Impresszum Help Sales ÁSZF Panaszkezelés DSA

Szünidei szösszenet – Az integráció

Valamelyik nap megakadt a tekintetem egy bejegyzésen, miszerint a gyógypedagógusok az enyhébb súlyossági fokú autista gyermekeket is szegregáltan oktatnák. Ez elindított bennem egy gondolatsort a hazai integrációs folyamatokkal kapcsolatban. Nekem hiányzik a Magyarországon korábban megszokott klasszikus gyógypedagógiai iskolarendszer és -hálózat. Hiányzik, hogy egyazon dologról ugyanazt gondoljuk, hiányzik a dolgoknak a jól megfontolt, kidolgozott menete. Hiányzik az empatikus, együttgondolkodó, egymást támogató gyógypedagógus közösség.


Képzéseim során rengeteget tanultam az integrációról. Ma is előttem van Csányi tanárnő megszállottan boldog arca, ahogyan saját külföldi tanulmányútjairól beszélt. És a tanultakra, elmondottakra is jól emlékszem. Pontosan tudom, mi a gyógypedagógus feladata az integráció során. Csak valahogyan azt érzem, hogy nem a gyógypedagógusoknak kellene az integrációt tanítani. Vagy nem csak nekik. Nem tudom, hogy van ez az egyéb pedagógusképzés során, de az a szomorú tapasztalatom, hogy a pedagógusok vajmi keveset tudnak az integrációról és az integrálandó patológiákról.


Mikor logopédus-gyógypedagógusként bekerültem egy nemzetközi iskolába, akkor azt tapasztaltam, hogy a diagnosztikus-terápiás tevékenységem egyrészt kevés, másrészt szociálisan elszigetel a tanári kartól. Hamar felismertem azt, hogy a távolság csökkentéséhez rengeteg többletmunkára van szükség. Nevezetesen arra, hogy napi szinten megosszam speciális gyógypedagógiai tudásomat. Informálni kell a tanítót az adott patológiáról, saját tevékenységemről, a konkrét elvégzett gyakorlatokról, a várható terápiás hatásról stb. Ez odáig vezetett, hogy a tanárok részéről is megindult az információáramlás, tanácskérés. Azonban a jó együttműködés érdekében továbbra is főleg én invesztáltam. Hálás voltam, ha legalább meghallgattak. Kezdetben úgy éreztem magam, mint egy hittérítő: beszélni folyamatosan, felkelteni az érdeklődést, annak ellenére, hogy kezdetben nyilvánvalóan csak udvariasságból hallgattak végig. A személyem iránti érdeklődés vezette őket a tartalmi elfogadásig. Nagyon lassan, de egyszer csak elindult a párbeszéd. Én mondtam valamit, az osztálytanító is reagált valamit, de ezek a közlések kezdetben nagyon lazán kapcsolódtak csak egymáshoz. Aztán megtanultam hosszabban gondolkodni a tanár által mondottakon, elvonatkoztatni a saját nézőpontomtól (nem volt könnyű), és visszavittem, boncolgattam a témát, jó kis folytatásos történetként. Állandóan reagálni kellett, és újramagyarázni, módosítani az elképzeléseinket. Ahol nyitott kapukat döngettem, oda vittem szakirodalmat, könyvcímet, táblázatokat mutogattam.

Az elméleti képzés során itt ér véget happy enddel a történet az integrációról. A gyakorlatban itt kezdődik a probléma. Az eddigi kortesmunkámnak az volt a legnagyobb hozadéka, hogy hitelessé váltam, elkezdték tisztelni a szakmai tudásomat. De a többi, az már nem volt ilyen egyszerű. Vajon elolvassák-e a szakirodalmat, utánamennek-e egy problémának vagy sem. Általában minden pedagógus azt akarja, hogy a gyermek ne olyan legyen, amilyen, hanem olyan, mint a többi. Annyiszor hallottam már, hogy el sem tudom mondani, a következő mondatokat: „tudod, Zsuzsa, nekem huszonvalahány gyermek jár az osztályomba, nem tehetem meg, hogy csak azzal az eggyel foglalkozzak”. Hiába számoltam be minden egyes apró, előretett lépésről (amik korábban az osztályban is gondot jelentettek) nagy örömmel, mindenre általában jött a hideg zuhany: „jó, de ezt meg ezt még mindig nem tudja. Az osztály teljesítményétől elmarad.” És valóban így van, de önmagához képest rengeteget fejlődött. De ez az önmagához képest való mérce még mindig ismeretlen pedagógiai fogalom.

Ezidáig általánosságban írtam a tapasztalataimról, most az érthetőség kedvéért konkrétabb vizekre evezek. Egy gyermek olvasásteljesítménye kapcsán a tanítója nagyon kedvesen azt mondta, hogy nem a munkám minőségével van a baj, hanem a mennyiségével. Több kellene a gyermeknek belőlem. És én hiába magyaráztam, hogy türelem, a gyermek patológiájával járnak egyes dolgok, a képességek fejlődése a viselkedést is javítani fogja. Hogy fejlődési etapokat nem ugrunk át, nem száguldunk rajtuk végig, hanem szép türelmesen, a magunk ütemében gyakorolunk, megélve minden kis siker örömét. De a pedagógus – jót akarva természetesen – nem nyugszik bele, mindenáron gyors megoldást keres. Egy újabb szakembertől (pszichológus) reméli a probléma igazi megoldását. Előveszi a szülőt, és átirányítja. A szülő levonja a következtetést, hogy nem tudtam segíteni, tehát felesleges vagyok. Elveszti a bizalmát, egyelőre bennem. A gyermek elkerül egy más profilú szakemberhez, ahonnan nincs visszajelzés. A helyzet viszont nem lesz jobb, hanem rosszabb. Év végére a szülő elveszti a bizalmát az iskolával szemben (tanító, vezetőség). Itt abszolút nincs már a gyógypedagógiai rendszerben megszokott vállvetve küzdés a gyermek integrációjáért. Izolált szakemberek érzik nagyon rosszul magukat, kölcsönösen elvesztve bizalmukat egymás irányába, magukra hagyottan. Mindenki invesztál, nem is keveset, de a végén mindenki frusztrált. Mi történt hát valójában, hol történt a hiba?

