grafomotoros- és írásfejlesztés egy olyan nagy és átfogó téma, amiben érdemes lenne elmélyülni.

Meixner Ildikó szemlélete ebben a terápiában is mérvadó, egy fejlesztőóra során mindig kell csinálni fejlesztést és korrepetálást is. Kezdetben több a képességfejlesztés, de ahogyan fejlődik a képesség, úgy lehet és kell is mind több és több tananyagot is becsempészni a foglalkozásokra. Az iskolában dolgozó szakemberek tudják, hogy nagyon fontos az iskolai elvárásokhoz kapcsolódni, mert onnan érkezik az elvárás és az elismerés is. Persze, hogy az elvárás mennyire reális, az más tál tészta.

A terápiáról

Érdemes kezdetben egy nagyobb vizsgálatot végezni: mozgásvizsgálat, vizuomotoros koordináció, emberrajz, írás stb., hogy kiderüljön, tulajdonképpen hol van az elakadás: neurológiai vagy pszichés természetű problémával állunk-e szemben, a funkcióban zavar van vagy késés, izolált-e a probléma vagy komplex (lateralizáció késése vagy keresztezettsége, diszpraxia stb.). Utána jöhetnek a fejlesztő foglalkozások a korábbi elvek alapján felépítve. Én a háromujjas ceruzafogót szoktam javasolni a gyermeknek a tanórára, mert az tehermentesíti a kezet, kevésbé fájdul meg, kvázi megtartja a gyermek helyett a ceruzát. Itt nem arról van szó, hogy a gyermek ujjait egy protézisbe kényszerítenénk. Ez az eszköz segít a ceruza (toll, ecset, olló stb.) korrekt tartásában, és a jó pozíció hosszabb ideig való fenntartásában. Abban, hogy a perifériáról tartósan jó impulzusok jussanak a központi idegrendszerbe, korrigálva annak működését. A logopédiai foglalkozásokon is használom a ceruzafogót. Akik rövidebb-hosszabb ideig képesek jól fenntartani spontán a megfelelő mozdulatot, azoknál ezt fejlesztjük tovább. A kétszemélyes helyzet inkább alkalmas arra, hogy ellenőrizzem a helyes ceruzatartást, és észrevegyem a változásokat is, és korrekcióra biztassam a gyermeket. De ha másodpercenként azt kell mondanom, hogy figyelj jól, mert elcsúsztak az ujjaid, akkor inkább előveszem a ceruzafogót, mert a gyermek folyamatos piszkálásnak érezné a rászólásokat, másrészt elvonódna a figyelem a tartalomról.

Az órát egy általános bemozgatással (vállak, karok), majd finommotoros ügyesítéssel kezdem (http://logopedia.postr.hu/grafomotoros), melynek célja többek között a helyes test- és eszköztartás. Ez nagyon változó: mondókával egybekapcsolt ujjmozgások, vagy csak végigcsináljuk utasításra a rutint (1-2, max. 5 perc). A zenei aláfestés is sokat segíthet, összekapcsolhatjuk a tevékenységet a zene ritmusával, vagy a zenei aláfestés csak spontán ritmizálja a háttérből az írásmozgást . Attól függ, kinél, hol tartunk. Ezt követi egy kis manipuláció: pötyi, gyurma, trükkös ujjak, csipeszek, tapintásos érzékelési feladatok... stb., az adott gyermek szükséglete vagy motivációja szerint. Rajzolás, festés, színezés, vágás stb.

De azért igyekszem az írás szolgálatába helyezni a dolgokat, nem viszem el túlságosan a barkácsolás irányába, szem előtt tartom, hogy a cél a helyes íráskészség kialakítása. Majd jön a ceruzafogás és a vonalvezetés gyakorlása.

Nem olyan régen láttam egy fotót, amin egy kislány szorítja a ceruzát, a tanár néni meg a kislány kezét, de annyira, hogy a tanár néni keze kifehéredett, a kislányé meg vörös volt. Hát ezt nem kell csinálni! Kezdetben én kérem meg, hogy a gyermek fogja meg az én ceruzát tartó kezemet, és próbálja megérezni a laza, de határozott tartás erejét az írás, rajzolás közben. Majd próbálja önmagától is elérni ezt az érzést, ha tudja. Közben én is meg-megfogom a kezét, irányítva a mozgást, de semmiképpen nem szorongatom, csak kérem, hogy engedje el magát, és hagyja, hogy vezessem. Közben figyelje az érzést. Meg is szoktam kérdezni a gyermekeket, hogy miért tartják úgy a ceruzát, ahogy, amire többször az a válasz érkezik, hogy azért, mert ha nem úgy tartaná kimenne a vonalból. Nem tudom eldönteni, hogy ez egy intuitív elvárás a gyermeknek önmagától, vagy ezt hallja az óvodában. Egy biztos, soha nem hallottam még felnőttet arra biztatni a gyermekeket, hogy vigyázzon, ne menjen ki a vonalból, de ha van ilyen, akkor nagyon káros. Ezen a ponton arra kell biztatni a gyermeket, hogy fogja/tartsa jól a ceruzát, és szerezzen annyi tapasztalatot a szabad vonalvezetésről, amennyit csak tud.

Itt ezen a szinten kérem a helyes eszköztartással összekapcsolni a lendületes vonalvezetést. Azok az ábrák, amiket felraktam (http://logopedia.postr.hu/iras), komplex gyakorlatoknak tekinthetőek: bemozgatják és koordinálják az íráshoz szükséges izmokat, begyakoroltatják a betűelemeket és a lendületes vonalvezetést, de pl. a fektetett nyolcas összehangolja a két agyféltekét is.

A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy egy-két ábrával kezdek, amiket a későbbi foglalkozások alkalmával még kiegészítek további egy-kettővel. Minden órán elölről vesszük és rajzoljuk át az ábrákat. A funkció fenntartásának gyakorlására bizonyos ideig elvárt, hogy folyamatos harmonikus vonalvezetéssel egyre hosszabb ideig dolgozzon. Első órán pl. 1 átírás, következő órán 10 mp-ig folyamatosan stb. Nagyon együtt kell lenni a gyermekkel a továbblépés érdekében. Mielőtt végleg eltennénk a feladatokat, 30 mp-ig, 1 percig is fent lehet tartatni a folyamatos mozgást.


Az adott időtől is függ, mennyi további feladatot kell végeztetnünk. Ha az összes ábrát átíratjuk a max. 1 perces futamidővel, akkor összesen 13 percet vesz igénybe ez a tevékenység. De a lendületes vonalvezetést érdemes kezdetben nagy méretben, csomagolópapíron gyakoroltatni. Én a gyermekkel vonalaztatom meg a lapokat. Általában is igaz, hogy nem tanítok addig gyermeket írni, amíg nem tud vízszintes egyenes vonalakat húzni.

Ezen a szinten követelem meg a sor végéig való folyamatos vonalvezetést. Utasításként azt mondom, hogy csak a sor végén emelheti fel a ceruza hegyét a papírról. Majd a sort 2 vagy 3 megszakítással rajzoltatom, mímelve a szóírást.

Mikor ez már jól megy, jöhetnek a feladatlapok. Amíg nem tartja jól a gyermek a ceruzát adott ideig, és nem képes lendületesen előrehaladó vonalvezetésre, addig nem érdemes íratni. Mikor ez megvan, akkor betűkkel kezdünk, betűmásolás, tollbamondás, akár kódváltással egybekötve. Itt következik egy részletes elemzés, hogy van-e olyan inadekvát mozdulat, ami lassítja/torzítja a betűformálást. És akkor jöhet a betűk begyakoroltatása, akár végtelen betűsorokon keresztül. Mikor a betűk felidézése és kivitelezése már nem okoz problémát, akkor jöhetnek a betűkapcsolatok. Szavak, mondatok csak a terápia vége felé. Majd a stopperral mért időre való íratás, a tempó tartása/fokozása érdekében.

Érdemes szem előtt tartani, hogy az életkor előrehaladtával bemerevednek a szokások, és nem nagyon lehet változtatni rajtuk. A diszgráfia az egyetlen patológia, amivel kapcsolatban szkeptikus vagyok, az összes többi fejlesztését bármilyen életkorban javallom, ha az illetőnek gondot okoz. Részben az iskolát is okolom, hogy olyan kevéssé látványos a gyermekek fejlődése. A gyermekek 5. osztálytól egyszerűen nehezen vihetik be az újabb, jobb íráskompetenciájukat az iskolába. Nem jut rá idő, hogy megmutassák, állandóan sietnek, sokat kell írni, másolni, jegyzetelni. Ez a jegyzetelés a legbizarrabb számomra, nekem ezt még a felsőoktatásba lépve kellett megtanulnom, most meg már egy ötödikes diszgráfiás gyermektől is elvárt. A tanárok már ötödikben úgy sietnek, hogy rövidítéseket írnak fel a táblára. A gyermekek loholnak a tanár után, ez nem oktatás kérem szépen, ez versenyzés. Mesterségesen nehéz helyzetbe hozzuk a problémás gyermekeket, hulljon csak ki, aki nem bírja a tempót. Ötödikben azt mondja a tanár a diszgráfiás gyermek szülőjének: hja kérem, a gyermeke nem tud jegyzetelni. És ki tud? Ki tanította meg őket? Mikor, negyedikben? Persze, az adott gyermek még annyira sem tud, mint a többiek, ő még a ceruzát is rosszul fogja, és nagy nehézséget okoz a betűk formájának felidézése.

Pont ezért érdemes legalább a házi feladat írása közben arra biztatni a gyermeket, hogy lassan, szépen, a legjobb tudása szerint dolgozzon. Mozgósítsa a plusz motivációját, erőtartalékait, új, elsajátított kompetenciáját (annyit, ahol éppen tart) a feladatvégzéshez. Ezzel segítünk neki reálisan értékelni a teljesítményét, a fejlesztés eredményeit, ha már az iskolában nem jut idő rá.

Az óraszervezés az én dolgom. Mindig szem előtt tartom, mit tud a gyermek, és hova akarom eljuttatni. A fejemben vannak a lehetőségeim is, az eszközök, a feladatok, a játékok stb. Ebből válogatok ki minden alkalomra úgy feladatokat és játékokat, hogy a gyermek fejlődését szolgálják, de ugyanakkor szórakoztatóak is legyenek. Mint egy bejárónő, aki minden alkalommal mindent nem tud végigtakarítani a lakásban, de van egy alaptakarítás, és hozzá az extrákat hosszú távra osztja be megának.

Természetesen az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy általában nem jut idő arra, hogy végigvigyünk egy terápiát. Ezért vagy azért, általában logikusan érthető okokból kifolyólag, idő előtt szakad meg egy terápia. De mi úgy lépünk tovább, hogy mi minden tőlünk telhetőt megtettünk a cél érdekében, ha két dolgot a szemünk előtt tartunk: a gyermek problémájával foglalkozunk az aktuális fejlettségi szinten, és megpróbáljuk a fejlesztések eredményeit lehetőleg azonnal átvinni az iskolai tananyagra, iskolai hasznosításra, mert sajnos a mi munkánk megítélése is ott történik.

(Rá kellett döbbennem, hogy nem is olyan egyszerű megfogalmazni egy idegen számára érthetően a foglalkozásaim felépítését.)

Kapcsolódó szakirodalom:

A blogom írásaiból:

http://logopedia.postr.hu/matching-house

http://logopedia.postr.hu/iras

http://logopedia.postr.hu/grafomotoros

Feladatlap- és szöveggyűjtemények:

http://www.schoolsparks.com/kindergarten-worksheets/fine-motor

Alfred Zuckrigl: Balkezes gyermekek

Szabó Borbála: Mozdulj rá!

Hanne Türk és Rosanna Pradella: Rajzolj te is!

Meixner Ildikó: Játékház, Betűtanítás-írásfüzet II.

Adorján Katalin: Szebben akarok írni.

Rosta Katalin: Színezd ki és… számolj te is!

Rosta Katalin: Színezd ki és… rajzolj te is!

Gabosné Balogh Judit: Balkezes betű és szám gyakorlófüzet első osztályosok részére

LIKE-olj, hogy értesülj az újabb cikkekről:

A helytelen ceruzafogás nem esztétikai kérdés: www.ceruzafogo.hu0 Tovább

One of us – Graeme Simsion: Ésszerű szerelem könyvajánlója

Meggyőződésem volt, hogy nekem sosem lesz e-bookom, hiszen imádom a könyvet kezembe tartani, bele-belelapozni, könyvjelzőt használni, gondolataimat a margóra firkantani, beleszagolni... stb. Szeretem a könyvek fizikai fogyását szemrevételezni, azt az érzést, amikor egy letehetetlen könyv kerül a kezembe, és a gyors befejezéstől való félelmem lassítja az olvasási tempómat. Ha nem is egyből, de beadtam a derekam, lett egy e-book olvasóm, és kezdem megkedvelni az e-bookot. Leginkább a prakticitás (helyhiány) az oka annak, hogy van. Nem akarok a vészesen szaporodó könyveink miatt hamarosan nagyobb lakásba költözni, viszont az olvasás öröméről sem akarok lemondani. Nyáron a bőröndömben e kompromisszum eredményeként még lapultak papírkönyvek is az e-book mellett. Most, amikor azt olvastam, hogy megjelent A Rosie projekt mindkét (papír és digitális) változata, már gondolkodás nélkül a digitális változatát választottam.

A könyvet azért akartam elolvasni, mert egy Asperger-szindrómás ember szemszögéből mutatja be a szerelmet. Tehát, akár szakirodalomnak is tekinthető. Már az ajánlókból kiderült, hogy alapvetően egy humoros könyvről van szó, ez is erősítette az érdeklődésemet – erről a nagyon is komoly témáról szerintem nem könnyű úgy humorosat írni, hogy ne legyen gúnyos vagy enyhén pejoratív (lekezelő) az említett patológia szereplőivel szemben. Ami már közvetlenül a könyv elején megtetszett, hogy ez a humoros, szerelmi témájú bestseller határozottan „one of us”-ként, közülünk valóként mutatja be a főszereplőt, és nem emeli sem piedesztálra, hogy sajnálatból könnyekre fakassza az olvasókat, se nem helyezkedik fölé. Az esőember egy nagyon fontos film volt a maga korában, hiszen általa tudtuk meg (a nagyközönség), hogy létezik ez a patológia. Sok autistát nevelő szülőnek tette könnyebbé a gyermeke és patológiájának elfogadását. Azonban határozottan ránk férne már egy kis globális társadalmi szemléletváltás a témával kapcsolatban.

Nem tekintem magam egy autizmus szakértőnek, de azért nagyon sokat tudok róluk, az autista gyermek beszédfejlődésén és terápiáján keresztül sok tapasztalatot szereztem.  Határozottan kijelenthetem, hogy az autizmus spektrumon lévő gyermekek kifejezetten vonzódnak hozzám, legalábbis azok, akikkel eddig találkoztam. Ha viccelődni akarnék, azt mondhatnám, hogy lehetnék egy differenciáldiagnosztikai kritérium egy tesztbattériában. És hát minden ellenkező hiedelemmel szemben képesek szeretni, és általában ösztönösen tudatukban is vannak ennek az érzésnek. Itt is saját élményekre tudok hivatkozni: amikor a gyermekek a konkrét kérdésemre, hogy szeretsz-e, mindig ösztönös és gyors választ adtak a zavarodottság legkisebb jele nélkül – ami arra utalhatott volna, hogy fogalmuk sincs, mi a csudáról beszélek. Vagy hogy rohanva jöttek a foglalkozásokra, és ugrottak rögtön a nyakamba. Ugye nem gondolnánk ezeket az autizmussal összeférhető magatartásformának, mégis, ezek közül a gyermekek közül nem egy Asperger-szindrómásnak vagy nembeszélő autistának volt diagnosztizálva, híres külföldi egyetemek által. Valahogy mindig azt éreztem a zsenge korú, nembeszélő gyermekek esetében, hogy bennem, a kapcsolatunk kezdeti stádiumában, egy olyan embert ismertek fel, aki megértette őket, kompetensnek bizonyult, ez szemmel láthatóan megnyugtatta őket, és jó minőségű kooperációra ösztönözte. Ezek a jelzések hatalmas megkönnyebbült sóhajok formájában jelentkeztek és jelentkeznek a mai napig a feladatmegoldás során.

A következő, pozitív hozzáállású, nem hiányspecifikus, hanem az előnyökre fókuszáló idézetek közvetlenül a könyv elejéről származnak, és a legjobban ezek a sorok ajánlják a könyvet:

„– Vagyis... azoknak mondom, akik hozzám hasonlóan nem zsenik... ha jól látom, Tillman professzor azt mondja, hogy az Asperger velünk születik. Vagyis senki nem hibás miatta. Elszörnyedtem a «hibás» szó használatán, annak negatív felhangján, főleg hogy egy hivatalos személy szájából hangzott el.”

„– Még, hogy hibás! Az Asperger nem hiba! Hanem variáns. Méghozzá potenciálisan jelentős előnyöket hordozó variáns. Az Asperger-szindróma a szervezéshez, az összpontosításhoz, az innovatív gondolkodáshoz és a racionális gondolkodáshoz kötődik.”