 • A gyermek alapproblémája nem lett diagnosztizálva.
 • A szülő nagyfokban hárítja a probléma létezését.
 • A gyógypedagógus nem elég erőszakos, tele van már negatív tapasztalattal.
 • A pedagógus a tantervet tarja szem előtt, és nem a gyermek fejlettségi szintjét és a tanterv ehhez való viszonyát. Hideg integráció a javából.
 • A pedagógus gyors eredményt akar elérni, ez emberileg érthető, másodvéleményhez folyamodik és korrepetitort kér a gyermek mellé.
 • A gyógypedagógus kompetenciája és szakmai ismerete birtokában halálosan megsértődik, kivonul és megszünteti a nagyon fontos koordinátori tevékenységét.
 • A pedagógus kommunikációja vérig sérti a szülőt
 • Év végére BOTRÁNY, miközben tulajdonképpen mindenki tette a dolgát, tudása legjavát adta.

Ez természetesen egy extrém problémás esete az integrációnak. De jól szemlélteti azt, hogy attól, hogy a gyermek bekerül az általános iskolába, nem szűnik meg automatikusan a probléma, az megmarad, és újak is generálódnak. Továbbá arra is felhívja a figyelmet, hogy amikor integrációról beszélünk, akkor nemcsak a gyermek integrálódik, hanem a gyógypedagógus is. És nem elég, hogy kezdetben önszántából lépi át a határt, ami a fogyatékos személyt a többségi társadalomtól elválasztja, de visszatérve az általános iskolába, elveszti az őt is óvó, értő, szakmai támogató felnőtt környezetet maga körül. Magára hagyottá válik, nincs sem itt, sem ott. A képzésem elején (ami nem ma volt) dr. Gereben Ferencné tanárnőtől hallott „logopédus a végeken” kifejezés mára nem archaizálódott, hanem nagyon is élő, a budai elit fertályon is.


LIKE-olj, hogy értesülj az újabb cikkekről:

A helytelen ceruzafogás nem esztétikai kérdés: www.ceruzafogo.hu

0 Tovább

Differenciáldiagnózis a logopédiai vizsgálat során: a fejlődési verbális diszpraxia

Mikor a címet olvassák, akkor biztosan önöknek is dr. House jut eszébe. Nekem is. Talán az ő hatására is igyekszem még pontosabb diagnózisokat felállítani. Mert abban teljesen biztos vagyok, hogy a korábban agyontanult fogalmat számomra ez a sorozat töltötte meg tartalommal.

Addig, amíg a magyar logopédia agonizál, és hagyja, hogy azt tegyék vele, amit, addig külföldön komoly kutatások folynak, olyanok, amik az elmúlt évek tapasztalatait dolgozzák fel. A logopédiai patológiák új neveket kapnak, és új osztályozások születnek, megváltozik a kontextusba helyezés. Ha ez a diagnózis pontosítása és a terápia hatékonysága érdekében történik, akkor érdemes beleásnunk magunkat az újabbnál újabb szakirodalmakba, és üdvözöljük ezeket a törekvéseket.

Parisse és Maillart (2009, 2010) elgondolása alapján:

A nyelvi rendszer tulajdonságai

A specifikus nyelvfejlődési zavar típusai

Fizikai jellemzők alapján

Receptív oldalról: verbális agnózia (az alanyok nem tudják kezelni a hozzájuk eljutó verbális és nonverbális hangokból álló információkat)

A produkció oldaláról: fejlődési verbális diszpraxia (a beszédhez szükséges mozgások programozási zavara)

A különböző nyelvstruktúrák szerveződése alapján

Lingvisztikai diszfázia

(Hangsúlyos zavar a nyelvtani struktúrák elsajátítása során, szemantikai és lexikális zavarok, a normál sebességű beszélt nyelv perceptív kezelésének a zavara, ami visszatükröződik a fonológiában és szintaxisban egyaránt)

A nyelv kommunikációs funkciója alapján

A nyelv pragmatikai zavara

(Az ebben szenvedőknek nehézségeik vannak a nyelv szituációhoz kötött adaptált alkalmazásában, valamint a társalgás összetartó elemeinek kezelésében, az összefüggések felismerésében)

 

A táblázatból kiderül, hogy a fejlődési verbális diszpraxia egy specifikus nyelvfejlődési zavar, melynek tünetei a beszédprodukcióban nyilvánulnak meg. Tulajdonképpen az artikulációs zavarokat mutató populációból fognak differenciálódni az ebben a zavarban szenvedő gyermekek. Tapasztalatom szerint a logopédiai vizsgálatra azzal a panasszal érkeznek, hogy a környezet nem érti meg a beszédprodukciójukat. A logopédus meg azzal fog szembesülni, hogy a beszédhangok produkciójára általában képesek izolált helyzetben (de természetesen a legváltozatosabb artikulációs zavar tüneteit is mutathatják). Preferenciát mutatnak bizonyos hangok túlhasználatára, mondjuk gyakran beszúrnak a szavakba egy-egy r hangot a biztonság kedvéért. A beszédük maszatos, levegővételük nem tiszta. Nehézségeik vannak az artikulációs mozgások kérésre történő pontos kivitelezésében (amikre egyébként spontán módon képesek lehetnek) és a beszédhez szükséges mozgások koordinációjában. A szóutánmondások során szekvenciazavar tapasztalható (a szavakat alkotó beszédhangok, illetve szótagok sorrendje helytelen), minél hosszabb az adott szó, annál valószínűbb torzítások várhatóak, és egyazon szó többszöri megismételtetése újabbnál újabb hangsort fog eredményezni. A fonológiai tagolás feladatokban viszont általában jól teljesítenek. Az általam ismert fejlődési verbális diszpraxiában szenvedő gyermekekre még motoros nyugtalanság és figyelemzavar is jellemző. Korlátozott ideig azonban nagyon jó minőségű koncentrációs tevékenységre képesek. Grafomotoros éretlenség is leírható az esetükben. Ezen aztán már el is gondolkodhatunk, hogy véletlen egybeesés, hogy a gyermek egyszerre hiperaktív és diszpraxiás, vagy ezek a tünetek együtt járnak, és akkor a tüneteket érdemes lenne szindrómába rendezni, és komplexen kezelni a problémát.

A klasszikus logopédiai vizsgálati protokoll szerint markáns nehézségeket várunk „A beszédszervi állapot és működés vizsgálata”, a „Tájékozódó megfigyelések a gyermek beszédéről”, a „Képanyag a szó hangtani szerkezetének vizsgálatához” tesztek során. A szakirodalom és saját klinikai tapasztalatom szerint is a fejlődési verbális diszpraxia egy lassabban differenciálódó diagnózis, komplex megközelítésre és (terápiában eltöltött) időre van szükség a gyökértünetek kikristályozódásához (vagy hogy eszünkbe jusson ez a kórkép), a logopédiai verdikt megszilárdulásához. Leírva diagnózisként még soha nem láttam, jómagam is óvatosságból „a fejlődési verbális diszpraxia tüneteit (általában csak diszpraxiás tüneteket) mutatja” kifejezést preferálom.