„Ahogy számítottam rá, az összes ötlet az aspergeresektől származott. A szülők egyetlen konstruktív felvetéssel sem járultak hozzá, sőt akadtak, akik megpróbálták elfojtani gyermekük kreativitását... Az összes racionális megoldás az aszpisoktól származott. Mindenki mást tehetetlenségre kárhoztattak az érzelmeik.”

A továbbiakban nem ragad le a könyv a hozsannázásnál, hanem nagyon hitelesen próbálja meg érzékeltetni a komplex személyiségi és viselkedésformát, ami a kórkép mögött meghúzódik, apró hétköznapi részletek felvázolásával. Természetesen ez a könyv sem mentes a kliséktől, de ezek felsorakoztatása inkább a probléma komplexitásának érzékeltetését szolgálja, mint olcsó hatásvadászatot. Szakembernek és laikusnak egyaránt szívből ajánlom!

Graeme Simsion: A Rosie-projekt – Ésszerű szerelem
(Libri Könyvkiadó Kft., 2014, 400 oldal – The Rosie Project)

És hogy a könyvben központi szerepet kapó tudományos kérdőíves párkeresés mennyire nem fikció, azt igazolja a következő, rendkívül mulatságos TED videó.


LIKE-olj, hogy értesülj az újabb cikkekről:

A helytelen ceruzafogás nem esztétikai kérdés: www.ceruzafogo.hu0 Tovább

Katicák kórusa játék – a dadogás terápiájához

Köztudott, hogy a dadogás hátterében egy pszichés probléma áll. A pszichés tünetválasztás azért esik a beszédre, mert egy valamilyen szintű beszédgyengeség alapállapotként fennáll a gyereknél. Az ajkak gyakran préselnek, és a motoros szabályozás diszharmonikus, mely görcsök és kóros együttmozgások formájában jelentkezik. Én még úgy tanultam, hogy a dadogás olyan gyermekek esetében jelentkezik, ahol az anya-gyermek kapcsolat nem zavartalan. Ezért is különösen fontos a következő feladatnak az az újszerűsége, hogy az anya aktív résztvevőként lehet jelen a terápiában.

Ez a játék egy román játékgyűjtemény része. Ahogy egyre inkább ásom bele magam a román logopédia eszköztárába, úgy ámulok el, hogy milyen jól gondolkodnak, milyen fejlett elméleti- és gyakorlati eszköztárral rendelkeznek, annak ellenére, hogy országos szinten nagyon fiatal, a 90-es években kialakult szakmáról beszélünk. Előtte egyszerűen nem létezett.

Egy olyan logopédiai mesés-játékos gyakorlatot veszek át most tőlük, ami leginkább a dadogó gyermekek számára hasznos, de mint a legtöbb logopédiai gyakorlat, ennek a felhasználási lehetősége is gyakorlatilag végtelen. Ha vannak is korlátai, annak csak az alkalmazó logopédus fantáziája szab határt.

A katicák kórusa játék

Célja:

 • A légzés és a beszéd helyes összekapcsolása
 • Folyamatos beszéd(ritmus) kialakítása
 • Differenciált légzéstechnika kialakítása
 • Általános relaxáció

A játék kontextusa

A katicák kórusának karmestere a tücsök. Ő fogja megmondani a katicáknak, hogy mit kell énekelni. A gyereknek azt mondjuk, te leszel a „tücsök karmester”.

A logopédus előmond egy hangsort, amit a tücsök karmesternek (vagyis a fejlesztendő gyermeknek) egy levegőre kell utánmondania. A szülő vagy a csoport többi tagja a katicák kórusa, akiknek meg kell ismételni mindazt, amit a tücsök karmester előmondott.

Ha a szülő egy személyben a katicák kórusa, akkor minden katica esetében igyekeznie kell a hangsort más-más formában (hangszín, magasság…) és más-más stílusban (vidáman, dühösen, egykedvűen…) megismételni.

Példa

A logopédus megkéri a tücsök karmestert, hogy tanítsa meg a katicákat a következő énekekre: ÁÁÁ-EEE-ÁÁÁ, OOO-EEE-III.

A tücsök ezt az utasítást a katicáknak továbbadja:

„Katica, jó erősen beszívod a levegőt az orrodon keresztül, és ezt énekled: ÁÁÁ-EEE-ÁÁÁ.”
„Katica, jó erősen beszívod a levegőt az orrodon keresztül, és ezt énekled: OOO-EEE-III”

További variációk:

„Katica, jó erősen beszívod a levegőt az orrodon keresztül, és ezt énekled: E-I-ÁÁÁ.”
„Katica, jó erősen beszívod a levegőt az orrodon keresztül, és ezt énekled: U-I-ÁÁÁ.”
– Aiaaaaa!; Eiaaa!; Oiaaa!; aiaaa!; Eee-iii-ooo-eee-iii-ooo!; Ooo-uuu-aaa-ooo-uuu-aaa!
– Baaa-beee-biii!; Booo-buuu-baaa!; Taaa-teee-tiii!; Tooo-tuuu-taaa!

A játék csoportos és egyéni terápia során is alkalmazható. Egyéni terápia esetén, a szülőt is be lehet/kell vonni a terápiába!

A feladatok mellett azt a fontos üzenetet kapja a gyermek, hogyha vidámak vagyunk, könnyebben jönnek ki a szavak a szánkból. Ha mosolygunk, mikor beszélünk, akkor a szavak boldogabban szakadnak fel belőlünk.

(Itt jegyzem meg, hogy amikor Ságodi Gabriellához jártam beszédtechnikára, ő mindig azt mondta, hogyha mosolygunk, kacarászunk, akkor nem tudunk artikulálni. Pici ellentmondás, de szerintem mindenkinek igaza van.)

A tükör előtt megfigyeltetjük a gyermekkel, hogy milyen, amikor mérgesen vagy amikor boldogan beszél.

A gyermek belenéz a tükörbe, és leírja mit lát: „Össze van vonva a szemöldököm, a szemeim könnyesek vagy szomorúak, a száj kicsi, össze van szorítva, ezért nehezen jönnek ki belőle a szavak.”

Mikor boldog, akkor teljesen máshogy néz ki és másképpen beszél. „A szemeim mosolyognak, a hangom vidám, a szám mosolyog, a szavak szépen és erővel gördülnek ki a számból.”

A katicák nagyon vidámak, amiért ilyen szépen tudnak énekelni. Tücsök karmester, te milyen énekeket tudsz, amiket szívesen megtanítanál a katicáknak?

LIKE-olj, hogy értesülj az újabb cikkekről:

A helytelen ceruzafogás nem esztétikai kérdés: www.ceruzafogo.hu0 Tovább

MamaPapaTaxi 13. – beszédfejlesztés a legjátékosabb formában

Gődény Edit utazó gyógypedagógus feladatainak hatására megalkottam a saját feladatsoromat. Ezeket a kérdéseket nagycsoportos óvodásoknak vagy első osztályosoknak szántam, bár nem tudom, hogy mennyire állnak készen a feladatra.

Olyan szempontból gondolom kérdésesnek, hogy képesek-e már ebben az életkorban a jó válasz kimondását tartósan gátolni, és a rossz választ kimondani. Szeptemberben az első dolgom lesz, hogy kipróbáljam!

 1. Hány darabot jelent egy pár? ~~~ kettő-négy
 2. Milyen alakú a labda? ~~~ gömbölyű vagy szögletes
 3. Hány nap van egy héten? ~~~ négy-hét
 4. Mi van a medencében? ~~~ víz vagy málnaszörp
 5. Hány kereke van a rollernek? ~~~ kettő-három
 6. Hány cipőt húzunk a lábunkra? ~~~ hármat-kettőt
 7. Miből van a homokozójáték? ~~~ fából vagy műanyagból
 8. Milyen színű az ég este? ~~~ Kék vagy fekete
 9. Mikor kezdődik a hétvége? ~~~ szombaton vagy vasárnap
 10. A kisbaba a mama vagy a papa hasában növekszik? ~~~ papa vagy mama
 11. Mivel szeretnek játszani a kisfiúk? ~~~ babával vagy legóval
 12. Az oviba a gyerekek egyedül vagy a szüleikkel érkeznek?
 13. A nagyszülők azok a szüleink szülei vagy gyermekei?
 14. Ha esik az eső megázunk vagy melegünk lesz?
 15. Melyik jármű gyorsabb a repülő vagy a bicikli?
 16. Mikor reggelizünk, délben vagy reggel?
 17. Szabad-e az ovisoknak autót vezetni? ~~~ igen vagy nem
 18. A hét törpe fiú vagy lány?
 19. Jancsi mérgesen sír az osztályban? Mit kell tenni, békén kell hagyni vagy bosszantani kell?
 20. Mit csinálunk a benzinkútnál? ~~~ tankolunk vagy táncolunk
 21. Hány évszak van egy évben? ~~~ négy-hat

Az aláhúzott szavak a helyes megoldásokat jelzik.


A sorozat leírása:
A tanítványaim nagy része az iskolába, az edzésre... stb. legalább napi 30 percet vagy annál is többet utazik különböző közlekedési eszközökön – legtöbbet valamelyik szülejével és testvérével. Ezt az utazást lehetne feldobni egy kis közös családi játékkal, ami pozitívvá teszi a napkezdést, mind pszichésen, mind kognitívan ráhangol az óvoda-, iskolakezdésre.

LIKE-olj, hogy értesülj az újabb cikkekről:

A helytelen ceruzafogás nem esztétikai kérdés: www.ceruzafogo.hu0 Tovább

MamaPapaTaxi 12. – beszédfejlesztés a legjátékosabb formában

Fogadjátok szeretettel Gődény Edit utazó gyógypedagógus adaptált ötletének leírását, és küldjétek el ti is kedvenc játékaitokat.

Edit írta:

A Kérem a következőt... Gundel Takács játékának döntő játéka jutott eszembe erről a Másszínjátékról. A kérdésekre a két válaszlehetőség közül a ROSSZ választ kell felelni. Én játszom ezt a tanítványaimmal, és elmondhatom, hogy imádják.

Én utazó gyógypedagógus vagyok, és diszlexiás és gyengénlátó gyerekek hallási figyelmének fejlesztése volt az elsődleges célom ezzel a feladattal. Mivel nem tanulási tartalmat közvetítek, az általános műveltség témakörében állítottam össze egy 21 kérdésből álló sort. Vannak olyanok, akikkel egy kvízjáték keretében megismertetem előre a kérdéseket, de intelligens gyerekeket bedobok a "mélyvízbe", és egyből elkezdem a kérdéssort.

Először felteszek egy kérdést, pl. „Melyik név adható fiúnak, Alíz vagy Alfonz?”
Természetesen a helyes válasz Alíz lesz, hiszen a ROSSZ választ kell mondani. Így haladunk egészen a 21. kérdésig. Amennyiben téveszt a gyerek, az egész kérdéssort újra elkezdjük. Lehet időre végezni a feladatot, de idő nélkül is nagyon izgalmas. Tanítási órán lehet a kérdéseket a tananyaghoz kapcsolni. Mindenki önmagával és az idővel küzd.

Fejlesztési céllal

 1. Ki árulta el Jézust? ~~~ Júdás- Tamás
 2. Hány perc 3 óra? ~~~ 300-180
 3. Sző fon nem takács, mi az? ~~~ varrónő- pók
 4. Melyik város van Hajdú- Bihar megyében? ~~~ Berettyóújfalu- Szolnok
 5. Milyen hang a zs? ~~~ zöngés-zöngétlen
 6. Mit iszik a tehén? ~~~ vizet-tejet
 7. Hány törpével él együtt Csipkerózsika? ~~~ 7-0
 8. Milyen j a muszáj? ~~~ j-ly
 9. Miklós napja mikor van? ~~~ télen-nyáron
 10. Milyen állat a béka? ~~~ kétéltű-hüllő
 11. Ki magyar államalapító királyunk? ~~~ István-Hunyadi Mátyás
 12. Melyik ünnepünk búcsúztatja a telet? ~~~ vízkereszt-farsang
 13. Melyik Magyarország legnagyobb folyója? ~~~ Duna-Tisza
 14. Milyen hónap van január előtt? ~~~ február-december
 15. Ha ma negyedike van, milyen nap volt tegnapelőtt? ~~~ 2- 6
 16. Ki írta az Anyám tyúkja című verset? ~~~ Petőfi Sándor- József Attila
 17. Melyik város sportcsarnoka a Főnix? ~~~ Debrecen- Miskolc
 18. Mit jelent a penna szó? ~~~ tészta-toll
 19. Hány napos az augusztus? ~~~ 31-30
 20. Hány szóval írjuk: Magyarország? ~~~ 1-2

 1. Mikor lesz legközelebb szökőév? ~~~ 2018-2016
 2. Milyen gyümölcs a szilva? ~~~ bogyós-csonthéjas
 3. Mit jelent? Kenyere javát megette? ~~~ öreg- kövér
 4. Milyen állat az emu? ~~~ madár-emlős
 5. Melyik nem sport? ~~~ zumba-szamba
 6. Milyen színű a Nagytemplom? ~~~ sárga- fehér
 7. Milyen szín nincs az olasz zászlóban? ~~~ piros-sárga
 8. Milyen „j” van a héja szóban? ~~~ j-ly
 9. Milyen szófaj a tejbegríz szó? ~~~ főnév-melléknév
 10. Mit jelent a spongya szó? ~~~ szivacs- törölköző
 11. Melyik hegységben van a Kékestető? ~~~ Bükk- Mátra
 12. Mi lesz a vízből, ha felforr? ~~~ gáz- gőz
 13. Mikor hosszabb a nappal? ~~~ nyáron-télen
 14. Mi nem kell a rántottába? ~~~ cukor-
 15. Milyen alakú a stop-tábla? ~~~ nyolcszög- kör
 16. Mennyi 4x4 fele? ~~~ hat-nyolc
 17. Mit válogatott Hamupipőke? ~~~ lencsét-borsót
 18. Ki írta a Vuk című mesét? ~~~ Csukás István- Fekete István
 19. Ki volt Szabó Magda? ~~~ festő-író
 20. Milyen állat a hörcsög? ~~~ ragadozó- rágcsáló


Fejlesztési- és tantárgy-pedagógiai céllal

Móra Ferenc: Kalcinált szóda

 1. Ki írta a kalcinált szóda című novellát ~~~ Móricz Zsigmond-Móra Ferenc
 2. Mennyi fizetést kapott az író fiatal korában? ~~~ Havi 100 korona-havi 10 korona
 3. Hova hívták tanítónak az írót? ~~~ középiskolába-inasiskolába
 4. Milyen tantárgyat kellett tanítania? ~~~ közismeret-természetismeret
 5. Ki írta a tankönyvet? ~~~ nagy tudós- iparoktatási vezető
 6. Mi volt a fő feladat? ~~~ oktatás-fegyelmezés
 7. Mi a kalcinált szóda? ~~~ a szóda legfinomabb fajtája-a legerősebb szóda
 8. Miről kérdezte a mészárosinast? ~~~ pragmatica sanctióról-a királyról
 9. Mennyit aludt a kis pék inas egy nap? ~~~ 3 és fél óra-4 és fél óra
 10. Miért jár 100 év felmentés a purgatóriumban? ~~~ hagyta aludni a pékinast-nem nevezte szamárnak a pékinast
 11. Mit olvasott az inasoknak az író? ~~~ Ezeregy éjszakát-Bibliát
 12. Melyik hónap nevét írta kisbetűvel az inas? ~~~ március-május
 13. Milyen betűvel írjuk a hónapok nevét? ~~~ nagybetű-kisbetű
 14. Milyen ember volt a vizsgabiztos? ~~~ művelt-ostoba
 15. Hogyan folytatnád a képletet? d3, e4, f5, g6… ~~~ h7-h8
 16. Hány éve vizsgáztat a vizsgabiztos? ~~~ 10-20
 17. Mit jelent a tálentom szó? ~~~ tehetség-szorgalom
 18. Miért lehetett becsapni a vizsgabiztost? ~~~ nem figyelt rendesen-ő sem tudott válaszolni a kérdésekre
 19. Melyik Móra mű? ~~~ Egri csillagok-Kincskereső kisködmön
 20. Tetszett-e a novella? ~~~ igen-nem


Karinthy Frigyes: Röhög az egész osztály

 1. Mit találtak reggel a tanulók az osztályban? ~~~ új táblát-új szemétládát
 2. Melyik szünetben tört ki a cédularagasztás? ~~~ második-harmadik
 3. Mit tűztek ki Kelemen hátára? hülye- szamár
 4. Ki rajzolta le Kökörcsin tanárurat? ~~~ Zajcsek-Wlach
 5. A rajzon ki látható még? ~~~ II. Lajos-II. József
 6. Mit rajzolt Wlach Kökörcsinn fejére? ~~~ cilindert-micisapkát
 7. Ki bújt le a padok alá? ~~~ Auer-Lőbl
 8. Ki írta a novellát? ~~~ Kosztolányi Dezső-Karinthy Frigyes
 9. Melyiket írta Karinthy? ~~~ Szegény kisgyermek panaszai-Utazás a koponyám körül Mit csinált Zajcsek, miután rájött, hogy becsapták? ~~~ kiköpött a szemétládából-káromkodott
 10. Milyen tantárgyat tanított Kökörcsin? ~~~ nyelvtan-történelem
 11. Mit csinált Lőbl a pad alatt? ~~~ belecsípett Zajcsekbe-belecsípett Auerbe
 12. Melyik században játszódik a novella? ~~~ XX.-XIX


A sorozat leírása:
A tanítványaim nagy része az iskolába, az edzésre... stb. legalább napi 30 percet vagy annál is többet utazik különböző közlekedési eszközökön – legtöbbet valamelyik szülejével és testvérével. Ezt az utazást lehetne feldobni egy kis közös családi játékkal, ami pozitívvá teszi a napkezdést, mind pszichésen, mind kognitívan ráhangol az óvoda-, iskolakezdésre.

LIKE-olj, hogy értesülj az újabb cikkekről:

A helytelen ceruzafogás nem esztétikai kérdés: www.ceruzafogo.hu0 Tovább

MamaPapaTaxi 11. – beszédfejlesztés a legjátékosabb formában

Jelmezesdi

A Jelmezesdi játék elve megtalálni két szót, amelyek ugyanúgy végződnek (rímkeresés).
Ehhez a feladathoz szükségünk van egy keresztnévlistára, majd azt mondjuk: Ezek a gyermekek álarcosbálba mennek. Honnan ismerjük fel őket, milyen jelmezt vettek fel?
A válasz egyszerű, a jelmezük neve rímel a keresztnevükkel.

Például:

Juliska – paprika, róka
Réka – béka
Balázs – darázs
Krisztina – balerina
István – Sandokan, banán
Bence – kemence, réce, repce
Júlia – fúria
Sándor – dezodor
Piroska – boszorka
Gábor – sátor
Flóra – tóra
Alpár – szamár
Attila – kamilla
Eszter – gengszter
Ábel – Bábel, kábel
Álmos – Tel Vilmos

0 Tovább

MamaPapaTaxi 10. – beszédfejlesztés a legjátékosabb formában

Szótalálás (tájékozódás a mentális lexikonban)

Ki vagyok, mi vagyok én? játék

 • Olyan háztartási gép vagyok, ami felszippantja a koszt.
 • Olyan ékszer vagyok, amit az ujjunkon viselünk.
 • Az a hely vagyok, ahol a bohóc szórakoztatja a közönséget.
 • Az a hely vagyok, ahol az állatok ketrecben laknak.
 • Olyan hely vagyok, ahova bezárják az állatokat.
 • Olyan zöldség vagyok, amit megfőznek. Gömbölyű, kicsi és zöld vagyok.
 • Olyan trópusokon élő állat vagyok, aki vízben él. Lábaim rövidek és őrlőfogaimmal bárkit kettéharapok.
 • Trópusokon élek, állat vagyok, a bőröm szürke és vastag. A pofámon egy vagy két szarv található.
 • Ez az év utolsó hónapja. Nagyon vidáman telik. A hónap elején jön a Mikulás, később a Jézuska és legvégén jót bulizunk, Szilveszterkor.
 • Egy kerek gyümölcs vagyok, meghámozva esznek. Gyümölcslevet is csinálhatnak belőlem. A nevem egyben egy színt is jelent.
 • Olyan hosszúkás, narancssárga zöldség vagyok, amit a nyulak is nagyon szeretnek.
 • Ugrálva közlekedő állat vagyok. A kisdedemet mindenhová a zsebemben cipelem magammal.
 • Olyan eszköz vagyok, ami gurul, kormánya is van. Lábbal tolva haladhatunk előre.A sorozat leírása:
A tanítványaim nagy része az iskolába, az edzésre... stb. legalább napi 30 percet vagy annál is többet utazik különböző közlekedési eszközökön – legtöbbet valamelyik szülejével és testvérével. Ezt az utazást lehetne feldobni egy kis közös családi játékkal, ami pozitívvá teszi a napkezdést, mind pszichésen, mind kognitívan ráhangol az óvoda-, iskolakezdésre.

LIKE-olj, hogy értesülj az újabb cikkekről:

A helytelen ceruzafogás nem esztétikai kérdés: www.ceruzafogo.hu0 Tovább

MamaPapaTaxi 9. – beszédfejlesztés a legjátékosabb formában

Verbális fluencia

Ezt a feladattípust a logopédusok jól ismerik, de tévesen tisztán nyelvi természetű feladatként ismerjük/használjuk.

A frontális lebeny (a viselkedés megtervezésében, szervezésében, ellenőrzésében van fontos szerepe) sérülése során károsodik a verbális fluencia, azaz az egyénnek az a képessége, hogy felsoroljon minél több szót egy kategóriából. A frontális betegek extrém módon nehéznek találják a verbális fluencia feladatait, egy perc alatt 3-4 szót képesek mondani, míg az egészséges ember 12 szót.

Ezek a betegek azért találják nehéznek az ilyen típusú feladatokat, mert nincs olyan túltanult programunk, amely elősegíti az egy kategóriába tartozó nevek generálását. Nem általában emlékezeti problémáról van szó, hanem a keresési stratégia kontrollálási zavaráról. A betegnek vagy a gyermeknek minden alkalommal magának kell megalkotnia és lefuttatnia a saját keresési stratégiáját. Parallel módon kontrollálnia is kell a teljesítményét, hogy helyes kategóriából hívta-e elő az adott nevet, és hogy nem történt-e ismétlés.

Frontális deficit: károsodott figyelem, fokozott elterelhetőség, összetett helyzet megragadásának képtelensége, újfajta feladatok elsajátításának nehézsége (elveszettség új helyzetekben).

Baddley: Az emberi emlékezet p. 157-158

Ezt a kis elméleti összefoglalót azért tartottam fontosnak megemlíteni, hogy rávilágítson a feladattípus komplex, szűk logopédiai fejlesztésen túlmutató voltára, hogy tehát a feladat figyelemzavaros gyermekeknek is nagy hasznára válik.

 • Mondd ki a legtöbb szót, ami  r hanggal kezdődik.
 • Mondd ki a legtöbb szót, ami r hanggal végződik.
 • Találj sok olyan szót, ami r hangot tartalmaz.
 • Mondj a lehető legtöbb labdás sportot.
 • Mondj a lehető legtöbb süteményt.
 • Mondj a lehető legtöbb r hangot tartalmazó állatnevet.
 • Mondj olyan közlekedési eszközöket, amelyeknek motorja van.
 • Mondj olyan hangszert, ami r hangot tartalmaz.
 • Mondj olyan szót, ami l hangot tartalmaz.
 • Mondj olyan szót, ami l-lel végződik.
 • Pörgesd legalább 20 mp-ig az r hangot.
 • Mondj olyan szót, amiben sz hang van.
 • Mondj olyan szót, ami sz hanggal végződik.
 • Mondj olyan szót, ami sz hanggal kezdődik.
 • Mondj a lehető legtöbb ételt, amit desszertként fogyaszthatunk.
 • Mondj a lehető legtöbb olyan állatot, amelyek velünk lakhatnak a házban.
 • Mondj a lehető legtöbb bútort.


A sorozat leírása:
A tanítványaim nagy része az iskolába, az edzésre... stb. legalább napi 30 percet vagy annál is többet utazik különböző közlekedési eszközökön – legtöbbet valamelyik szülejével és testvérével. Ezt az utazást lehetne feldobni egy kis közös családi játékkal, ami pozitívvá teszi a napkezdést, mind pszichésen, mind kognitívan ráhangol az óvoda-, iskolakezdésre.

LIKE-olj, hogy értesülj az újabb cikkekről:

A helytelen ceruzafogás nem esztétikai kérdés: www.ceruzafogo.hu0 Tovább

MamaPapaTaxi 8. – beszédfejlesztés a legjátékosabb formában

Állatok  keresztelője

Kétszótagú állatneveket mondunk, ezután kell a szótagok felcserélésével újrakeresztelni az állatokat. A tanítványaim ezt a műveletet maximális odafigyeléssel, élvezetes kimondásokkal és gyöngyöző kacagással végzik.

Halvány fogalmuk sincs, hogy a fonológiai hurkukat stimulálják, és arra készülnek, hogy minél jobb olvasókká váljanak, jobb fülük legyen az új szavak elsajátításához, könnyebben sajátítsanak el idegen nyelvű szavakat. Őket az új szavak hangzása nyűgözi le, és játszanak.

 • delfin-findel
 • macska-kamacs
 • boci-cibo
 • cápa-pacá
 • bálna-nabál
 • tigris-ristig
 • bárány-ránybá
 • kutya-tyaku
 • uszkár-kárusz
 • egér-gére
 • gólya-lyagó
 • veréb-rébve
 • fecske-kefecs
 • gepárd-párdge
 • maci-cima
 • medve-vemed
 • kecske-kekecs
 • bika-kabi
 • nyuszi-szinyu
 • hattyú-tyúhaty
 • póni-nipó
 • bagoly-golyba
 • róka-karó
 • keszeg-szegke


A sorozat leírása:
A tanítványaim nagy része az iskolába, az edzésre... stb. legalább napi 30 percet vagy annál is többet utazik különböző közlekedési eszközökön – legtöbbet valamelyik szülejével és testvérével. Ezt az utazást lehetne feldobni egy kis közös családi játékkal, ami pozitívvá teszi a napkezdést, mind pszichésen, mind kognitívan ráhangol az óvoda-, iskolakezdésre.

LIKE-olj, hogy értesülj az újabb cikkekről:

A helytelen ceruzafogás nem esztétikai kérdés: www.ceruzafogo.hu0 Tovább

MamaPapaTaxi 7. – beszédfejlesztés a legjátékosabb formában

Fogalom-fogócska

Egy adott főfogalomból mondunk legalább három szót, a játékosoknak meg a kategória nevét kell villámgyorsan megadniuk. Érdemes kreatívnak lenni a feladatvégzés során, és kevésbé evidenciális kategóriákat megneveztetni. Például:

 • sámli, fotel, szék – ülőhely
 • szandál, papucs, edzőcipő – lábbeli
 • sál, sapka, kesztyű – téli ruha

stb.

Kakukktojás-játék

Adott főfogalomból mondunk pár szót, és még egyet, ami kategórián kívüli. Ezt – vagyis a kakukktojást – kell a játékosoknak felfedeznie, megjegyeznie és villámgyorsan bekiabálnia.


A tanítványaim nagy része az iskolába, az edzésre... stb. legalább napi 30 percet vagy annál is többet utazik különböző közlekedési eszközökön – legtöbbet valamelyik szülejével és testvérével. Ezt az utazást lehetne feldobni egy kis közös családi játékkal, ami pozitívvá teszi a napkezdést, mind pszichésen, mind kognitívan ráhangol az óvoda-, iskolakezdésre.

Az én vállalásom az lenne, hogy legalább iskolakezdésig, de amíg az ötleteim tartanak, posztolok egy-egy ilyen játékot. A kérésem az olvasóim felé az lenne, hogy ők is járuljanak hozzá egy klassz játékgyűjtemény létrehozásához, azáltal, hogy elküldik a saját személyes kedvenc családi játékukat. Nem egzotikus játékokban, mesékben, dalokban, versekben kell gondolkodni, általában a legegyszerűbbek a legjobbak. Különösen értékesek azok a játékok, amiket a gyermekek találnak ki a saját maguk vagy a környezetük szórakoztatására. A játékot személyes üzenetben kérem küldeni (Facebookon lehet, ide kattintva is), megjelölve azt, hogy szülőtől vagy pedagógustól érkezik, valamint a gyermek életkorát.

Játssz velem te is, a pöttyös fel van dobva, remélem, hogy lesz, aki elkapja!

LIKE-olj, hogy értesülj az újabb cikkekről:

A helytelen ceruzafogás nem esztétikai kérdés: www.ceruzafogo.hu0 Tovább

MamaPapaTaxi 6. – beszédfejlesztés a legjátékosabb formában

Játék a rímekkel

Három szót megjegyeztetünk a gyermekkel, majd utána szavakat mondunk, és a gyermeknek ki kell választania, melyik előzőleg megadott szóra rímel.  Figyelem, a feladat igénybe veszi a munkamemóriát!

Logopédiai fejlesztés során, a játék bevezetésére, vagy ha a gyermeknek túl absztrakt a feladat, akkor kiteszünk az asztalra három plüssállatot: pl. egy rókát, egy macit és egy halat

Majd mondunk egy szót: boci.

Így fog folytatódni a feladat: Rámutatunk a rókára, és megkérdezzük: A boci és a róka egyformán végződik? Nem! Rámutatunk a macira: A boci és a maci? Igen!

Mondunk egy következő szót: béka.
És minden kezdődik elölről.A tanítványaim nagy része az iskolába, az edzésre... stb. legalább napi 30 percet vagy annál is többet utazik különböző közlekedési eszközökön – legtöbbet valamelyik szülejével és testvérével. Ezt az utazást lehetne feldobni egy kis közös családi játékkal, ami pozitívvá teszi a napkezdést, mind pszichésen, mind kognitívan ráhangol az óvoda-, iskolakezdésre.

Az én vállalásom az lenne, hogy legalább iskolakezdésig, de amíg az ötleteim tartanak, posztolok egy-egy ilyen játékot. A kérésem az olvasóim felé az lenne, hogy ők is járuljanak hozzá egy klassz játékgyűjtemény létrehozásához, azáltal, hogy elküldik a saját személyes kedvenc családi játékukat. Nem egzotikus játékokban, mesékben, dalokban, versekben kell gondolkodni, általában a legegyszerűbbek a legjobbak. Különösen értékesek azok a játékok, amiket a gyermekek találnak ki a saját maguk vagy a környezetük szórakoztatására. A játékot személyes üzenetben kérem küldeni (Facebookon lehet, ide kattintva is), megjelölve azt, hogy szülőtől vagy pedagógustól érkezik, valamint a gyermek életkorát.

Játssz velem te is, a pöttyös fel van dobva, remélem, hogy lesz, aki elkapja!

LIKE-olj, hogy értesülj az újabb cikkekről:

A helytelen ceruzafogás nem esztétikai kérdés: www.ceruzafogo.hu0 Tovább

MamaPapaTaxi 5. – beszédfejlesztés a legjátékosabb formában

Szócsere játék

Utasítás: "Olyan mondatokat mondok, amiben két szó helyet cserélt. Ismételd meg helyesen a mondatot!"

 • A levél kivitte a postást.
 • Piroska és nagymama megette a farkast.
 • A sütiben megsül a sütő.
 • A gyógyszer bevette a gyereket.
 • A hajam levágta a fodrászt.
 • A szarvasban láttam az erdőt.
 • A labdának dobtam a barátomat.A tanítványaim nagy része az iskolába, az edzésre... stb. legalább napi 30 percet vagy annál is többet utazik különböző közlekedési eszközökön – legtöbbet valamelyik szülejével és testvérével. Ezt az utazást lehetne feldobni egy kis közös családi játékkal, ami pozitívvá teszi a napkezdést, mind pszichésen, mind kognitívan ráhangol az óvoda-, iskolakezdésre.

Az én vállalásom az lenne, hogy legalább iskolakezdésig, de amíg az ötleteim tartanak, posztolok egy-egy ilyen játékot. A kérésem az olvasóim felé az lenne, hogy ők is járuljanak hozzá egy klassz játékgyűjtemény létrehozásához, azáltal, hogy elküldik a saját személyes kedvenc családi játékukat. Nem egzotikus játékokban, mesékben, dalokban, versekben kell gondolkodni, általában a legegyszerűbbek a legjobbak. Különösen értékesek azok a játékok, amiket a gyermekek találnak ki a saját maguk vagy a környezetük szórakoztatására. A játékot személyes üzenetben kérem küldeni (Facebookon lehet, ide kattintva is), megjelölve azt, hogy szülőtől vagy pedagógustól érkezik, valamint a gyermek életkorát.

Játssz velem te is, a pöttyös fel van dobva, remélem, hogy lesz, aki elkapja!

LIKE-olj, hogy értesülj az újabb cikkekről:

A helytelen ceruzafogás nem esztétikai kérdés: www.ceruzafogo.hu0 Tovább

MamaPapaTaxi 4. – beszédfejlesztés a legjátékosabb formában

Átváltoztatás játék (az egyik kedvencem)

Játékszabály:

Mondok neked egy olyan szót, ami nem létezik. Egy hang kicserélésével tedd értelmessé a szót!

Példák: talám, teggel, bici, somok, karipa, vasárolni, birkadat, fogács, telfin stb.

Holnap 10-kor új játék!

A tanítványaim nagy része az iskolába, az edzésre... stb. legalább napi 30 percet vagy annál is többet utazik különböző közlekedési eszközökön – legtöbbet valamelyik szülejével és testvérével. Ezt az utazást lehetne feldobni egy kis közös családi játékkal, ami pozitívvá teszi a napkezdést, mind pszichésen, mind kognitívan ráhangol az óvoda-, iskolakezdésre.