A gagyogás, beszéd megkésettsége megtalálható az érintettek anamnézisében, de ez nem sokat segít a patológia előrejelzésében, hiszen a legtöbb beszédpatológia során ugyanezekkel az előzményekkel találkozunk különböző mértékben.

A fejlődési verbális diszpraxia tünetei a gége, ajkak, nyelv, szájpadlás mozgásában egyaránt megnyilvánulhatnak.

A fejlődési verbális diszpraxia terápiájának alapja az oro-faciális-motoros stimuláció, feladatainak célja a szájtérben való gyors és pontos tájékozódás, a megfelelő beszédhangképzéshez szükséges mozgások koordinációjának összehangolása. Ha valaki a logopédiai terápiára vár, vagy csak meg akarja segíteni gyermekét, a következő játékos feladatokat kell naponta gyakorolnia:

Hamarosan folytatás a terápiás gyakorlatok bemutatásával...

LIKE-olj, hogy értesülj az újabb cikkekről:

A helytelen ceruzafogás nem esztétikai kérdés: www.ceruzafogo.hu

1 Tovább

A Pictionary játék megoldásai

Kedves olvasóim, akik részt vettetek a Pictionary játékban!

Először is köszönöm, hogy beküldtétek a megfejtést, bizonyítván, hogy olyan játékos kedvűek vagytok, mint jómagam. Másodszor, köszönöm a türelmeteket, amit tanúsítottatok az eredményhirdetésre várva. Azok, akik játszottak, mind fantasztikus nyelvi kreativitású emberek. A megfejtések között legfeljebb egy-két pont különbség volt.

Pontoztam azokat a megfejtéseket, amik egyeztek az általam kitalált képrejtvénnyel és megoldásával. Továbbá pontoztam azokat a kreatív megoldásokat is, amik ugyan eszembe nem jutottak volna, de megállták a helyüket helyes megfejtésként.

Az öt ceruzafogót nyerte: Simon Anita! A nyertesnek gratulálok!

A megfejtések:

 1. rakéta
 2. szülinapi torta
 3. repülőút
 4. lépcsőház
 5. cipőkanál
 6. fürdőkád
 7. vitorlás hajó
 8. nyalóka
 9. fényképezőgép
 10. királyi pár
 11. könnycsepp
 12. hullócsillag
 13. felhőkarcoló
 14. szemüveg
 15. autómentő
 16. Bermuda háromszög
 17. varázspálca
 18. tengeralattjáró
 19. kórház
 20. állatkórház
 21. rendőrautó
 22. vízilabda
 23. kézilabda
 24. éjjeli bagoly
 25. tűzoltó
 26. éjszaka
 27. tanuló vezető
 28. varázsló
 29. szerelmi háromszög
 30. kosárlabda
 31. grillparti
 32. napszemüveg
 33. birkapásztor
 34. naplemente
 35. strandlabda

A megfejtendő képek:


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35


LIKE-olj, hogy értesülj az újabb cikkekről:

A helytelen ceruzafogás nem esztétikai kérdés: www.ceruzafogo.hu

0 Tovább

Pictionary

Ha valaki nem lenne állandó olvasóm, és ad hoc olvassa el ezt a cikkemet, ne gondolja azt, hogy írásom szerkezete a véletlen műve. Spontán módon bár, de egy láthatatlan, előre jól megírt forgatókönyv szerint jelennek meg a sorok egymás után a képernyőn. Általában minden írásom egy önvallomással kezdődik, melyet a szerkesztőm úgy cenzúrázna ki a csudába, hogy csak, na. Keményen megküzdök érte, hogy maradhasson. Ma, amikor átfuttatja tekintetét a soraimon, csak egy halvány mosoly, egy, a tehetetlenségét kifejező kézmozdulat, alig kivehető homlokráncban megnyilvánuló leheletnyi gondterheltség utal rá, hogy bár meggyőződése ellen cselekszik, de nincs más választása, maradjon a sztori is…

Tehát az aktuális sztori:

Kubából hazafele tartva az a „szerencsétlenség” ért bennünket, hogy lekéstük a párizsi csatlakozást, és 24 órára Párizsban ragadtunk. Persze, számomra ez egy csepp problémát sem jelentett. Ki nem szeretne az Air France számláján egy napot tölteni Párizsban? Nem hinnétek el, az útitársaim egyáltalán nem szerettek volna, sőt. Így esett, hogy a reptéren kóricálva az újságosnál belebotlottam… mi másba, mint egy fejlesztőjátékba.

Már a doboza is gyanúsan jól festett, nem is lehetett elmenni mellette. Olcsó, kis helyen elfér, de rengeteget tud, kell-e ennél több egy társasjáték esetében?

A Pictionary konkrétan egy kártyajáték, melyet 8 évnél idősebb gyermekek és felnőttek számára ajánlanak, 4-8 fő számára. Az UNO megálmodói jegyzik ezt a játékot is. Mondanom sem kell, hogy nem is próbáltam egyelőre a játékszabály szerint játszani, hanem kétszemélyes fejlesztési helyzetre adaptáltam a játékot. Tudatosságról nem igen beszélhetek, leginkább spontán adaptációról van szó. Tapasztalataim szerint a 10-11 évesek, 4-5 o. gyermekek (egyaránt lányok és fiúk) kedvenc játéka lett. Fiatalabbakkal nem próbálkoztam, leginkább a játék absztrakt volta miatt, az idősebb tanítványaimnak nem volt annyi sikerélményük, hogy kedvükre legyen.

A játék 2 sorozat (kék és piros) piktogramból áll. Az adaptált változat szerint ezekből a piktogramokból kell szavakat, mondatokat, szólásokat, fogalmakat… stb. kitenni.


Példa: háztűznéző

Tehát a játék során, a piktogramokat figyelgetve, végig kreatívkodva kell kitalálni könnyen, ötletesen a meglévő készletből ábrázolható szavakat. Az ellenfélnek aztán szintén folyamatosan kreatívkodva, a vizuális és verbális csatornákat folyamatosan váltakoztatva / vagy párhuzamosan stimulálva kell a feladványokat megfejtenie. Senkinek nem könnyű feladat! Összhangot, egymásra való folyamatos ráhangolódást, játékosságot, humorérzéket és nyelvi kreativitást igényel a játék egész idő alatt, szóval jól megdolgoztat.