Az én vállalásom az lenne, hogy legalább iskolakezdésig, de amíg az ötleteim tartanak, posztolok egy-egy ilyen játékot. A kérésem az olvasóim felé az lenne, hogy ők is járuljanak hozzá egy klassz játékgyűjtemény létrehozásához, azáltal, hogy elküldik a saját személyes kedvenc családi játékukat. Nem egzotikus játékokban, mesékben, dalokban, versekben kell gondolkodni, általában a legegyszerűbbek a legjobbak. Különösen értékesek azok a játékok, amiket a gyermekek találnak ki a saját maguk vagy a környezetük szórakoztatására. A játékot személyes üzenetben kérem küldeni (Facebookon lehet, ide kattintva is), megjelölve azt, hogy szülőtől vagy pedagógustól érkezik, valamint a gyermek életkorát.

Játssz velem te is, a pöttyös fel van dobva, remélem, hogy lesz, aki elkapja!

LIKE-olj, hogy értesülj az újabb cikkekről:

A helytelen ceruzafogás nem esztétikai kérdés: www.ceruzafogo.hu0 Tovább

MamaPapaTaxi 3. – beszédfejlesztés a legjátékosabb formában

6. játék

„Becsomagolom a hátizsákom” játék

Becsomagolom a hátizsákom, és teszek bele fogkefét. A következő játékos már fogkefét és egy hálózsákot pakol be. A harmadik játékos fogkefét, hálózsákot és egy cipőkanalat… és így tovább, amíg felidézhető hosszúságú a szólánc.

Több játékos játszhatja ezt a játékot, akik felváltva, egyenként ismétlik meg az addig bepakolt holmit, hozzátéve a magukét. Aki először elvéti a szóláncot helytelen sorrend vagy kihagyott szó (szavak) miatt, az kiesik a játékból. Minél lehetetlenebb dolgokat pakolunk be a hátizsákba, a gyermekek annál viccesebbnek találják, és annál jobban megjegyzik őket. Jó feladat a verbális emlékezet fejlesztésére, a szociális kapcsolatok erősítésére, a szerepcserére és a célirányos odafigyelésre. A játék jól variálható, például: „Elmentem a boltba, és vettem egy tejfölt...” vagy „Elmentem a játszótérre, és lecsúsztam a csúszdán”... stb.


A tanítványaim nagy része az iskolába, az edzésre... stb. legalább napi 30 percet vagy annál is többet utazik különböző közlekedési eszközökön – legtöbbet valamelyik szülejével és testvérével. Ezt az utazást lehetne feldobni egy kis közös családi játékkal, ami pozitívvá teszi a napkezdést, mind pszichésen, mind kognitívan ráhangol az óvoda-, iskolakezdésre.

Az én vállalásom az lenne, hogy legalább iskolakezdésig, de amíg az ötleteim tartanak, posztolok egy-egy ilyen játékot. A kérésem az olvasóim felé az lenne, hogy ők is járuljanak hozzá egy klassz játékgyűjtemény létrehozásához, azáltal, hogy elküldik a saját személyes kedvenc családi játékukat. Nem egzotikus játékokban, mesékben, dalokban, versekben kell gondolkodni, általában a legegyszerűbbek a legjobbak. Különösen értékesek azok a játékok, amiket a gyermekek találnak ki a saját maguk vagy a környezetük szórakoztatására. A játékot személyes üzenetben kérem küldeni (Facebookon lehet ide kattintva is), megjelölve azt, hogy szülőtől vagy pedagógustól érkezik, valamint a gyermek életkorát.

Játssz velem te is, a pöttyös fel van dobva, remélem, hogy lesz, aki elkapja!

LIKE-olj, hogy értesülj az újabb cikkekről:

A helytelen ceruzafogás nem esztétikai kérdés: www.ceruzafogo.hu0 Tovább

MamaPapaTaxi 2. – beszédfejlesztés a legjátékosabb formában

Ha ezzel a játékkal indítjuk a napot, akkor a beszédkészségünkön kívül a munkamemóriánkat is trenírozzuk, ami – mint tudjuk – a tanulás motorja.

5. játék

Mindig három különböző szót mondunk (a szavak számát tetszőlegesen növelhetjük 6-ig), és ezeket kell egy kis csavarral megismételtetni a gyermekekkel. Méret szerint kell a legnagyobbtól a legkisebbig sorba állítva visszamondatni. Vagy a legkisebbtől a legnagyobbig.

 • zsiráf, cica, kenguru
 • kutya, medve, farkas,
 • tücsök, katica, szúnyog
 • ház, templom, vár
 • autó, villamos, roller
 • focilabda, pingponglabda, üveggolyó
 • okostelefon, számítógép, tablet
 • kiskanál, evőkanál, merőkanál
 • ibolya, kardvirág, pitypang
 • kenyérpirító, tűzhely, mikrohullámú sütő

Az előző játékok


A tanítványaim nagy része az iskolába, az edzésre... stb. legalább napi 30 percet vagy annál is többet utazik különböző közlekedési eszközökön – legtöbbet valamelyik szülejével és testvérével. Ezt az utazást lehetne feldobni egy kis közös családi játékkal, ami pozitívvá teszi a napkezdést, mind pszichésen, mind kognitívan ráhangol az óvoda-, iskolakezdésre.

Az én vállalásom az lenne, hogy legalább iskolakezdésig, de amíg az ötleteim tartanak, posztolok egy-egy ilyen játékot. A kérésem az olvasóim felé az lenne, hogy ők is járuljanak hozzá egy klassz játékgyűjtemény létrehozásához, azáltal, hogy elküldik a saját személyes kedvenc családi játékukat. Nem egzotikus játékokban, mesékben, dalokban, versekben kell gondolkodni, általában a legegyszerűbbek a legjobbak. Különösen értékesek azok a játékok, amiket a gyermekek találnak ki a saját maguk vagy a környezetük szórakoztatására. A játékot személyes üzenetben kérem küldeni (Facebookon lehet ide kattintva is ), megjelölve azt, hogy szülőtől vagy pedagógustól érkezik, valamint a gyermek életkorát.

Játssz velem te is, a pöttyös fel van dobva, remélem, hogy lesz, aki elkapja!

LIKE-olj, hogy értesülj az újabb cikkekről:

A helytelen ceruzafogás nem esztétikai kérdés: www.ceruzafogo.hu0 Tovább

MamaPapaTaxi 1. – beszédfejlesztés a legjátékosabb formában

A nyári tücsök életvitelem a mai nappal zárul, holnaptól hangyaszorgalommal kell belevágnom a következő tanév előkészületeibe. A blogomon is készülök egy iskolaváró sorozattal, amelynek te is részese lehetsz.

Hosszasan gondolkodtam azon, hogy mi is lehet az a képesség, amelynek fejlesztésével a szülő is elboldogul a leghétköznapibb helyzetekben, nem kell rá külön előkészülni, nem eszközigényes, viszont azonnali eredményt ad, és az óvodai-iskolai pályafutás egészére pozitív hatása van. Végül arra a következtetésre jutottam, hogy a gazdag szókincs, a jó kifejezőkészség, a nyelvi precizitás és kreativitás egy igazi áldás a gyermeknek. Nincs olyan tanóra vagy foglalkozás, ahol ne lenne előnyben egy verbálisan jól megnyilvánuló gyermek.

A tanítványaim nagy része az iskolába, az edzésre... stb. legalább napi 30 percet vagy annál is többet utazik különböző közlekedési eszközökön – legtöbbet valamelyik szülejével és testvérével. Ezt az utazást lehetne feldobni egy kis közös családi játékkal, ami pozitívvá teszi a napkezdést, mind pszichésen, mind kognitívan ráhangol az óvoda-, iskolakezdésre. Meglátod, néhány hét múlva elfelejt a gyermeked az okostelefonodért esdekelni.

Nagyon hasznosak lehetnek az ilyen játékok a kétnyelvű gyermekek számára – különösen azon a nyelven kell velük sokat játszani, amelyik nem a beiskolázás nyelve.

Játékok

1. Az indításhoz egy olyan játékot választottam, ami a történetmesélés képességét fejleszti. Valamelyik játékos kigondol egy témát, és mond róla egy mondatot: „Volt egyszer, hol nem volt egy kisfiú és egy kiskutya...” A soron következő játékosnak újabb mondattal kell kiegészítenie, továbbvinnie a történetet, de ezeknek a további mondatoknak mind a „Szerencséjére / szerencsére / szerencséjükre” vagy a „Szerencsétlenségére...” szavakkal kell kezdődniük, felváltva.

2. Főfogalomhoz kapcsolódó játék. Szógyűjtés adott fogalmi kategórián belül, a gyermekek életkorához igazodva. Felváltva kell pl. gyümölcsneveket sorolniuk a játékosoknak. Ha valaki olyan szót mond, ami korábban már elhangzott, vagy ha 10 mp-nél hosszabb ideig hezitál, kiesik a játékból. A játék nehezített változata, amikor a szavaknak ábécérendben kell követniük egymást, illetve a szólánc változat, amikor a következő szónak az előzőleg elhangzott szó utolsó hangjával kell kezdődnie.

3. Gyorsbarkochba verseny (2 személynek): A játék gyorsításához érdemes előre meghatározni azt a viszonylag szűk fogalomkört, ahová a kitalálandó szavak tartoznak: pl. konyhai eszközök. Mindkét játékos gondol egy tárgyra, és kérdezi is egyben a másikat. Az igen/nem válasza után teszi fel rögtön a saját kérdését. Az a játékos nyer, aki hamarabb kitalálja a társa feladványát. Aki kipróbálja a játékot, észreveheti, hogy a társa feltett kérdéseiből is sok segítséget kap ahhoz, hogy kitalálja, ő mire is gondolhatott.

4. Másszínjáték: Egy tárgy nevét mondja az egyik játékos, a másiknak rá kell vágnia egy színt, ami biztosan nem jellemzi a tárgyat. Pl. eper – kék. A játék nehezítésére egyre gyorsabban kell mondani a szavakat és rávágni a válaszokat, és a válasz nem lehet két alkalommal ugyanaz a szín. A tárgyakat felváltva is lehet mondani, vagy lehet mindig ugyanaz a kérdező. Ez a játék a mentális lexikonba való gyors tájékozódáson, pontos szóelőhíváson kívül például a gátló funkciókat is fejleszti. Hasznos gyakorlójáték lehet figyelemzavaros gyerekeknek.

Az én vállalásom az lenne, hogy legalább iskolakezdésig, de amíg az ötleteim tartanak, posztolok egy-egy ilyen játékot. A kérésem az olvasóim felé az lenne, hogy ők is járuljanak hozzá egy klassz játékgyűjtemény létrehozásához, azáltal, hogy elküldik a saját személyes kedvenc családi játékukat. Nem egzotikus játékokban, mesékben, dalokban, versekben kell gondolkodni, általában a legegyszerűbbek a legjobbak. Különösen értékesek azok a játékok, amiket a gyermekek találnak ki a saját maguk vagy a környezetük szórakoztatására. A játékot személyes üzenetben kérem küldeni (Facebookon lehet ide kattintva is), megjelölve azt, hogy szülőtől vagy pedagógustól érkezik, valamint a gyermek életkorát.

Játssz velem te is, a pöttyös fel van dobva, remélem, hogy lesz, aki elkapja!

LIKE-olj, hogy értesülj az újabb cikkekről:

A helytelen ceruzafogás nem esztétikai kérdés: www.ceruzafogo.hu0 Tovább

Terítéken a diszlexia - Jamie Oliver első olvasmánya

Jamie Oliver 38 éves, fontmilliomos, közszereplő. Foglalkozását tekintve szakács. Nem olyan rég jelent meg róla az az érdekes információ, hogy most sikerült elolvasnia/befejeznie élete első könyvét, az Éhezők viadala második részét.

Korábban könnyen elunta a könyveket, ha azok nem főzéssel foglalkoztak. Aki – mint én is – kedveli és nézi a főzőműsorait, az tisztában van vele, hogy Jamie diszlexiás, és tanulmányai során sokat szenvedett az iskolában. (Előzmény: Jamie Oliver Has Never Read A Book, Blames Dyslexia, 2012.)

De azzal is tisztában vagyunk, hogy egy nagyon kreatív és boldog ember, aki megtalálta az életben a helyét, és olvasási képességeitől függetlenül csúcskarriert futott be.

Tulajdonképpen ez a lényege a történetnek: hogyan fogadjuk el jól a diszlexiást, és fogadtassuk jól el vele a diszlexiát.

1. tanulság: A diszlexiás gyermek elsősorban gyermek, és csak bizonyos olvasási-tanulási helyzetben diszes.

2. tanulság: Ne prejudikáljunk, hanem holisztikusan kezeljük a személyiségét az iskolai pályafutás során. Ne csak az a gyermek legyen, aki állandóan gondot okoz a tanórán, hanem akinek jó ötletei vannak, és segítőkész például a tanóra szervezésében.

3. tanulság: Ha kiismerjük és megnyerjük a gyermeket, könnyebb motiválni őt.

4. tanulság: Tartsuk szem előtt, hogy ezek a gyermekek nem motiválatlanok az olvasásra/tanulásra, csak nem képesek szert tenni arra a többletmotivációra, amire az olvasási nehézségeik leküzdése érdekében szükségük van. Erre van a fejlesztő, hogy reedukálja és motivációs arzenált alapítson. De minden egyes tanárnak külön figyelnie kell erre a gyermekre, ki kell találnia, hogyan motiválhatja részvételre, jobb teljesítményre, nap-nap után.

5. tanulság: A pedagógusnak magát is motiválnia kell a többletmunkára. Ez egy folyamatos tevékenység, egyszeri invesztíció nem elég. A pluszpénz önmagában nem eléggé motiváló, a személyesen átélt „aha” pillanatok viszik feljebb, közelebb a célhoz a tanárt is.

6. tanulság: A család elfogadó-támogató szerepe elengedhetetlen. Ha a család képtelen a megfelelő segítséget megadni az utódnak, nekünk kell segíteni őket ebben is.

7. tanulság: Ezt gondoljuk: „Nem jó dolog, ha valaki nem tud és nem szeret olvasni. Elképzelhetetlen, hogy olvasás nélkül igényes tanulásra legyen képes a gyerek.” Jamie példája egy markáns cáfolat erre a gondolatra. 18 szakácskönyv került ki a kezei közül.

LIKE-olj, hogy értesülj az újabb cikkekről:

A helytelen ceruzafogás nem esztétikai kérdés: www.ceruzafogo.hu0 Tovább

A számítógép, mint reedukációs eszköz

Letölthető szoftverrel a bejegyzés végén

„Szeretlek is meg nem is…” – dióhéjban ez az én hozzáállásom is a témához. A számítógépet nem lehet kihagyni semmiképpen a fejlesztő repertoárból. De nem is kell! Millió érv szól mellette és ellene is egyaránt. Egy biztos, a gyermekek kedvelik, és százszor könnyebben lehet minden általuk utált feladatot eladni nekik multimédiás formában.

A most bemutatott szoftver egy, a „Fenix” program fejlesztő feladatai közül. A „Fenix” programot a torinói egyetemen hozták létre Cristina Coggi professzorasszony munkatársai és diákjai a harmadik világ gyermekeinek a megsegítésére. Céljuk az volt, hogy a nagyon szegény országok gyermekei is hozzáférjenek az új pedagógiai kutatások eredményeihez, játékos formában. A tanulási képességük javulásán keresztül legyen hozzáférésük egy jobb minőségű oktatáshoz, ami, mint tudjuk, hosszú távon a jobb élethez vezet.

Hozzám az információk és a fejlesztőanyag dr. Varga Melinda (www.creativeplanet.hu) frankofón gyermekpszichiáteren keresztül érkezett – ő fontos koordinátora a programnak, személyesen irányítva Kigaliban (Ruanda) és Haitin is a fejlesztéseket. Hálás köszönet érte neki, a nagylelkű adományozásért. A program lényege, hogy a jobb mobilitás és egyszerűbb szervezés okán, a megcélzott tanulási képességeket számítógépes játékokkal fejlesztik. Ilyen módon a tanulási képességeket nagycsoportos formában is hatékonyan lehet fejleszteni. Feladataik és vizsgálóeszközeik egy része saját fejlesztésű, a másik része az interneten ingyenesen hozzáférhető anyagból tematizálva kerülnek ki.

A feladat, amit választottam, hogy a blogomon is bemutassam a Recopier (átmásolás) nevet viseli. Egy papír-ceruza feladatként ismert, népszerű játékról van szó. A feladategyüttes célja a síkban/ térben való tájékozódás fejlesztése, konkrét pozíciók meghatározása (topológia). A feladat a kognitív képességeket fejleszti, öt egyre nehezedő modulon keresztül. Pedagógiai hozadéka széleskörű, az olvasásban, írásban és matematikában egyaránt fontos képességeket fejleszt. Fejleszti és gyorsítja a korábban felsoroltakon kívül a kereső szemmozgást (skipping), aminek fontos szerepe van az olvasási képességek kialakulásában és fejlődésében. A szoftver hasznos segítséget ad azoknak a gyerekeknek, akiknek az olvasás során sorváltási, sortartási nehézségeik vannak. Fejleszti a figyelmet, a vizuális megfigyelőkészséget, az összehasonlítást.