Példa: csúszda

Aktivizálja a szókincset és gyakoroltatja a mentális lexikonban, lexikális ismereteinkben való tájékozódást. Lecsupaszít és felöltöztet szavakat. Addig szoktuk játszani, amíg valaki öt szót kitalál, nagyon könnyű szavak esetében 10 szóig is elmehetünk. Mondanom sem kell, hogy mint oly sokszor az életben, a gyermekek bizonyulnak szigorúbbaknak a játék során, és ők találják ki a legbonyolultabb feladványokat. A fejlesztő meg csak kínlódik, és igyekszik lépést tartani… de néha azért mellé áll a szerencse. Szeretném hangsúlyozni, hogy a szerencsejátékokhoz az égvilágon semmi köze nincs.


Példa: napernyő

Ideális lehet a nyelvi játékokat szerető nagycsaládok számára, de frontális osztálymunka során is használható, és természetesen anyanyelvi, idegennyelvi fejlesztés esetében is.

Az általam vásárolt játék francia nyelvű. Tartalmaz szólistát a felnőttek, és külön a gyermekek számára is. Tehát, ha a játékszabály szerint játszunk, a szótalálásra nem kell különösebb energiát fordítani (de mennyivel kreatívabb és hasznosabb, ha mégis!).

A felnőttek számára négy kategóriából lehet válogatni: filmek, tévé, zene, egyéb kategóriák. A gyermekek számára nagy átfogó témák vannak, mint pl. Halloween, zöldség-gyümölcs, szünet… stb. Mindkét csapat egy-egy játékosa ugyanazt a szót próbálja meg kirakni piktogramok segítségével. A gyermekeknek hangosan meg kell mondaniuk a témakör nevét, a felnőttek esetében a kategória ikonjára kell rábökni. Ezek tájékozódási támpontként szolgálnak a mentális lexikonban. Amelyik csapat először találja ki az adott szót, az nyer 1 pontot. Ha egyik sem találja ki, új játék kezdődik. A piktogramok jelentését mímeléssel is lehet segíteni.

Végezetül következzen játékosabb kedvű olvasóimnak néhány, tanítványaim által kitalált feladvány a legeredetibbek közül. Szerzők: Andi, Boti, Samu, mind nagymesterei ennek a játéknak.

A legtöbb jó megfejtést beküldők között 5 ceruzafogót sorsolok ki!
A megfejtéseket a Facebook oldalamnak írt személyes üzenetben lehet beküldeni, itt:
https://www.facebook.com/messages/logopedus

(A nyereményjáték lezárult, a megfejtéseket itt lehet elérni: http://logopedia.postr.hu/pictionary-megoldas)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35


LIKE-olj, hogy értesülj az újabb cikkekről:

A helytelen ceruzafogás nem esztétikai kérdés: www.ceruzafogo.hu

0 Tovább

Nyelvi képességfejlesztés Logico Primo és Logico Piccolo feladatkártyákkal – a fonológiai tudatosság

A címbeli játékokra a Müllerben bukkantam rá, amikor nem fejlesztőjátékokért, hanem függönyfehérítőért ugrottunk be a nővéremmel. Pár perc után azonban megakadt a szemem a feladatcsomagokon, így aztán a vásárlás végéig már csak ez kötötte le a figyelmemet. Az, hogy került mosószer is a kosaramba, már nem az én személyes érdemem volt, hanem a nővérem gondoskodásának volt köszönhető.

A fonológiai tudatosság több okból kifolyólag is az érdeklődésem középpontjában áll. Az MA képzésem nagy részét a fonológiai tudatosság kutatásának szenteltem, ez volt ugyanis a záró dolgozatom témája. A dolgozatról dióhéjban: egy francia fonológiai tudatosság tesztet fordítottam le magyarra és adaptáltam magyar nyelvi körülmények közé, másrészt összehasonlítottam magyar nyelvű vizsgálati eljárásokkal, de ezek eredményei már nem kerültek be a dolgozatomba. A kutatómunka során 15 fős illesztett mintán vizsgálódtam. Speciális iskolarendszerben 1. osztályos (diszfáziás, diszlexia-veszélyeztetett) gyermekek képességeit hasonlítottam össze a normál iskolarendszerbe járókéval.

Mi is tulajdonképpen a fonológiai tudatosság?

Egy olyan nyelvi képesség, mely lehetővé teszi, hogy a szavakat hangokra, szótagokra bontsuk, és ezekkel az egységekkel különböző műveleteket végezzünk.

Miért is fontos a fonológiai tudatosság?

Mert az olvasástanuláshoz nélkülözhetetlen alapképesség. Minél jobb az iskolába lépő gyermek fonológiai tudatossága, annál sikeresebben tanul meg olvasni. Viszont az olvasástanulás folyamata tovább fejleszti a fonológiai tudatosság képességét is. Tehát a fonológiai tudatosság és az olvasás folyamata egy ördögi kört alkotnak, egymással kölcsönösen függő viszonyban vannak.

Miközben a fonológiai tudatosságról egyre többet tudunk, azért még vannak megválaszolatlan kérdések is:

„A számos kutatás ellenére a fontos kérdésekben máig nem születtek egyértelmű válaszok. Alapvető kérdések tisztázatlanok máig is, mint pl.: A metanyelvi képességek fejődése párhuzamos-e a beszédelsajátítással, vagy csak az expresszív beszéd és a megértés bizonyos fejlettségi fokán jelennek meg?

Szintén megválaszolatlan kérdések vannak a metanyelvi képességek és a kognitív képességek egymáshoz való viszonyában, az ez irányban végzett kutatások egyértelmű pozitív korrelációt mutatnak, csak nem világos, hogy ebben a kapcsolatban mi az ok és mi a következmény. Egyes vélemények szerint a metanyelvi képességek az értelmi szint megnyilvánulásai a nyelvi feladatok megoldásában.

Az sincs pontosan tisztázva, hogy a metanyelvi tudatosság az írás-olvasás elsajátításának mennyiben feltétele és mennyiben következménye.” (részlet a Nyelvi rendszerek fejlődési zavarai c. tárgy vizsgadolgozatomból, 2005-2006-os tanév)

De az elméleti síkról evezzünk vissza a gyakorlatira, ami a logopédiai gyakorlatunkban sokkal hasznosabb.

„A szótagtudat 4-5 éves korban spontán jelentkezik, és nincs kapcsolatban az olvasás elsajátításával. A fonématagolási képességnek fontos szerepe van az olvasás elsajátításában.

A fonématudat vizsgálatának következtetései:

1. Az óvodáskorú gyermekek számára nehezebb a szavak hangokra való szegmentálása, mint a szótagolás.

2. A szavak hangokra való tagolása az életkorral emelkedik, ugrásszerű a fejődés 6-7 év között.

3. A fonématagolási képesség gyakorlással fejleszthető. (Göncz Lajos, 2003)”

A fonológiai tudatosság fejlesztése

A jó hír az, hogy a fonológiai tudatosság jól fejleszthető! A kérdés az volt hosszú évekig, hogy mivel?

Természetesen valótlanságot állítanék, hogyha azt mondanám, hogy nem voltak a logopédiai gyakorlatban olyan feladatok, szöveggyűjtemények, amik a fonológiai tudatosság fejlesztésére kínáltak feladatokat. Jómagam is sokat találtam a különböző gyermekújságokban (pl. Tapsi, Kisfüles), valamint gyártottam is a logopédiai táska utódjának a „Képes beszédlottó” tartalmának felhasználásával. De a Lexi és Difer programcsomagok is tartalmaztak szöveggyűjteményt az említett képesség fejlesztésére.

Ennek ellenére a most talált feladatkártyák hiánypótlóvá váltak számomra. A polcokról négy feladatcsomagot kaptam le gondolkodás nélkül:

1. Hangoló-hangolló (szerzők: Gáll Edina, Timkó Bíbor)

2. Képek, hangok, szavak (szerzők: Doris Fischer, Julia Ginsbach, Pacher Nóra)

3. Szótagoló-szótagolló (szerzők: Gáll Edina, Timkó Bíbor)

4. Rímelő (szerzők: Gáll Edina, Timkó Bíbor)

  

A hetet már a kipróbálásuknak szenteltem, és mondhatom, hogy a legvadabb reményeimet is felülmúlták. A bármilyen patológia okán hozzám járó gyermekek annyira megörültek a játékos gyakorlás lehetőségnek, hogy az szavakkal nagyon nehezen kifejezhető. Annyit mégis megemlítenék, hogy a szavakkal való manipuláció során a szavak, szótagok, hangok kóstolgatása közben gyakran hangos, gyöngyöző nevetésbe törtek ki, és végig mosolyogtak.

Bár a téma egyik kutatójának (Lőrik József) véleménye szerint ezeket a feladatokat teljesen verbális úton kellene végezni, különben más területeket fejlesztenek, azt látom, hogy a jól kigondolt illusztrációk segítenek a feladat absztrakt mivoltát megszelídíteni, és a legfiatalabbaknak (4-5 éveseknek) is eredményes feladatvégzést biztosítani. Amikor már gyakorlottak a vizuális megsegítésű feladatokban, bátran át lehet térni a csupán verbális csatornával működő feladatokra, pl. a szóláncokra.

Végül néhány szóban arról, hogy milyen típusú feladatokra számíthatunk

 • Szótaganalízis, szótagolás, szótagszámlálás;
 • azonos szótagok megtalálása, leválasztása, azonosítása;
 • különbségkeresés;
 • sorrendiség felállítása;
 • szótagolás, szóalkotás;
 • összetett szavak felismerése, bontása;
 • játék a hasonló hangzású szavakkal;
 • kezdőhang megtalálása;
 • játék a rímekkel;
 • hangazonosítás szavak elején, közepén, végén stb.

Az önmagukban is jó játékos feladatokat a Primo és Pikkolo táblák tökéletesítik. A tábla segítségével történő gyakorlás növeli a feladat komplexitási fokát, hiszen a nyelvi egységekkel való manipuláció során észrevétlenül fejleszti a szem-kéz koordinációt, a figyelmet, a síkban való tájékozódást, az önellenőrzés képességeit.

A feladatkártyák ára elfogadható, a táblák ára viszont kicsit borsos, de páros feladatmegoldás során is kiválóan működnek, így feleannyi táblával is megoldható.

A feladatok természetesen remekül használhatóak az anyanyelvfejlesztés során, átlagos fejlődésű gyermekek esetében is.

LIKE-olj, hogy értesülj az újabb cikkekről:

A helytelen ceruzafogás nem esztétikai kérdés: www.ceruzafogo.hu 

 

0 Tovább

A kétnyelvű gyermekek kihívásai

A többnyelvűség kezelése a francia/magyar logopédiai gyakorlatban (pptx) 

A 2014. március 6-i előadásom (Logopédia Európai Napja, Budavári Nevelési Tanácsadó) diáit ajánlom mindenkinek, aki ma Magyarországon a kétnyelvű oktatásban érintett - különös tekintettel a magyarországi kisebbségek oktatására.

De hasznos lehet a környező országokban élő szórványmagyarok oktatásában is.

LIKE-olj, hogy értesülj az újabb cikkekről:

0 Tovább

Figyelek, hallgatlak – utasítás kivitelezése a gyógypedagógiai gyakorlatban

A könyv, amelyet éppen bemutatni készülök (Jean Gilliam DeGaetano: Attention j’écoute, 1999 Les Éditions de la Chenelière inc.), a verbális utasítások megértésének fejlesztéséhez tartalmaz feladatokat. A szöveggyűjteménynek az a célja, hogy segítse a szakembereket a verbális információk megértetésében, és ezek fejlesztésben való integrálásában.

A feladatvégzés alapfeltétele a megfelelő figyelmi szint. Továbbá a gyermeknek képesnek kell lennie a verbális információk viszonylag hosszú idejű megtartására, ahhoz, hogy kezelje, strukturálja és integrálja az adott verbális információkat, valamint hogy végrehajtsa az utasításokat.

A szöveggyűjtemény 25 témát tartalmaz, mindegyikhez tartozik egy-egy rajzolt feladatlap és két különböző nehézségi szintű kérdéssor a pedagógusok számára. Még az olvasni tudó gyermekeknek sem kell elolvasniuk az utasításokat, ez a pedagógus feladata. A gyermekek csak meghallgatják őket, és legjobb tudásuk szerint kivitelezik. Csak a szóbeli utasítás feldolgozására koncentrálnak.

A feladatok célja egyrészt a hallási figyelem és a rövid idejű verbális emlékezet fejlesztése, valamint a verbális információk kezelése, a beszédértés fejlesztése.