A játékok fejlesztik a vizuokonstrukciós képességeket is. Az íráshoz szükséges vizuális képességeket gyakoroltatja (a tábláról, könyvből való másoláshoz nyújt segítséget). Használhatjuk írás-előkészítő vizuális feladatként, de akkor is, mikor a gyermeknek olyan gyenge grafomotoros képessége van, hogy nem lehet még egyszerre a két képességet (grafomotorium, téri tájékozódás) gyakoroltatni, szét kell bontatni. De az emlékezetet is fejleszti. Óvoda nagycsoporttól kisiskolás korig bátran használható, a hiányosságok és az aktuális fejlesztési szint figyelembe vételével.

Most így, a cikkem vége felé még találtam egy fontos képességet, amit általában is fejleszt a számítógép a legtöbb számítógépes játékon keresztül. Ez nem más, mint a szem-kéz koordináció képessége. Hiszen az egér mozgatását az adott képhez folyamatosan hangolni kell.

A Recopier játékok letöltése

(Creative Commons licensz, szabadon letölthető, terjeszthető)

Mi is a konkrét teendő?

A 3 szoftver zip fájlba van csomagolva. Kicsomagolás után az (Adobe Flash) játékok közvetlenül futtathatóak, nem kell telepíteni.

Át kell másolni a fokozatosan növekvő számú ábrákat a bal oldali négyzetrácsból a jobb oldaliba. Ezt a megfelelő jobb oldali négyzetbe való kattintással érheted el. Helyes kattintás esetén a kép megjelenik a jobb oldalon. Rossz választás esetén hangeffektus jelzi a hibát.

LIKE-olj, hogy értesülj az újabb cikkekről:

A helytelen ceruzafogás nem esztétikai kérdés: www.ceruzafogo.hu0 Tovább

Tami szókígyója - Beszédovi 2.

Letölthető táblás játék a bejegyzés végén

Mai posztomban is egy magyar- és idegen nyelveken egyaránt hasznos, szókincsfejlesztésre alkalmas játékot osztok meg az olvasóimmal.

Ezt a játékot Milánnak (magyar-francia kétnyelvű nagycsoportos óvodás) találtam ki egy évvel ezelőtt. Logopédiai terápiájának egyik tengelyén, az említett tanévben, szókincsfejlesztés zajlott. Év végéig tíz főfogalmat gyakorolgattunk (és akkori reményeim szerint tanultunk meg). Év vége előtt nem sokkal a bevésett információk tartósságának, a mentális lexikonjában való tájékozódásának, a szókincs-aktivizáció gyorsaságának és pontosságának ellenőrzésére gondoltam azt  ki, hogy egy „libajáték” éppen megfelel. Kifénymásoltam a gyakorlott főfogalmak képeit. Az absztrakciós szint növelése és a generalizáció ellenőrzése érdekében gondom volt rá, hogy a „vizsgajáték” Milán számára ismeretlen grafikájú képeket tartalmazzon.

Innen már Tami vette át az irányítást. Tami AKG-s, 12. osztályos tanuló, iskolájának „Árnyék témahete” keretében dolgozott velem – ezen a pályaorientációs témahéten a tanulók 1 héten keresztül jártak az általuk választott szakma képviselőjének árnyékában. Tami a logopédia szakmára nagy rátermettséget mutatott.

A francia nyelven való oktatás nem okozott számára problémát, hamar alkalmazkodott. Egyszerre volt nagyon kreatív és alkalmazkodó, egyszóval nagyon üdítő jelenség volt. A hét végére már úgy tűnt, nélkülözhetetlenné vált. A gyerekek sokáig emlegették, és az óvó néni is nagyon meg volt vele elégedve. A 18 éves lány naponta 10-12 órákat dolgozott velem, előfordult, hogy étlen-szomjan, ráérzésre lett patrónusa egy figyelemzavaros/autisztikus gyerkőcnek. Megnyernie magának egy pillanat műve volt. Tami egy szerda délután nagy kedvet érzett ahhoz, hogy helyettem megcsinálja a libajátékot. Megkapta a képeket, és saját koncepciója alapján látott neki a teendőknek. Az esztétikus kivitelezés aztán jól meg is hosszabbította a készítési időt, este 9-kor még nem volt kész (a munkaidőnk aznap reggel 7-kor kezdődött). Kifejezett kérésemre sem állt szándékában a játékgyártást abbahagyni. De milyen jól tette! Ha akkor félbemarad, még az is lehet, hogy ma is abban az állapotában leledzne. Tinédzser lelke viccesre vette a figurát, és beleapplikálta a ruhadarabok közé a combfixet és a melltartót, ami, lássuk be, nem tartozik egy 6-7 éves fiú alapszókincsébe.

Mikor kipróbálás közben Milán az említett mezőkhöz közelített, kuncogva vártuk, mi sül ki belőle. Milán egyáltalán nem jött zavarba a kihívástól, a melltartóra azonnal bevallotta, hogy fogalma sincs, mi az, a combfixre meg rávágta, hogy zokni. Mi meg biztosítottuk, hogy nem baj, ha nem tudja, de azért megneveztük korrekten a tárgyakat. Egy-egy főfogalmat meghatározott szín keretez, ezzel is utalva az összetartozásukra. Ha Buday tanár úr annak idején nekem is libajátékot csinált volna anatómiából, biztosan jobban brillíroztam volna.

Milán tökéletesen abszolválta a szórakoztató vizsgáját, jól és gyorsan megnevezve a képeket és a kategóriákat egyaránt.

Technikai információk a szókígyóról:

A feldolgozott főfogalmak: ruhák, írószerek, a tisztálkodás eszközei, a ház részei, zöldségek, közlekedési eszközök, evőeszköz, rovarok, szerszámok.

A libajáték további kellékei: bábuk és dobókocka.

Ha valaki nem ismerné, a libajáték szabálya: 2 vagy több játékos játszhatja. Az egyik játékos dob, majd ugyanannyit lép a tábláján a kígyó farkától indulva. Változó, hogy a játékossal az összes érintett képet neveztetem-e meg, vagy csak azt, amire érkezik a dobókockán lévő pöttyök száma szerint. Az a biztosabb, ha mindegyiket megnevezi, csak ha a mennyiségfogalommal nincs jóban a gyermek, akkor nem tudja megosztani a figyelmét a számolás és megnevezés között.

Az a játékos nyer, aki elsőnek érkezik a kígyó fejét jelképező virágos mezőbe.

Ha Tami nézőpontja is érdekel az említett közös munkánkról, olvassátok el blogbejegyzéseit:

"Neked mindig ilyen rekedt a hangod vagy csak meg vagy fázva?" avagy első napom az iskolában

"Zsuzsa szereti Kentont és Kenton ezért boldog" - avagy miért is jó logopédusnak lenni :)

A táblajáték letöltése

A játék letöltése A4-es méterben

A játék letöltése A2-es méretben (4 db. A4-es lapon)

LIKE-olj, hogy értesülj az újabb cikkekről:

A helytelen ceruzafogás nem esztétikai kérdés: www.ceruzafogo.hu

0 Tovább

A pragmatikáról

Feladatlap kommunikációfejlesztésre - letöltés

Az, hogy gyermeknek keresek feladatot vagy feladatnak keresek gyermeket, az nagyon esetleges. Szorgalmi időszakban az előbbi, viszont mikor a nyári szünetben csak úgy, minden cél nélkül szörfözök az interneten, akkor az utóbbi eset fordul elő. Mára már az egyik hobbimmá vált gondolkodni a talált feladatok fejlesztési hatásáról, nem tudom megunni. Mikor a feladat fejlesztő hatása már nyilvánvaló, akkor egy külön kihívás számomra az elméleti hátteret végiggondolni vagy kihámozni azt a gyógypedagógiai szakirodalomból. Most ez utóbbi történt. Bár azonnal felismertem a feladat gyakorlati hasznát, a hozzá tartozó elméletgyártás napokat vett igénybe.

A most bemutatott feladat eredete ismeretlen, csupán annyit tudok, hogy abba a könyvtárba mentettem, ahova a Blog d’Alexandre-ról mentett anyagaim vannak. Mikor megpróbáltam utánanézni, akkor sajnálattal vettem tudomásul, hogy az említett blog mára már megszűnt. Nagyon kár, nagyon hasznos anyagok voltak rajta a beszédindításhoz, autista óvodás gyermekek kognitív fejlesztéséhez. Elképzelhető tehát, hogy Alexandre és Raphael mamája a szerző, de nem biztos. A francia nyelvű feladatokat a fent letölthető változatban magyarra fordítottam.

A feladatlap kommunikációfejlesztésre alkalmas, ezen belül is a pragmatikai nyelvi szintre hat. Ha vicceskedni akarnék, azt írnám, hogy a pragmatika a nyelvi szintek közül az, amelyikről nem sokat hallottunk. A pragmatika tulajdonképpen a nyelv szociális-információs aspektusa. A pragmatikai kompetencia egy egyénnek az a választási képessége, hogy a tartalom (miről beszélünk), a forma (hogyan beszélünk) és a funkció (miért beszélünk róla) függvényében kontextuálisan a legmegfelelőbb közlést hozza létre, specifikus nyelvi képességekre és általános kognitív képességekre (általános információkezelés, következtetések levonása, információk integrálásának képessége, szándéktulajdonítás, mások perspektívájába való helyezkedés) támaszkodva.

A kommunikáció legalább két személynek (beszélő, hallgató) az interakciója, akik információt (tények, érzelmek, vélemények, a felek viszonyáról további információt) cserélnek. A pragmatikának a 4 tengelye: szándékosság (beszédaktus, tudatelmélet, nyelvi funkciók), szabályozott csere (szerepcsere, téma, beszélgetési rutinok, visszatérési stratégiák), alkalmazkodás (a kontextushoz, a hallgatóhoz, az üzenethez), az információk szervezése (összetartás, helytállóság).

Jó pragmatikai képességre azért van szükségünk, hogy önálló kommunikációra legyünk képesek. Azoknak a személyeknek, akiknél a pragmatikai nyelvi szint működése zavart, kommunikációs feladatokat kell felajánlani, bármilyen patológiában is szenvednek. Két nevezetesebb patológia, amelyben pragmatikai zavar előfordulhat: a diszfázia (a diszfáziákban fellelhető pragmatikai hiányosságok, mint például a kommunikációs helyzethez alkalmazkodó nyelvi megfelelés hiánya) és az autizmus spektrumzavar.

A bemutatott feladatok a pragmatika szintjei közül legalább kettőt (alkalmazkodás és szabályozott csere tengelyeket) céloz meg és fejleszt (a kontextushoz, a beszélőhöz és az üzenethez való alkalmazkodást, a szerepcserét, a beszélgetési rutinokat), továbbá gyakoroltatják a szándéktulajdonítást – konkrét, hétköznapi szituációkat bemutató analóg feladatokon keresztül. Olvasni tudó gyermekek számára ez egyben olvasási gyakorlat is, akár önállóan is megoldathatjuk. További erénye a feladatnak, hogy fejleszti a szintaktikai tudatosságot is. Olvasni nem tudó, fiatalabb gyermek vagy súlyosabb patológiák esetében mondat-, beszédértési feladat is egyben. A maga egyszerűségében nagyszerű feladat, sajnálom, hogy nem én találtam ki.

LIKE-olj, hogy értesülj az újabb cikkekről:

A helytelen ceruzafogás nem esztétikai kérdés: www.ceruzafogo.hu

0 Tovább

Blogos díjat kaptunk

A Logopédia mindenkinek LIEBSTER AWARD díjat kapott, nem is akárkitől, a Gyereketető blogtól.

A díj a bloggerek között vándorol, egymásnak adják a kölcsönös megbecsülés kimutatására, egymás munkájának az elismerésére. Az én munkámat a Gyereketető bloggere ismerte el – nagy megtiszteltetés ez számomra, hiszen a Gyereketető egy nagy erejű és -hatású komplex blog. Köszönöm Sárosdi Virág!

A díjjal jár, hogy válaszoljak minimum öt kérdésre, illetve, hogy adjam tovább az elismerést öt másik bloggernek (akiknek majd szintén erre az öt kérdésre kell válaszolniuk). Az én válaszaimat itt találjátok, az általam ajánlott oldalakat pedig a  bejegyzés végén. Szívből ajánlom, hogy látogassatok el az ő oldalaikra is.

Kérdés: Miért tartod fontosnak a blogod?

Válasz: Szeretem megosztani a szakmai gondolataimat, amik éppen foglalkoztatnak.

Kérdés: A blogod neve bulváros, személyes vagy hiteles?

Válasz: Komolykodó :-)

Kérdés: A témákat terv szerint írod vagy az élet hozza?

Válasz: Kezdetben terveket készítettem, amikhez ragaszkodtam. Ma már engedek a pillanatnyi hangulatomnak.

Kérdés: Képeid a témához keresed vagy fordítva?

Válasz: A blog egyik célja, hogy saját képi anyaggal dolgozzon. Mielőtt a blog elindult volna, azelőtt 1-2 évvel már felvettünk hozzá több óra videóanyagot.

Kérdés: Mit közvetítsen a blog: értéket, információt?

Válasz: Igyekszem tudományos lenni, követni a legújabb kutatásokat.

Kérdés: Mi adta az ötletet, hogy pont ezzel a témával foglalkozol?

Válasz: Szeretem a hivatásomat, speciális a munkavégzésem, gondoltam, hogy ez másokat is érdekelhet.

Kérdés: Ha egyetlen dolgot – szakmát, művészetet, képességet, stb. – kérhetnél, amiben te lehetsz a világon a legsikeresebb, mi lenne az?

Válasz: Nem sikert akarok, jól akarom a dolgaimat végezni. Mindig kicsit jobban, mint tegnap.

Kérdés: Mikor gondoltad azt először, hogy az internet nyilvánosságával is megosztod a gondolataidat?

Válasz: A Julie & Julia film nézése közben. Mindig is írással akartam foglalkozni, de ez a film döbbentett rá, hogy a blog az én műfajom.

Kérdés: Mi volt a legkedvesebb visszajelzésed a munkáddal kapcsolatban?

Válasz: Amikor egy szintén blogger gyógypedagógus hallgató dolgozatot írt az oldalamról a Bevezetés a logopédiába c. tantárgya teljesítéséhez.

Kérdés: Születtek-e új kapcsolatok a blogon keresztül?

Válasz: Igen, így ismertem meg pl. a Gyereketetőt is. De nem vagyok nagyon közvetlen a neten, az életben annál inkább.

Az én díjazottjaim:

Tanárblog – az IKT portál

Dyscalculiaport

Szubjektív diákmagazin

Az oldalaik bemutatásához kérem őket, hogy válaszoljanak a következő kérdések közül minimum 5-re:

 1. Miért vagy motivált a blogolásra?
 2. Mi adta az ötletet, hogy pont ezzel a témával foglalkozol?
 3. Miben különleges az, amit csinálsz?
 4. Honnan származnak a posztjaid témaötletei?
 5. Nem okoz problémát megosztani a tudásodat/gondolataidat haszon nélkül idegenekkel? Miért nem?
 6. Alakult-e ki szorosabb együttműködés más szakmai blogokkal?
 7. Mennyi idődet veszi igénybe a blogolás?
 8. Marad-e időd más blogok olvasására?
 9. Mi számodra a blogolás legfontosabb hozadéka?

Mi az, amire leginkább büszke vagy a munkáddal kapcsolatban? Mit könyvelhetsz el legnagyobb sikerként?

LIKE-olj, hogy értesülj az újabb cikkekről:

A helytelen ceruzafogás nem esztétikai kérdés: www.ceruzafogo.hu

0 Tovább

Beszédovi

Remélem, emlékeznek még a Beszédindítás cikkeimre (1 * 2 * 3) (én már alig, egy éve is múlt, hogy posztoltam őket). Ha már a beszéd szerencsésen megindult, az intenzív szókincs-elsajátítás szakasza következik – természetesen továbbra is a főfogalmi kategóriák elvét követve. Ebben a posztban a testrészek témakörét járom körül, és ajánlok hozzá játékot/feladatot is.

Kívülállók most nagyon meglepődhetnek, hogy miért is kellene a testrészek neveit külön megtanítani, hiszen az pofonegyszerű, minden gyermek tudja. Ha máskor nem, a fürdetések alkalmával az anyuka biztosan elismételi a születés pillanatától naponta a gyermekének, hogy most éppen melyik ennivaló testrészét mosdatja. Ennek ellenére bizonyos kórképekben, mint pl. nyelvfejlődési zavar, autizmus spektrumzavar stb.megtanításuk, körüljárásuk, fogalomtisztázásuk nélkülözhetetlen. Fontos szavak ezek fogalmi szinten is, de a testtudatunkhoz is nélkülözhetetlenek, valamint a test és a tér viszonyának a meghatározásához is.

Az első két képgyűjtemény alapvetően lottójáték. Egyéniben és kiscsoportban is kiválóan alkalmazható (akár idegennyelv-tanítás során is).