A könnyebb érthetőség kedvéért bemutatok egy konkrét feladatlapot:

A 79. oldalon „Az iskolában” témakör szószedete: tábla, füzet, pad, ceruzák, ragasztó, toll, hegyező golfütők, repülőgép, ragasztószalag, kréták, polip, naptár.

Az alábbi utasításokat szükség szerinti mennyiségben meg is lehet ismételni:

 1. Húzd át az összes tárgyat, amit nem találunk meg az iskolában!
 2. Karikázz be minden tárgyat, ami írásra és színezésre használható!
 3. Találd meg azt a tárgyat, ami ragad, és amiből kisebb darabokat vághatunk le! Színezd is ki sárgára!
 4. Találd meg azt a tárgyat, aminek lapjai vannak! Húzd alá zölddel!
 5. Mire gondolok, mikor azt mondom: fehér és a táblára írunk vele? Színezd ki a dobozát kékre!
 6. A tollra rajzolj 3 kék pontot!
 7. Színezd ki a kapcsos füzetet pirosra!
 8. Színezd ki a ceruza dobozát zöldre és a benne lévő ceruzákat különböző színűekre!

A feladat végén pedig egy kis evokációs feladat:

Mondd meg, milyen színű a cseresznye, a répa, a fóka, a növények!

A feladatlap 2. számú kérdéssora:

 1. Húzz át mindent, ami nincs az iskolában!
 2. Színezz mindent sárgára, amit ragasztásra használunk!
 3. Karikázd be azt a két tárgyat, aminek lapjai vannak!
 4. Kösd össze a táblával azokat a dolgokat, amivel írhatunk rá!
 5. Karikázz be mindent, aminek hegye van!
 6. Színezd sárgára azt a bútort, amin a gyerekek dolgoznak az iskolában!
 7. Találd meg azokat a tárgyakat, amelyeket színezésre használunk! Minden tárgyat színezz ki más-más színnel!
 8. A színes ceruza dobozát színezd pirosra!
 9. Mutass rá azokra a tárgyakra, amik akkor jutnak eszedbe, amikor azt mondom: tinta, színek, papír, radír!

A feladatlap a képre kattintva megtekinthető nagyobb méretben is:

 

És hogy hogyan valósul meg a feladatmegoldás a gyakorlatban? Egy 7 éves, 1. osztályos tanuló (A.) esetismertetése következik.

A gyakorlatot általában egy gyors szókincs-aktivizálással kezdem. A szóban forgó gyerek, akinek a munkájából idézgetek, a 16 szóból 10-et tudott kapásból megnevezni. Érdekes, hogy a ceruza, a radír és a hegyező szavakhoz nem fért hozzá, a polipot például tudta.

Az 1. utasítás során a következő történt:

„Húzd át az összes tárgyat, amit nem találunk meg az iskolában!” – A. azonnal visszakérdezett: Itt? – majd áthúzta a hegyezőt és a ragasztót. Bármennyire is hihetetlen, de a tagadást nem azonosította.

4. utasítás: „Találd meg azt a tárgyat, aminek lapjai vannak! Húzd alá zölddel!” – A. bekarikázta a celluxot. Majd következett a megbeszélés/javítás. Majd újabb kérdés a gyermek részéről: – Így? – ikszelve egyet a levegőbe. Ez az ötödik ilyen feladatlapja, már mennie kéne az aláhúzásnak, és mégsem.

5. utasítás: „Mire gondolok, mikor azt mondom: fehér és a táblára írunk vele? Színezd ki a dobozát kékre!” Ezt a két információt gyorsan összemosta, és elkezdte a tábla keretét kékre színezni. Majd újra elismételtem a kérdést, de mire megtalálta a lapon a krétát, elfelejtette, hogy a dobozt kell kékre színezni, a krétát csak meg kell találni, nem pedig azt kell kiszínezni. (A síklapon való tájékozódás nehezített volt, a vizuális észlelés is lassú tempójú volt A. esetében.)

7. utasítás: „Színezd ki a kapcsos füzetet pirosra!” Mikor gyorsan visszakérdez, hogy „kékre?”, akkor már tudom, hogy megtapadt (perszeverált) az 5. kérdésen, nem is csodálkozom, hiszen annyi ideig foglalkoztunk vele.

A 8. utasításban igazából két utasítás van megfogalmazva („Színezd ki a ceruza dobozát zöldre és a benne lévő ceruzákat különböző színűekre!”). Végrehajtja az elsőt, a mondat végét elfelejti.

Értési problémáját, szókincsszegénységét, szorongását folyamatos dumálással, visszhangozással oldja:

„A különböző színű, az milyen színű? Azt még nem tudom, nem is hallottam!” Hosszasan magyarázkodok a szegény gyereknek, szemléltetek. Válaszként kiszínezi a lapon található szingli grafitceruzát narancssárgára. Újból nekifutunk…

Az evokációs feladat során a színfelismerés nagyjából stimmel, csak a fókát vélte lila színűnek.

A konkrét, illusztrált példák igazolják a szöveggyűjtemény hasznosságát. Mert arra gondol az ember, hogy kitesz pár tárgyat az asztalra, és manipuláltatjuk a gyermekeket konkrét, spontán utasítások mentén. De nem úgy van az, annyi visszakérdezés, újrakezdés, és -tervezés van egy apró probléma körül, hogy ember legyen a talpán, aki még emlékszik ennyi bonyodalom után a saját utasítására, ha az nincs leírva, pontosan előkészítve. Alapvetően A-nak a beszédértési problémája volt a vezető tünete. A megajánlott fejlesztő feladat hamar felszínre hozta a probléma komplexitását. A feladatmegoldás során váltakozva mutatkoztak meg a figyelmi, emlékezeti, nyelvi, vizuális, grafomotoros rendszerek zavart működésének tünetei. Ami elromolhatott, az el is romlott.

Biztosan állíthatom, hogy a foglalkozás végére mindketten le voltunk izzadva – a gyermek is a számára giganehéz feladattól, és én is, aki szintén heroikus küzdelmet folytattam a feladat megoldatásával (hadakozás a hétfejű sárkánnyal, ha egy fejét levágjuk, újabb sok nő ki helyette), holott nekem maga a feladat pofonegyszerű, és a tanításban is rutinos vagyok.

(a feladatgyűjtemény francia változata  és amerikai változata  itt szerezhető be)

LIKE-olj, hogy értesülj az újabb cikkekről:

A helytelen ceruzafogás nem esztétikai kérdés: www.ceruzafogo.hu

0 Tovább

Hm, ez most akkor oktatás, fejlesztés vagy művészet? – ez itt a kérdés

Oviban dolgozni jó. Általában derűs a hangulat, a gyerekek cukik, és mindig van valami egetverően nagy fennforgás, ami eltereli az ember gondolatait az élet sötétebb oldaláról.