Lottójáték 1 (PDF)

Lottójáték 2 (PDF) 

A PDF dokumentum kinyomtatása után az azonos képcsoportok közül az első sorozatból kis képeket kell csinálni, a második változatban egyben maradnak a képek, ez lesz a játék táblája. Ilyen táblát vagy táblákat kapnak a játékosok. A kicsi kártyák közül vagy a gyerekek húznak vagy a felnőtt választ nekik egyenként.

A gyermekek fejlettségi szintjétől függően kérhetjük, hogy a húzott testrészt egyeztesse (a tábláján), mondja meg a megmutatott testrész nevét – vagy mindkettőt (egyeztessen és nevezzen meg önállóan). De a hívóképen szereplő testrészeket saját magán is megmutathatja (ezt nagyon szeretik a gyerkőcök). De különbözőképpen is strukturálhatjuk a képeket. Pl. taníthatjuk külön csak a fej, a törzs részeit stb. Nagyon meglepődne a kedves olvasó, ha tudná, hogy az óvodás gyermekek testre vonatkozó szókincse mennyire hiányos, csupán az alapszavakra korlátozódó.

Ezekért a feladatokért azonban még nem ragadtam volna tollat. Az interneten találtam egy kis vicces videót, ami a testünkkel kibocsájtott hangokat mutatja be. Ebből készítettünk egy hanglottót, melynek lényege, hogy a hallott testzörejt kell a megfelelő testrésszel, akcióképpel egyeztetni, le is lehet utánoztatni. Bár még magam sem próbáltam ki ezt a játékot, biztos vagyok benne, hogy nagyon fog tetszeni a gyerekeknek. A pukizás, böfögés, hányás hangjának meghallásakor például biztosan nevetésbe fog fulladni a játék.

Hanglottó képek (PDF)

Hanglottó hang (mp3) - jobb kattintás, majd letöltés

A klasszikus hanglottó játékszabálya: Ki kell osztani a játékosok között a képeket tartalmazó táblákat, majd el kell indítani a hanganyagot. A játékhoz kellenek még zsetonok is. Aki felismer egy hangot, a tábláján lévő képre rátesz egy zsetont. Az a játékos nyer, akinek hamarabb kerülnek letakarásra a táblán lévő képei.

A játékot egy vagy több személy játszhatja (én 8 fővel is játszottam). Négyéves kortól ajánlott (patológia függvényében).

A hanglottó jól egészíti ki az előző játékokat, segít bevésni a testrészek neveit, de alkalmas a testrészekkel kapcsolatos cselekvések neveinek megtanítására is, gyakoroltatja a mondatalkotást, megszilárdítja a testtudatot.

Nem utolsó sorban alkalmasak ezek a játékok a figyelem, az emlékezet fejlesztésére (memoriként is játszható), a vizuális megfigyelőképesség fejlesztésére, a keresztcsatornák fejlesztésére (vizuális-akusztikus-kinesztetikus), az értelmi képességek fejlesztésére (generalizáció).

LIKE-olj, hogy értesülj az újabb cikkekről:


A helytelen ceruzafogás nem esztétikai kérdés:
www.ceruzafogo.hu

0 Tovább

Zene, tanulás, emlékezet

Tegnap egy érdekes/hasznos román cikket olvastam a zeneterápiáról, gondoltam elmesélem a lényegét azoknak az olvasóimnak is, akik nem beszélik a román nyelvet.  A cikk szerzője prof. dr. Ioan Bradu Iamandescu, a bukaresti Carol Davila Orvosi Egyetem Orvosi és pszichoszomatikus pszichológia tanszékvezetője.

A cikk alapállítása, hogy a zenehallgatásnak csak jótékony hatása van. A fájdalomcsillapító hatása például közismert. A doktor egy zeneterápia kifejlesztője, melynek javított kiadását 2011-ben, nemzetközi kutatómunka eredményeképpen alkotta meg.

Elmondása szerint minden zene hatékonyan fejleszt, de a klasszikus és romantikus zenék jobban aktivizálják az agykérget. CT vizsgálatokkal követték nyomon, hogy Mozart zenéje az agykéreg 99-100%-át aktivizálja. A szimfonikus és a kamarazene hatására általában az agykéreg 90%-a aktivizálódik, míg a könnyűzene és tangó hatására csupán 50%-a. A barokk zenének van a legjótékonyabb hatása, hanghullámainak frekvenciái az agyműködés optimális zónáját érintik. Mikor barokk zenét hallgatunk, a neuronok szert tesznek egy 8-12 ciklus/mp ritmikus aktivitásra, ami csak a zsenik esetére jellemző általános állapot. De a zenehallgató ember is szert tehet erre a működésre, korlátozott mértékben, addig, amíg zenét hallgat. De ennyi is elég, hogy javítsa az egyén emlékezetét.

A professzor úr kifejezetten javasolja elsősorban barokk zene hallgatását a tanulás alatt, Liliana Neagu doktoranduszhallgató kutatásaira alapozva, aki arra a következtetésre jutott, hogy azok a személyek, akik barokk háttérzenét használnak a tanulásukhoz, 40%-kal jobban teljesítenek a memóriatesztekben. Lehetségesnek tartja, hogy a későbbiekben, a tantermekben is használni fogják a halk háttérzenét, ami nem vonja el a gyermekek figyelmét a tananyagról, de óra közben javítja az emlékezetüket.

A barokk zenén kívül javasolja továbbá Mozart, Beethoven, Hydn és Wagner zenéjének hallgatását  is. A klasszikus zenén kívül a kedvenc zenék fájdalomcsillapító hatása is nagymértékű.


prof. dr. Ioan Bradu Iamandescu

A zenehallgatás körülményei is befolyásolják a teljesítményünket: a hangversenyteremben van a legoptimálisabb hatása, hiszen itt 3 fontos faktor ötvöződik: a nagyfokú koncentráció, a zenehangok az egész testre direkt módon hatással vannak és a kollektív érzelem.

A zenének pozitív hatása van az immunrendszerre is, a ritmus felébreszti az ösztönöket, a dallam az érzelmeket, a harmónia az intelligenciát. Ha valaki kórusban énekel vagy hangszeren játszik, az csökkenti a stresszt és komplexebbé teszi a személyiséget.

Mint zeneterápiában járatlan személynek, nagyon érdekes volt olvasnom a fenti gondolatokat. El is határoztam, hogy kipróbálom ősszel a foglalkozásaim során. A különböző terápiák során fogom nézni, hogy hatékonyabb-e az információelsajátítás barokk zenei alapozással. De külön meg fogom figyelni azt is, hogy az emlékezetfejlesztés feladatai során jobban teljesítenek-e a gyermekek, ha zenét hallgatnak közben. És még valamit ki fogok próbálni (ez maradjon még titok), ezt már korábban elterveztem magamban, még évekkel a cikk olvasása előtt, és most nagyon rácsodálkoztam, hogy milyen hasznos ötlet volt. Ha beválik, publikálom.

Prof. dr. Ioan Bradu Iamandescu: „Pe muzică barocă, neuronii capătă un ritm specific geniilor“

LIKE-olj, hogy értesülj az újabb cikkekről:

A helytelen ceruzafogás nem esztétikai kérdés: www.ceruzafogo.hu

0 Tovább

Az integráció kapcsán... (esettanulmány)

Előzmény: Az integráció

A Vakodából a mi "normális" (a Vakodához és a kislány lakásához közeli) 6 osztályos gimnáziumunkba került egy okos, szorgalmas vak kislány. Én lettem az osztályfőnöke, így az integráció oroszlánrésze az én feladatommá vált. Nagyon nehéz helyzetbe kerültem a 24 fős osztályban. Sokkal többet kellett Petrával foglalkoznom, de úgy, hogy a többiek érdekeit se sértsem. Az első tanév volt a legnehezebb, nekem is rengeteget kellett tanulnom, hogyan is tanítsuk ezt a kislányt. Hogyan magyarázzam meg a társainak, hogy ne törődjenek a hangos Braille írógéppel, de hát engem is zavart... Hogyan menjen Petra A-ból B-be, ha vége egy órának, a tanításnak?

Megbeszéltük, hogy mikor, kik a segítők. A folyosón való közlekedés azért is nehéz volt, mert akkor még nem tudott bottal közlekedni. Kiválasztódtak a segítők, egy nagyon "klassz" fiú is vállalta ezt a szerepet, és ez nagyban megkönnyítette a dolgom.

Eltelt az első év, és én megtanultam, hogy miközben az osztálynak magyarázok egy-egy reakciót - kísérlettel -, addig, vagy utána, esetleg a szünetben Petrának nagyon profi modellekkel tanítom meg. A matektanár nagyon szuper dolgokat készített a geometria ábrázolásához. Egyikünk sem követelte a teljes anyagot, mert ezt is sokkal nehezebb volt elsajátítani ebben a helyzetben. A megtanulható elméleti részeket mindig megtanulta, és értette is. Kértem a szülőket a második évben - és először a tesitanárt -, hogy ne mentsék fel erről az óráról, hiszen itt is segítenek majd a társai. Ezt persze legelőször a lányokkal beszéltem meg, hogy vállalják-e? Ők vállalták, hiszen közben megbarátkoztak. A tesitanár is nehezen, de vállalta. Elég jól működtek a tesi órák is. Petra kapott egy amerikai jótevőtől (aki egyszer az iskolánkban járt) egy olyan számítógépet, ami szinte mindent tudott. Megszűnt a hangos írógép, Petra nagyon jó vázlatokat készített, sokan az ő jegyzeteiből tanulva értek el jobb osztályzatokat. Kialakult az oda-vissza történő segítség, a kislányt még korcsolyázni, táncolni is megtanították a társai. Kitűnően érettségizett, elvégezte a jogi egyetemet. Mondhatnám, hogy teljes siker.

Sikerült egy integráció. De én eleinte nem igazán tudatosan cselekedtem, az intuícióimra hallgattam. Pedig kellett volna egy továbbképzés. Többször bejártam a Vakodába, ahol az összekötő pedagógussal beszélgettem, de nem kaptam konkrét ötleteket, csak dicséreteket. Nem hiszem, hogy nem követtem el egy sor hibát, főleg az elején. Most már tudom, hogy mielőtt ide érkezett ez a kislány, nekem és egy pár kollégámnak meg kellett volna tanulnunk, hogy mit, hogyan csináljunk, hisz ennek komoly módszertana lehet. Mi tettük, amit jónak láttunk, amit itt-ott felcsipegettünk. A "siker" főleg annak köszönhető, hogy Petra nagyon tehetséges lány, akinek fontos volt a tanulás. Mi pedig tényleg mindent megtettünk, hogy meg tudjuk őt tanítani.

Orbán Ágnes, Anna Frank Gimnázium

LIKE-olj, hogy értesülj az újabb cikkekről:

0 Tovább

Szünidei szösszenet – Az integráció

Valamelyik nap megakadt a tekintetem egy bejegyzésen, miszerint a gyógypedagógusok az enyhébb súlyossági fokú autista gyermekeket is szegregáltan oktatnák. Ez elindított bennem egy gondolatsort a hazai integrációs folyamatokkal kapcsolatban. Nekem hiányzik a Magyarországon korábban megszokott klasszikus gyógypedagógiai iskolarendszer és -hálózat. Hiányzik, hogy egyazon dologról ugyanazt gondoljuk, hiányzik a dolgoknak a jól megfontolt, kidolgozott menete. Hiányzik az empatikus, együttgondolkodó, egymást támogató gyógypedagógus közösség.


Képzéseim során rengeteget tanultam az integrációról. Ma is előttem van Csányi tanárnő megszállottan boldog arca, ahogyan saját külföldi tanulmányútjairól beszélt. És a tanultakra, elmondottakra is jól emlékszem. Pontosan tudom, mi a gyógypedagógus feladata az integráció során. Csak valahogyan azt érzem, hogy nem a gyógypedagógusoknak kellene az integrációt tanítani. Vagy nem csak nekik. Nem tudom, hogy van ez az egyéb pedagógusképzés során, de az a szomorú tapasztalatom, hogy a pedagógusok vajmi keveset tudnak az integrációról és az integrálandó patológiákról.


Mikor logopédus-gyógypedagógusként bekerültem egy nemzetközi iskolába, akkor azt tapasztaltam, hogy a diagnosztikus-terápiás tevékenységem egyrészt kevés, másrészt szociálisan elszigetel a tanári kartól. Hamar felismertem azt, hogy a távolság csökkentéséhez rengeteg többletmunkára van szükség. Nevezetesen arra, hogy napi szinten megosszam speciális gyógypedagógiai tudásomat. Informálni kell a tanítót az adott patológiáról, saját tevékenységemről, a konkrét elvégzett gyakorlatokról, a várható terápiás hatásról stb. Ez odáig vezetett, hogy a tanárok részéről is megindult az információáramlás, tanácskérés. Azonban a jó együttműködés érdekében továbbra is főleg én invesztáltam. Hálás voltam, ha legalább meghallgattak. Kezdetben úgy éreztem magam, mint egy hittérítő: beszélni folyamatosan, felkelteni az érdeklődést, annak ellenére, hogy kezdetben nyilvánvalóan csak udvariasságból hallgattak végig. A személyem iránti érdeklődés vezette őket a tartalmi elfogadásig. Nagyon lassan, de egyszer csak elindult a párbeszéd. Én mondtam valamit, az osztálytanító is reagált valamit, de ezek a közlések kezdetben nagyon lazán kapcsolódtak csak egymáshoz. Aztán megtanultam hosszabban gondolkodni a tanár által mondottakon, elvonatkoztatni a saját nézőpontomtól (nem volt könnyű), és visszavittem, boncolgattam a témát, jó kis folytatásos történetként. Állandóan reagálni kellett, és újramagyarázni, módosítani az elképzeléseinket. Ahol nyitott kapukat döngettem, oda vittem szakirodalmat, könyvcímet, táblázatokat mutogattam.

Az elméleti képzés során itt ér véget happy enddel a történet az integrációról. A gyakorlatban itt kezdődik a probléma. Az eddigi kortesmunkámnak az volt a legnagyobb hozadéka, hogy hitelessé váltam, elkezdték tisztelni a szakmai tudásomat. De a többi, az már nem volt ilyen egyszerű. Vajon elolvassák-e a szakirodalmat, utánamennek-e egy problémának vagy sem. Általában minden pedagógus azt akarja, hogy a gyermek ne olyan legyen, amilyen, hanem olyan, mint a többi. Annyiszor hallottam már, hogy el sem tudom mondani, a következő mondatokat: „tudod, Zsuzsa, nekem huszonvalahány gyermek jár az osztályomba, nem tehetem meg, hogy csak azzal az eggyel foglalkozzak”. Hiába számoltam be minden egyes apró, előretett lépésről (amik korábban az osztályban is gondot jelentettek) nagy örömmel, mindenre általában jött a hideg zuhany: „jó, de ezt meg ezt még mindig nem tudja. Az osztály teljesítményétől elmarad.” És valóban így van, de önmagához képest rengeteget fejlődött. De ez az önmagához képest való mérce még mindig ismeretlen pedagógiai fogalom.

Ezidáig általánosságban írtam a tapasztalataimról, most az érthetőség kedvéért konkrétabb vizekre evezek. Egy gyermek olvasásteljesítménye kapcsán a tanítója nagyon kedvesen azt mondta, hogy nem a munkám minőségével van a baj, hanem a mennyiségével. Több kellene a gyermeknek belőlem. És én hiába magyaráztam, hogy türelem, a gyermek patológiájával járnak egyes dolgok, a képességek fejlődése a viselkedést is javítani fogja. Hogy fejlődési etapokat nem ugrunk át, nem száguldunk rajtuk végig, hanem szép türelmesen, a magunk ütemében gyakorolunk, megélve minden kis siker örömét. De a pedagógus – jót akarva természetesen – nem nyugszik bele, mindenáron gyors megoldást keres. Egy újabb szakembertől (pszichológus) reméli a probléma igazi megoldását. Előveszi a szülőt, és átirányítja. A szülő levonja a következtetést, hogy nem tudtam segíteni, tehát felesleges vagyok. Elveszti a bizalmát, egyelőre bennem. A gyermek elkerül egy más profilú szakemberhez, ahonnan nincs visszajelzés. A helyzet viszont nem lesz jobb, hanem rosszabb. Év végére a szülő elveszti a bizalmát az iskolával szemben (tanító, vezetőség). Itt abszolút nincs már a gyógypedagógiai rendszerben megszokott vállvetve küzdés a gyermek integrációjáért. Izolált szakemberek érzik nagyon rosszul magukat, kölcsönösen elvesztve bizalmukat egymás irányába, magukra hagyottan. Mindenki invesztál, nem is keveset, de a végén mindenki frusztrált. Mi történt hát valójában, hol történt a hiba?

 • A gyermek alapproblémája nem lett diagnosztizálva.
 • A szülő nagyfokban hárítja a probléma létezését.
 • A gyógypedagógus nem elég erőszakos, tele van már negatív tapasztalattal.
 • A pedagógus a tantervet tarja szem előtt, és nem a gyermek fejlettségi szintjét és a tanterv ehhez való viszonyát. Hideg integráció a javából.
 • A pedagógus gyors eredményt akar elérni, ez emberileg érthető, másodvéleményhez folyamodik és korrepetitort kér a gyermek mellé.
 • A gyógypedagógus kompetenciája és szakmai ismerete birtokában halálosan megsértődik, kivonul és megszünteti a nagyon fontos koordinátori tevékenységét.
 • A pedagógus kommunikációja vérig sérti a szülőt
 • Év végére BOTRÁNY, miközben tulajdonképpen mindenki tette a dolgát, tudása legjavát adta.

Ez természetesen egy extrém problémás esete az integrációnak. De jól szemlélteti azt, hogy attól, hogy a gyermek bekerül az általános iskolába, nem szűnik meg automatikusan a probléma, az megmarad, és újak is generálódnak. Továbbá arra is felhívja a figyelmet, hogy amikor integrációról beszélünk, akkor nemcsak a gyermek integrálódik, hanem a gyógypedagógus is. És nem elég, hogy kezdetben önszántából lépi át a határt, ami a fogyatékos személyt a többségi társadalomtól elválasztja, de visszatérve az általános iskolába, elveszti az őt is óvó, értő, szakmai támogató felnőtt környezetet maga körül. Magára hagyottá válik, nincs sem itt, sem ott. A képzésem elején (ami nem ma volt) dr. Gereben Ferencné tanárnőtől hallott „logopédus a végeken” kifejezés mára nem archaizálódott, hanem nagyon is élő, a budai elit fertályon is.


LIKE-olj, hogy értesülj az újabb cikkekről:

A helytelen ceruzafogás nem esztétikai kérdés: www.ceruzafogo.hu

0 Tovább

Differenciáldiagnózis a logopédiai vizsgálat során: a fejlődési verbális diszpraxia

Mikor a címet olvassák, akkor biztosan önöknek is dr. House jut eszébe. Nekem is. Talán az ő hatására is igyekszem még pontosabb diagnózisokat felállítani. Mert abban teljesen biztos vagyok, hogy a korábban agyontanult fogalmat számomra ez a sorozat töltötte meg tartalommal.

Addig, amíg a magyar logopédia agonizál, és hagyja, hogy azt tegyék vele, amit, addig külföldön komoly kutatások folynak, olyanok, amik az elmúlt évek tapasztalatait dolgozzák fel. A logopédiai patológiák új neveket kapnak, és új osztályozások születnek, megváltozik a kontextusba helyezés. Ha ez a diagnózis pontosítása és a terápia hatékonysága érdekében történik, akkor érdemes beleásnunk magunkat az újabbnál újabb szakirodalmakba, és üdvözöljük ezeket a törekvéseket.

Parisse és Maillart (2009, 2010) elgondolása alapján:

A nyelvi rendszer tulajdonságai

A specifikus nyelvfejlődési zavar típusai

Fizikai jellemzők alapján

Receptív oldalról: verbális agnózia (az alanyok nem tudják kezelni a hozzájuk eljutó verbális és nonverbális hangokból álló információkat)

A produkció oldaláról: fejlődési verbális diszpraxia (a beszédhez szükséges mozgások programozási zavara)

A különböző nyelvstruktúrák szerveződése alapján

Lingvisztikai diszfázia

(Hangsúlyos zavar a nyelvtani struktúrák elsajátítása során, szemantikai és lexikális zavarok, a normál sebességű beszélt nyelv perceptív kezelésének a zavara, ami visszatükröződik a fonológiában és szintaxisban egyaránt)

A nyelv kommunikációs funkciója alapján

A nyelv pragmatikai zavara

(Az ebben szenvedőknek nehézségeik vannak a nyelv szituációhoz kötött adaptált alkalmazásában, valamint a társalgás összetartó elemeinek kezelésében, az összefüggések felismerésében)

 

A táblázatból kiderül, hogy a fejlődési verbális diszpraxia egy specifikus nyelvfejlődési zavar, melynek tünetei a beszédprodukcióban nyilvánulnak meg. Tulajdonképpen az artikulációs zavarokat mutató populációból fognak differenciálódni az ebben a zavarban szenvedő gyermekek. Tapasztalatom szerint a logopédiai vizsgálatra azzal a panasszal érkeznek, hogy a környezet nem érti meg a beszédprodukciójukat. A logopédus meg azzal fog szembesülni, hogy a beszédhangok produkciójára általában képesek izolált helyzetben (de természetesen a legváltozatosabb artikulációs zavar tüneteit is mutathatják). Preferenciát mutatnak bizonyos hangok túlhasználatára, mondjuk gyakran beszúrnak a szavakba egy-egy r hangot a biztonság kedvéért. A beszédük maszatos, levegővételük nem tiszta. Nehézségeik vannak az artikulációs mozgások kérésre történő pontos kivitelezésében (amikre egyébként spontán módon képesek lehetnek) és a beszédhez szükséges mozgások koordinációjában. A szóutánmondások során szekvenciazavar tapasztalható (a szavakat alkotó beszédhangok, illetve szótagok sorrendje helytelen), minél hosszabb az adott szó, annál valószínűbb torzítások várhatóak, és egyazon szó többszöri megismételtetése újabbnál újabb hangsort fog eredményezni. A fonológiai tagolás feladatokban viszont általában jól teljesítenek. Az általam ismert fejlődési verbális diszpraxiában szenvedő gyermekekre még motoros nyugtalanság és figyelemzavar is jellemző. Korlátozott ideig azonban nagyon jó minőségű koncentrációs tevékenységre képesek. Grafomotoros éretlenség is leírható az esetükben. Ezen aztán már el is gondolkodhatunk, hogy véletlen egybeesés, hogy a gyermek egyszerre hiperaktív és diszpraxiás, vagy ezek a tünetek együtt járnak, és akkor a tüneteket érdemes lenne szindrómába rendezni, és komplexen kezelni a problémát.

A klasszikus logopédiai vizsgálati protokoll szerint markáns nehézségeket várunk „A beszédszervi állapot és működés vizsgálata”, a „Tájékozódó megfigyelések a gyermek beszédéről”, a „Képanyag a szó hangtani szerkezetének vizsgálatához” tesztek során. A szakirodalom és saját klinikai tapasztalatom szerint is a fejlődési verbális diszpraxia egy lassabban differenciálódó diagnózis, komplex megközelítésre és (terápiában eltöltött) időre van szükség a gyökértünetek kikristályozódásához (vagy hogy eszünkbe jusson ez a kórkép), a logopédiai verdikt megszilárdulásához. Leírva diagnózisként még soha nem láttam, jómagam is óvatosságból „a fejlődési verbális diszpraxia tüneteit (általában csak diszpraxiás tüneteket) mutatja” kifejezést preferálom.

A gagyogás, beszéd megkésettsége megtalálható az érintettek anamnézisében, de ez nem sokat segít a patológia előrejelzésében, hiszen a legtöbb beszédpatológia során ugyanezekkel az előzményekkel találkozunk különböző mértékben.

A fejlődési verbális diszpraxia tünetei a gége, ajkak, nyelv, szájpadlás mozgásában egyaránt megnyilvánulhatnak.

A fejlődési verbális diszpraxia terápiájának alapja az oro-faciális-motoros stimuláció, feladatainak célja a szájtérben való gyors és pontos tájékozódás, a megfelelő beszédhangképzéshez szükséges mozgások koordinációjának összehangolása. Ha valaki a logopédiai terápiára vár, vagy csak meg akarja segíteni gyermekét, a következő játékos feladatokat kell naponta gyakorolnia:

Hamarosan folytatás a terápiás gyakorlatok bemutatásával...

LIKE-olj, hogy értesülj az újabb cikkekről:

A helytelen ceruzafogás nem esztétikai kérdés: www.ceruzafogo.hu

1 Tovább

A Pictionary játék megoldásai

Kedves olvasóim, akik részt vettetek a Pictionary játékban!

Először is köszönöm, hogy beküldtétek a megfejtést, bizonyítván, hogy olyan játékos kedvűek vagytok, mint jómagam. Másodszor, köszönöm a türelmeteket, amit tanúsítottatok az eredményhirdetésre várva. Azok, akik játszottak, mind fantasztikus nyelvi kreativitású emberek. A megfejtések között legfeljebb egy-két pont különbség volt.

Pontoztam azokat a megfejtéseket, amik egyeztek az általam kitalált képrejtvénnyel és megoldásával. Továbbá pontoztam azokat a kreatív megoldásokat is, amik ugyan eszembe nem jutottak volna, de megállták a helyüket helyes megfejtésként.

Az öt ceruzafogót nyerte: Simon Anita! A nyertesnek gratulálok!

A megfejtések:

 1. rakéta
 2. szülinapi torta
 3. repülőút
 4. lépcsőház
 5. cipőkanál
 6. fürdőkád
 7. vitorlás hajó
 8. nyalóka
 9. fényképezőgép
 10. királyi pár
 11. könnycsepp
 12. hullócsillag
 13. felhőkarcoló
 14. szemüveg
 15. autómentő
 16. Bermuda háromszög
 17. varázspálca
 18. tengeralattjáró
 19. kórház
 20. állatkórház
 21. rendőrautó
 22. vízilabda
 23. kézilabda
 24. éjjeli bagoly
 25. tűzoltó
 26. éjszaka
 27. tanuló vezető
 28. varázsló
 29. szerelmi háromszög
 30. kosárlabda
 31. grillparti
 32. napszemüveg
 33. birkapásztor
 34. naplemente
 35. strandlabda

A megfejtendő képek:


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35


LIKE-olj, hogy értesülj az újabb cikkekről:

A helytelen ceruzafogás nem esztétikai kérdés: www.ceruzafogo.hu

0 Tovább

Pictionary

Ha valaki nem lenne állandó olvasóm, és ad hoc olvassa el ezt a cikkemet, ne gondolja azt, hogy írásom szerkezete a véletlen műve. Spontán módon bár, de egy láthatatlan, előre jól megírt forgatókönyv szerint jelennek meg a sorok egymás után a képernyőn. Általában minden írásom egy önvallomással kezdődik, melyet a szerkesztőm úgy cenzúrázna ki a csudába, hogy csak, na. Keményen megküzdök érte, hogy maradhasson. Ma, amikor átfuttatja tekintetét a soraimon, csak egy halvány mosoly, egy, a tehetetlenségét kifejező kézmozdulat, alig kivehető homlokráncban megnyilvánuló leheletnyi gondterheltség utal rá, hogy bár meggyőződése ellen cselekszik, de nincs más választása, maradjon a sztori is…

Tehát az aktuális sztori:

Kubából hazafele tartva az a „szerencsétlenség” ért bennünket, hogy lekéstük a párizsi csatlakozást, és 24 órára Párizsban ragadtunk. Persze, számomra ez egy csepp problémát sem jelentett. Ki nem szeretne az Air France számláján egy napot tölteni Párizsban? Nem hinnétek el, az útitársaim egyáltalán nem szerettek volna, sőt. Így esett, hogy a reptéren kóricálva az újságosnál belebotlottam… mi másba, mint egy fejlesztőjátékba.

Már a doboza is gyanúsan jól festett, nem is lehetett elmenni mellette. Olcsó, kis helyen elfér, de rengeteget tud, kell-e ennél több egy társasjáték esetében?

A Pictionary konkrétan egy kártyajáték, melyet 8 évnél idősebb gyermekek és felnőttek számára ajánlanak, 4-8 fő számára. Az UNO megálmodói jegyzik ezt a játékot is. Mondanom sem kell, hogy nem is próbáltam egyelőre a játékszabály szerint játszani, hanem kétszemélyes fejlesztési helyzetre adaptáltam a játékot. Tudatosságról nem igen beszélhetek, leginkább spontán adaptációról van szó. Tapasztalataim szerint a 10-11 évesek, 4-5 o. gyermekek (egyaránt lányok és fiúk) kedvenc játéka lett. Fiatalabbakkal nem próbálkoztam, leginkább a játék absztrakt volta miatt, az idősebb tanítványaimnak nem volt annyi sikerélményük, hogy kedvükre legyen.

A játék 2 sorozat (kék és piros) piktogramból áll. Az adaptált változat szerint ezekből a piktogramokból kell szavakat, mondatokat, szólásokat, fogalmakat… stb. kitenni.


Példa: háztűznéző

Tehát a játék során, a piktogramokat figyelgetve, végig kreatívkodva kell kitalálni könnyen, ötletesen a meglévő készletből ábrázolható szavakat. Az ellenfélnek aztán szintén folyamatosan kreatívkodva, a vizuális és verbális csatornákat folyamatosan váltakoztatva / vagy párhuzamosan stimulálva kell a feladványokat megfejtenie. Senkinek nem könnyű feladat! Összhangot, egymásra való folyamatos ráhangolódást, játékosságot, humorérzéket és nyelvi kreativitást igényel a játék egész idő alatt, szóval jól megdolgoztat.


Példa: csúszda

Aktivizálja a szókincset és gyakoroltatja a mentális lexikonban, lexikális ismereteinkben való tájékozódást. Lecsupaszít és felöltöztet szavakat. Addig szoktuk játszani, amíg valaki öt szót kitalál, nagyon könnyű szavak esetében 10 szóig is elmehetünk. Mondanom sem kell, hogy mint oly sokszor az életben, a gyermekek bizonyulnak szigorúbbaknak a játék során, és ők találják ki a legbonyolultabb feladványokat. A fejlesztő meg csak kínlódik, és igyekszik lépést tartani… de néha azért mellé áll a szerencse. Szeretném hangsúlyozni, hogy a szerencsejátékokhoz az égvilágon semmi köze nincs.


Példa: napernyő

Ideális lehet a nyelvi játékokat szerető nagycsaládok számára, de frontális osztálymunka során is használható, és természetesen anyanyelvi, idegennyelvi fejlesztés esetében is.

Az általam vásárolt játék francia nyelvű. Tartalmaz szólistát a felnőttek, és külön a gyermekek számára is. Tehát, ha a játékszabály szerint játszunk, a szótalálásra nem kell különösebb energiát fordítani (de mennyivel kreatívabb és hasznosabb, ha mégis!).

A felnőttek számára négy kategóriából lehet válogatni: filmek, tévé, zene, egyéb kategóriák. A gyermekek számára nagy átfogó témák vannak, mint pl. Halloween, zöldség-gyümölcs, szünet… stb. Mindkét csapat egy-egy játékosa ugyanazt a szót próbálja meg kirakni piktogramok segítségével. A gyermekeknek hangosan meg kell mondaniuk a témakör nevét, a felnőttek esetében a kategória ikonjára kell rábökni. Ezek tájékozódási támpontként szolgálnak a mentális lexikonban. Amelyik csapat először találja ki az adott szót, az nyer 1 pontot. Ha egyik sem találja ki, új játék kezdődik. A piktogramok jelentését mímeléssel is lehet segíteni.

Végezetül következzen játékosabb kedvű olvasóimnak néhány, tanítványaim által kitalált feladvány a legeredetibbek közül. Szerzők: Andi, Boti, Samu, mind nagymesterei ennek a játéknak.

A legtöbb jó megfejtést beküldők között 5 ceruzafogót sorsolok ki!
A megfejtéseket a Facebook oldalamnak írt személyes üzenetben lehet beküldeni, itt:
https://www.facebook.com/messages/logopedus

(A nyereményjáték lezárult, a megfejtéseket itt lehet elérni: http://logopedia.postr.hu/pictionary-megoldas)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35


LIKE-olj, hogy értesülj az újabb cikkekről:

A helytelen ceruzafogás nem esztétikai kérdés: www.ceruzafogo.hu

0 Tovább

Nyelvi képességfejlesztés Logico Primo és Logico Piccolo feladatkártyákkal – a fonológiai tudatosság

A címbeli játékokra a Müllerben bukkantam rá, amikor nem fejlesztőjátékokért, hanem függönyfehérítőért ugrottunk be a nővéremmel. Pár perc után azonban megakadt a szemem a feladatcsomagokon, így aztán a vásárlás végéig már csak ez kötötte le a figyelmemet. Az, hogy került mosószer is a kosaramba, már nem az én személyes érdemem volt, hanem a nővérem gondoskodásának volt köszönhető.

A fonológiai tudatosság több okból kifolyólag is az érdeklődésem középpontjában áll. Az MA képzésem nagy részét a fonológiai tudatosság kutatásának szenteltem, ez volt ugyanis a záró dolgozatom témája. A dolgozatról dióhéjban: egy francia fonológiai tudatosság tesztet fordítottam le magyarra és adaptáltam magyar nyelvi körülmények közé, másrészt összehasonlítottam magyar nyelvű vizsgálati eljárásokkal, de ezek eredményei már nem kerültek be a dolgozatomba. A kutatómunka során 15 fős illesztett mintán vizsgálódtam. Speciális iskolarendszerben 1. osztályos (diszfáziás, diszlexia-veszélyeztetett) gyermekek képességeit hasonlítottam össze a normál iskolarendszerbe járókéval.

Mi is tulajdonképpen a fonológiai tudatosság?