A francia oviban különösen nagy sürgés-forgás van mindennap, mert ez egy olyan ovi, ahol tervezett oktatás-fejlesztés folyik. Tehát a gyermekek, óvónők, dadusok, nyelvtanárok és a könyvtáros bácsi minden ideje percre pontosan be van osztva. A játékok legtöbbje fejlesztőjáték. (Nem győzök kölcsönkérni. Már legalább annyira ismerem a szekrények tartalmát, mint az óvónők maguk, annyira számon tartom a játékaikat.) A mozgásterem felszereltségét bármelyik mozgásfejlesztő központ megirigyelhetné. És nem restek nap mint nap megépíteni az akadálypályákat a legizgalmasabb eszközökkel a tornaóra kedvéért. Mikor látom, hogy a gyerekek milyen ragyogó arccal tornáznak, nekem is felderül a kedvem. Az oktatás általában differenciált, minden csoportban legalább háromféle tevékenység folyik, képességszintnek megfelelően. Mikor megyek egy-egy gyerekért, van úgy, hogy ott ragadok pár percre, annyira leköt egy-egy foglalkozás, vagy belekérdezek egy-egy érdekesebb feladatba. A folyósok mindig gyönyörűen vannak dekorálva. Szóval az, hogy mindig jókedvem lesz, ha oda belépek, nem a véletlen műve.


Ovisok az iskola szülinapján

Ma a középső csoportosok frissen kiállított munkája nyűgözött le. Egész egyszerűen művészi szépségű volt a falrészlet. Vonzotta a szememet, és mikor részleteiben is felfedeztem, akkor ámultam csak el igazán.

Egyszerűen maga az ötlet is zseniális. Virginie csoportja egyszerű fehér papírból embereket készített. Kiállítva kisplasztikáknak tűntek. Költsége szinte semmi. Ha valaki utánozni szeretné őket, érdemes a majdani karácsonyi ajándékok csomagolópapírjait eltennie erre a célra, kiválóan megfelelnek. Ebben az esetben az anyagköltség a nullánál is kevesebb. A feladat célja az emberalak-ábrázolás gyakorlása, finommotorika fejlesztése, testtudat elmélyítése. Az alkalmazott technika gyűrés, tépés, hajtogatás, csavarás ragasztás.

Ezen műveletek bemozgatják az egész kézfejet, az ujjbegyekig bezárólag. S mint tudjuk, máshogy jár az agy, ha dolgozik a kéz. A fejek gyűrt gombócok, a karok csavart vagy hajtogatott technikával készültek. Térben ábrázolja az alakot, minden fejlettségi szinten megvalósítható, az eredmény egyedi, gyönyörű. Az alkotók meg gondolom boldogok voltak munkavégzés közben. Az óvó néni szerint látszólagos egyszerűsége ellenére nem volt könnyű megcsinálni.

Személyes kedvenceim: alsó sor jobbról az első kettő, középső sor jobb első. (A kép megtekinthető nagyobb méretben is Facebook oldalamon ==> katt)

Az általam ismert egyetlen magyar szöveggyűjtemény, ami a testtudattal, emberalak-ábrázolással foglalkozik:

LIKE-olj, hogy értesülj az újabb cikkekről:

A helytelen ceruzafogás nem esztétikai kérdés: www.ceruzafogo.hu

0 Tovább

Trükkös ujjak

A játékhoz a HOR Zrt-ben jutottam hozzá, és olyan 2000,- forintba került. Nem volt valami nagy csomagolása, tartója se volt, csak egy zacskója – már nem is emlékszem, hogyan keltődött fel a figyelmem az irányába.

Maga a játék két négyzet alakú műanyag dobozból áll. A felső fala átlátszó, az alsó fekete, és 25 kör alakú, ujjbegynyi nagyságú lyuk van benne. A doboz 16 színes golyót tartalmaz, 4-4 darab piros, kék, zöld és sárga golyókat. Tartoznak még hozzá színes mintakártyák a kivitelezéshez.

A játékot lehet egyénileg is játszani, lehet ketten is, önállóan vagy versenyszerűen.

A feladat lényege: a húzott mintakártyáknak megfelelően kell elrendezni a golyókat a lehető legrövidebb idő alatt. Alulról, a lyukakon keresztül lehet ujjbeggyel felfele lökdösve helyváltoztatásra késztetni a golyókat. A lökéserősség szabályozásának fontos szerepe van. Mivel ez egy gyors játék (1-2 percet vesz igénybe), a legrövidebb terápiás órán is használhatjuk képességfejlesztésre.

Hogy milyen képességek fejlesztésére alkalmas? Hát, a taktilis érzékelésre, az ujjbegyek érzékenyítésére, az ujjak differenciálására mindenképpen használható. A két kéz összehangolt működését is igényli a játék, de fejleszti a domináns kezet is. Továbbá fejleszti a vizuális analízis-szintézis képességeket (mintakövetés), a figyelmet, stratégiák kialakítását/változtatását szorgalmazza, a lépések sorrendben való kivitelezésével (tervezés-szervezés), a konstrukciós képességeket, a síkban való tájékozódás képességét. Építés közben végig egyensúlyozni is kell, mert elég egy apró billenés, és kezdődhet a játék elölről, mivel nem egy stabil konstrukcióról van szó.

Amilyen egyszerű a játék koncepciója, annyira nagyszerű – méltatlan, hogy nincs nagyobb reputációja. Mivel egy tenyérnyi darabról van szó, jómagam is gyakran megfeledkezem róla, hogy aztán mikor ismét a szemem elé kerül, újra és újra elámuljak az egyszerűségében is rejlő nagyszerűségén.

Óvoda nagycsoportos kortól bátran használható, de ebben az életkorban még lehet, hogy segítő jobbot kell nyújtani a gyerkőcnek, például a tartásban.

Milyen terápia kezdetén alkalmazható bevezetésként? Grafomotoros terápia kezdetén mindenképpen, de diszkalkulia terápia során is adekvátnak mutatkozik, és kognitív terápia keretében sem nyúlunk mellé, ha használjuk. Figyelem- és emlékezetfejlesztésre egyaránt használható. Használata elmélyült figyelmet igényel. Bár kikezdheti a türelmét az ügyetlenebb gyermeknek, azért a „nagyon szeretem” játékok közé tartozik.