Egy olyan nyelvi képesség, mely lehetővé teszi, hogy a szavakat hangokra, szótagokra bontsuk, és ezekkel az egységekkel különböző műveleteket végezzünk.

Miért is fontos a fonológiai tudatosság?

Mert az olvasástanuláshoz nélkülözhetetlen alapképesség. Minél jobb az iskolába lépő gyermek fonológiai tudatossága, annál sikeresebben tanul meg olvasni. Viszont az olvasástanulás folyamata tovább fejleszti a fonológiai tudatosság képességét is. Tehát a fonológiai tudatosság és az olvasás folyamata egy ördögi kört alkotnak, egymással kölcsönösen függő viszonyban vannak.

Miközben a fonológiai tudatosságról egyre többet tudunk, azért még vannak megválaszolatlan kérdések is:

„A számos kutatás ellenére a fontos kérdésekben máig nem születtek egyértelmű válaszok. Alapvető kérdések tisztázatlanok máig is, mint pl.: A metanyelvi képességek fejődése párhuzamos-e a beszédelsajátítással, vagy csak az expresszív beszéd és a megértés bizonyos fejlettségi fokán jelennek meg?

Szintén megválaszolatlan kérdések vannak a metanyelvi képességek és a kognitív képességek egymáshoz való viszonyában, az ez irányban végzett kutatások egyértelmű pozitív korrelációt mutatnak, csak nem világos, hogy ebben a kapcsolatban mi az ok és mi a következmény. Egyes vélemények szerint a metanyelvi képességek az értelmi szint megnyilvánulásai a nyelvi feladatok megoldásában.

Az sincs pontosan tisztázva, hogy a metanyelvi tudatosság az írás-olvasás elsajátításának mennyiben feltétele és mennyiben következménye.” (részlet a Nyelvi rendszerek fejlődési zavarai c. tárgy vizsgadolgozatomból, 2005-2006-os tanév)

De az elméleti síkról evezzünk vissza a gyakorlatira, ami a logopédiai gyakorlatunkban sokkal hasznosabb.

„A szótagtudat 4-5 éves korban spontán jelentkezik, és nincs kapcsolatban az olvasás elsajátításával. A fonématagolási képességnek fontos szerepe van az olvasás elsajátításában.

A fonématudat vizsgálatának következtetései:

1. Az óvodáskorú gyermekek számára nehezebb a szavak hangokra való szegmentálása, mint a szótagolás.

2. A szavak hangokra való tagolása az életkorral emelkedik, ugrásszerű a fejődés 6-7 év között.

3. A fonématagolási képesség gyakorlással fejleszthető. (Göncz Lajos, 2003)”

A fonológiai tudatosság fejlesztése

A jó hír az, hogy a fonológiai tudatosság jól fejleszthető! A kérdés az volt hosszú évekig, hogy mivel?

Természetesen valótlanságot állítanék, hogyha azt mondanám, hogy nem voltak a logopédiai gyakorlatban olyan feladatok, szöveggyűjtemények, amik a fonológiai tudatosság fejlesztésére kínáltak feladatokat. Jómagam is sokat találtam a különböző gyermekújságokban (pl. Tapsi, Kisfüles), valamint gyártottam is a logopédiai táska utódjának a „Képes beszédlottó” tartalmának felhasználásával. De a Lexi és Difer programcsomagok is tartalmaztak szöveggyűjteményt az említett képesség fejlesztésére.

Ennek ellenére a most talált feladatkártyák hiánypótlóvá váltak számomra. A polcokról négy feladatcsomagot kaptam le gondolkodás nélkül:

1. Hangoló-hangolló (szerzők: Gáll Edina, Timkó Bíbor)

2. Képek, hangok, szavak (szerzők: Doris Fischer, Julia Ginsbach, Pacher Nóra)

3. Szótagoló-szótagolló (szerzők: Gáll Edina, Timkó Bíbor)

4. Rímelő (szerzők: Gáll Edina, Timkó Bíbor)

  

A hetet már a kipróbálásuknak szenteltem, és mondhatom, hogy a legvadabb reményeimet is felülmúlták. A bármilyen patológia okán hozzám járó gyermekek annyira megörültek a játékos gyakorlás lehetőségnek, hogy az szavakkal nagyon nehezen kifejezhető. Annyit mégis megemlítenék, hogy a szavakkal való manipuláció során a szavak, szótagok, hangok kóstolgatása közben gyakran hangos, gyöngyöző nevetésbe törtek ki, és végig mosolyogtak.

Bár a téma egyik kutatójának (Lőrik József) véleménye szerint ezeket a feladatokat teljesen verbális úton kellene végezni, különben más területeket fejlesztenek, azt látom, hogy a jól kigondolt illusztrációk segítenek a feladat absztrakt mivoltát megszelídíteni, és a legfiatalabbaknak (4-5 éveseknek) is eredményes feladatvégzést biztosítani. Amikor már gyakorlottak a vizuális megsegítésű feladatokban, bátran át lehet térni a csupán verbális csatornával működő feladatokra, pl. a szóláncokra.

Végül néhány szóban arról, hogy milyen típusú feladatokra számíthatunk

 • Szótaganalízis, szótagolás, szótagszámlálás;
 • azonos szótagok megtalálása, leválasztása, azonosítása;
 • különbségkeresés;
 • sorrendiség felállítása;
 • szótagolás, szóalkotás;
 • összetett szavak felismerése, bontása;
 • játék a hasonló hangzású szavakkal;
 • kezdőhang megtalálása;
 • játék a rímekkel;
 • hangazonosítás szavak elején, közepén, végén stb.

Az önmagukban is jó játékos feladatokat a Primo és Pikkolo táblák tökéletesítik. A tábla segítségével történő gyakorlás növeli a feladat komplexitási fokát, hiszen a nyelvi egységekkel való manipuláció során észrevétlenül fejleszti a szem-kéz koordinációt, a figyelmet, a síkban való tájékozódást, az önellenőrzés képességeit.

A feladatkártyák ára elfogadható, a táblák ára viszont kicsit borsos, de páros feladatmegoldás során is kiválóan működnek, így feleannyi táblával is megoldható.

A feladatok természetesen remekül használhatóak az anyanyelvfejlesztés során, átlagos fejlődésű gyermekek esetében is.

LIKE-olj, hogy értesülj az újabb cikkekről:

A helytelen ceruzafogás nem esztétikai kérdés: www.ceruzafogo.hu 

 

0 Tovább

A kétnyelvű gyermekek kihívásai

A többnyelvűség kezelése a francia/magyar logopédiai gyakorlatban (pptx) 

A 2014. március 6-i előadásom (Logopédia Európai Napja, Budavári Nevelési Tanácsadó) diáit ajánlom mindenkinek, aki ma Magyarországon a kétnyelvű oktatásban érintett - különös tekintettel a magyarországi kisebbségek oktatására.

De hasznos lehet a környező országokban élő szórványmagyarok oktatásában is.

LIKE-olj, hogy értesülj az újabb cikkekről:

0 Tovább

Figyelek, hallgatlak – utasítás kivitelezése a gyógypedagógiai gyakorlatban

A könyv, amelyet éppen bemutatni készülök (Jean Gilliam DeGaetano: Attention j’écoute, 1999 Les Éditions de la Chenelière inc.), a verbális utasítások megértésének fejlesztéséhez tartalmaz feladatokat. A szöveggyűjteménynek az a célja, hogy segítse a szakembereket a verbális információk megértetésében, és ezek fejlesztésben való integrálásában.

A feladatvégzés alapfeltétele a megfelelő figyelmi szint. Továbbá a gyermeknek képesnek kell lennie a verbális információk viszonylag hosszú idejű megtartására, ahhoz, hogy kezelje, strukturálja és integrálja az adott verbális információkat, valamint hogy végrehajtsa az utasításokat.

A szöveggyűjtemény 25 témát tartalmaz, mindegyikhez tartozik egy-egy rajzolt feladatlap és két különböző nehézségi szintű kérdéssor a pedagógusok számára. Még az olvasni tudó gyermekeknek sem kell elolvasniuk az utasításokat, ez a pedagógus feladata. A gyermekek csak meghallgatják őket, és legjobb tudásuk szerint kivitelezik. Csak a szóbeli utasítás feldolgozására koncentrálnak.

A feladatok célja egyrészt a hallási figyelem és a rövid idejű verbális emlékezet fejlesztése, valamint a verbális információk kezelése, a beszédértés fejlesztése.

A könnyebb érthetőség kedvéért bemutatok egy konkrét feladatlapot:

A 79. oldalon „Az iskolában” témakör szószedete: tábla, füzet, pad, ceruzák, ragasztó, toll, hegyező golfütők, repülőgép, ragasztószalag, kréták, polip, naptár.

Az alábbi utasításokat szükség szerinti mennyiségben meg is lehet ismételni:

 1. Húzd át az összes tárgyat, amit nem találunk meg az iskolában!
 2. Karikázz be minden tárgyat, ami írásra és színezésre használható!
 3. Találd meg azt a tárgyat, ami ragad, és amiből kisebb darabokat vághatunk le! Színezd is ki sárgára!
 4. Találd meg azt a tárgyat, aminek lapjai vannak! Húzd alá zölddel!
 5. Mire gondolok, mikor azt mondom: fehér és a táblára írunk vele? Színezd ki a dobozát kékre!
 6. A tollra rajzolj 3 kék pontot!
 7. Színezd ki a kapcsos füzetet pirosra!
 8. Színezd ki a ceruza dobozát zöldre és a benne lévő ceruzákat különböző színűekre!

A feladat végén pedig egy kis evokációs feladat:

Mondd meg, milyen színű a cseresznye, a répa, a fóka, a növények!

A feladatlap 2. számú kérdéssora:

 1. Húzz át mindent, ami nincs az iskolában!
 2. Színezz mindent sárgára, amit ragasztásra használunk!
 3. Karikázd be azt a két tárgyat, aminek lapjai vannak!
 4. Kösd össze a táblával azokat a dolgokat, amivel írhatunk rá!
 5. Karikázz be mindent, aminek hegye van!
 6. Színezd sárgára azt a bútort, amin a gyerekek dolgoznak az iskolában!
 7. Találd meg azokat a tárgyakat, amelyeket színezésre használunk! Minden tárgyat színezz ki más-más színnel!
 8. A színes ceruza dobozát színezd pirosra!
 9. Mutass rá azokra a tárgyakra, amik akkor jutnak eszedbe, amikor azt mondom: tinta, színek, papír, radír!

A feladatlap a képre kattintva megtekinthető nagyobb méretben is:

 

És hogy hogyan valósul meg a feladatmegoldás a gyakorlatban? Egy 7 éves, 1. osztályos tanuló (A.) esetismertetése következik.

A gyakorlatot általában egy gyors szókincs-aktivizálással kezdem. A szóban forgó gyerek, akinek a munkájából idézgetek, a 16 szóból 10-et tudott kapásból megnevezni. Érdekes, hogy a ceruza, a radír és a hegyező szavakhoz nem fért hozzá, a polipot például tudta.

Az 1. utasítás során a következő történt:

„Húzd át az összes tárgyat, amit nem találunk meg az iskolában!” – A. azonnal visszakérdezett: Itt? – majd áthúzta a hegyezőt és a ragasztót. Bármennyire is hihetetlen, de a tagadást nem azonosította.

4. utasítás: „Találd meg azt a tárgyat, aminek lapjai vannak! Húzd alá zölddel!” – A. bekarikázta a celluxot. Majd következett a megbeszélés/javítás. Majd újabb kérdés a gyermek részéről: – Így? – ikszelve egyet a levegőbe. Ez az ötödik ilyen feladatlapja, már mennie kéne az aláhúzásnak, és mégsem.

5. utasítás: „Mire gondolok, mikor azt mondom: fehér és a táblára írunk vele? Színezd ki a dobozát kékre!” Ezt a két információt gyorsan összemosta, és elkezdte a tábla keretét kékre színezni. Majd újra elismételtem a kérdést, de mire megtalálta a lapon a krétát, elfelejtette, hogy a dobozt kell kékre színezni, a krétát csak meg kell találni, nem pedig azt kell kiszínezni. (A síklapon való tájékozódás nehezített volt, a vizuális észlelés is lassú tempójú volt A. esetében.)

7. utasítás: „Színezd ki a kapcsos füzetet pirosra!” Mikor gyorsan visszakérdez, hogy „kékre?”, akkor már tudom, hogy megtapadt (perszeverált) az 5. kérdésen, nem is csodálkozom, hiszen annyi ideig foglalkoztunk vele.

A 8. utasításban igazából két utasítás van megfogalmazva („Színezd ki a ceruza dobozát zöldre és a benne lévő ceruzákat különböző színűekre!”). Végrehajtja az elsőt, a mondat végét elfelejti.

Értési problémáját, szókincsszegénységét, szorongását folyamatos dumálással, visszhangozással oldja:

„A különböző színű, az milyen színű? Azt még nem tudom, nem is hallottam!” Hosszasan magyarázkodok a szegény gyereknek, szemléltetek. Válaszként kiszínezi a lapon található szingli grafitceruzát narancssárgára. Újból nekifutunk…

Az evokációs feladat során a színfelismerés nagyjából stimmel, csak a fókát vélte lila színűnek.

A konkrét, illusztrált példák igazolják a szöveggyűjtemény hasznosságát. Mert arra gondol az ember, hogy kitesz pár tárgyat az asztalra, és manipuláltatjuk a gyermekeket konkrét, spontán utasítások mentén. De nem úgy van az, annyi visszakérdezés, újrakezdés, és -tervezés van egy apró probléma körül, hogy ember legyen a talpán, aki még emlékszik ennyi bonyodalom után a saját utasítására, ha az nincs leírva, pontosan előkészítve. Alapvetően A-nak a beszédértési problémája volt a vezető tünete. A megajánlott fejlesztő feladat hamar felszínre hozta a probléma komplexitását. A feladatmegoldás során váltakozva mutatkoztak meg a figyelmi, emlékezeti, nyelvi, vizuális, grafomotoros rendszerek zavart működésének tünetei. Ami elromolhatott, az el is romlott.

Biztosan állíthatom, hogy a foglalkozás végére mindketten le voltunk izzadva – a gyermek is a számára giganehéz feladattól, és én is, aki szintén heroikus küzdelmet folytattam a feladat megoldatásával (hadakozás a hétfejű sárkánnyal, ha egy fejét levágjuk, újabb sok nő ki helyette), holott nekem maga a feladat pofonegyszerű, és a tanításban is rutinos vagyok.

(a feladatgyűjtemény francia változata  és amerikai változata  itt szerezhető be)

LIKE-olj, hogy értesülj az újabb cikkekről:

A helytelen ceruzafogás nem esztétikai kérdés: www.ceruzafogo.hu

0 Tovább

Boér Zsuzsa, logopédus-gyógypedagógus blogjaLIKE-olj, hogy értesülj!

Címkefelhő

afázia (1),Alzheimer-kór (1),arcvakság (2),Asperger-szindróma (1),autizmus (10),beszédfejlődés (8),beszédindítás (13),beszédtechnika (1),beszédértés (10),betűtévesztés (2),dadogás (2),differenciáldiagnózis (1),diszgráfia (1),diszlexia (3),diszpraxia (3),Down-szindróma (1),echolália (1),emlékezet (7),emlékezet-fejlesztés (5),fejlesztés (4),fejlődési verbális diszpraxia (1),figyelem (4),figyelemfejlesztés (4),figyelemmegosztás (1),figyelemzavar (5),finommotorika (2),fixációszélesség (1),fonológiai tudatosság (4),formafelismerés (2),Gerstmann szindróma (1),grafomotoros fejlesztés (14),hanganalízis (1),hiperaktivitás (3),idői tájékozódás (3),integráció (2),interdentális szigmatizmus (1),iskola-előkészítés (5),játék (41),kognitív-fejlesztés (1),kommunikáció (2),kreativitás (2),kártya (3),kétnyelvűség (3),Lottójáték (3),légzéstechnika (1),MamaPapaTaxi (12),mentális forgatás (1),mentális lexikon (1),mondatértés (1),mondóka (1),munkamemória (16),neuropszichológia (2),nevelés (1),nyelvfejlődési zavar (1),nyelvi kreativitás (3),nyelvlökéses nyelés (2),nyelvtanulás (2),olvasás (14),olvasásfejlesztés (7),olvasástechnika (4),parafunkció (1),perifériás látás (1),pragmatika (1),pöszeség (2),r hang (1),szemantikai háló (3),szemmozgás (1),szerialitás (1),szintaktikai tudatosság (1),szociális képességek (2),szoftver (2),szókincs-aktivizálás (9),szókincsfejlesztés (11),szótagolás (3),szövegértés (2),taktilis érzékelés (2),tanulás (3),testséma (1),téri tájékozódás (6),ujjgyakorlatok (2),ujjszopás (1),utasításértés (5),verbális emlékezet (4),verbális fluencia (1),vizuomotoros képességek (2),vizuális figyelem (6),vizuális észlelés (4),zene (2),írás (4)

Utolsó kommentek

Elérhetőség: boerzsuzsi / at / gmail.com