Milyen hibák és nehézségek mutatkoznak a használata során?

Az 5 éves korúak közül páran nem tudják elkezdeni, segítséget kérnek, már a tartásban is. Ha beragad egy-két golyó, segíteni kell őket az akadály-elhárításban.

Iskoláskorban: ha lassú a kivitelezés, jól kijönnek a dominanciaproblémák – nem azzal a kezével manipulál leginkább, mint amivel a ceruzát fogja. A minta tükörképének felépítése, majd mikor rájön a tévedésre, képtelen a hibáinak kijavítására (pl. egy szimpla dobozforgatás, majd a sorok áttolása lentről fel) stb.

LIKE-olj, hogy értesülj az újabb cikkekről:

A helytelen ceruzafogás nem esztétikai kérdés: www.ceruzafogo.hu

0 Tovább

Az iskola-előkészítő foglalkozások

Amióta a gyermekek 6 évesen mennek iskolába, reneszánszukat élik az iskola-előkészítő foglalkozások. Hogy a szigorú iskolába küldés jó-e vagy sem, arról megoszlanak a vélemények. Szerintem jó, de sokan lesznek velem ellentétes véleményen. A kétezres évek eleje körül lett rá lehetőség, hogy egy gyermek indokolt esetben akár 8 évesen kezdje meg az iskolát. Kb. 8 évvel később nem egyet vizsgáltam közülük a szakértői bizottságban, és a késői iskolakezdés pozitív hatásai a teljesítményben nem mutatkoztak meg. Azt a karriert futotta be legtöbbjük, amire a kezdeti képességeik predesztinálták őket.

Most iskola-előkészítőt tartanak az óvodák, az általános iskolák, gombamód szaporodnak a magánkezdeményezések. Előkészítőkre lehet járni játszóházakban, fejlesztőközpontokban, családi napközikben. A szülők, abbéli félelmükben, hogy gyermeküknek 6 évesen el kell kezdeniük az iskolát, már 5 évesen elkezdik rákészíttetni erre a gyermekeket.

Korábban volt rá lehetőség, hogy az iskolában legyenek ilyen osztályok, leginkább az eltérő tantervű általános iskolákban. A Meixner-módszer eleve úgy lett kitalálva, hogy két év alatt egy iskola előkészítő és egy 1. osztály során sajátíttassa el az olvasás-írás képességét. A francia iskolarendszerben az első osztályt például iskola-előkészítő kurzusnak (Cours Préparatoire CP) hívják.

Remek szöveggyűjtemények voltak-vannak, amiket korábban mind az iskola-előkészítő foglalkozásaim során használtam nagy-nagy csodálattal. Azért szeretném egy-egy képpel illusztrálni őket, hogy emlékezzünk arra, hogy azokban a korábbi ínséges időkben milyen sokat is jelentettek mind a logopédusok/fejlesztő szakemberek, mind a fejlesztett gyermekek számára. És hogy a gombamódra szaporodó szöveggyűjtemények és fejlesztőjátékok ne halványítsák el emléküket, mert az évek során semmit sem veszítettek nagyszerűségükből. Ma is mondanak újat számomra, annyi év forgatás után is.


Végezetül ajánlok egy több száz feladatlapot tartalmazó, ingyenesen letölthető angol nyelvű gyűjteményt, ami a vizuális, grafomotoros képességek, matematikai készségek, az olvasástanulás rejtelmeibe bevezető igényes és színes feladatlappal bűvöli el a kis tanoncokat és tanáraikat. A bőség zavara a mi esetünkben nagy valószínűség szerint érdekesebb foglalkozásokhoz vezet, motiváltabb ismeretelsajátítást és boldogabb gyermekeket eredményez. Ha már elő kell készíteni, a legjobb minőségben tegyük.

Ajánlom régi és új barátaimnak, kedves kollégáimnak és a blogom minden olvasójának.

http://www.schoolsparks.com/kindergarten-worksheets

LIKE-olj, hogy értesülj az újabb cikkekről:

A helytelen ceruzafogás nem esztétikai kérdés: www.ceruzafogo.hu

1 Tovább

Boér Zsuzsa, logopédus-gyógypedagógus blogjaLIKE-olj, hogy értesülj!

Címkefelhő

afázia (1),Alzheimer-kór (1),arcvakság (2),Asperger-szindróma (1),autizmus (10),beszédfejlődés (8),beszédindítás (13),beszédtechnika (1),beszédértés (10),betűtévesztés (2),dadogás (2),differenciáldiagnózis (1),diszgráfia (1),diszlexia (3),diszpraxia (3),Down-szindróma (1),echolália (1),emlékezet (7),emlékezet-fejlesztés (5),fejlesztés (4),fejlődési verbális diszpraxia (1),figyelem (4),figyelemfejlesztés (4),figyelemmegosztás (1),figyelemzavar (5),finommotorika (2),fixációszélesség (1),fonológiai tudatosság (4),formafelismerés (2),Gerstmann szindróma (1),grafomotoros fejlesztés (14),hanganalízis (1),hiperaktivitás (3),idői tájékozódás (3),integráció (2),interdentális szigmatizmus (1),iskola-előkészítés (5),játék (41),kognitív-fejlesztés (1),kommunikáció (2),kreativitás (2),kártya (3),kétnyelvűség (3),Lottójáték (3),légzéstechnika (1),MamaPapaTaxi (12),mentális forgatás (1),mentális lexikon (1),mondatértés (1),mondóka (1),munkamemória (16),neuropszichológia (2),nevelés (1),nyelvfejlődési zavar (1),nyelvi kreativitás (3),nyelvlökéses nyelés (2),nyelvtanulás (2),olvasás (14),olvasásfejlesztés (7),olvasástechnika (4),parafunkció (1),perifériás látás (1),pragmatika (1),pöszeség (2),r hang (1),szemantikai háló (3),szemmozgás (1),szerialitás (1),szintaktikai tudatosság (1),szociális képességek (2),szoftver (2),szókincs-aktivizálás (9),szókincsfejlesztés (11),szótagolás (3),szövegértés (2),taktilis érzékelés (2),tanulás (3),testséma (1),téri tájékozódás (6),ujjgyakorlatok (2),ujjszopás (1),utasításértés (5),verbális emlékezet (4),verbális fluencia (1),vizuomotoros képességek (2),vizuális figyelem (6),vizuális észlelés (4),zene (2),írás (4)

Utolsó kommentek

Elérhetőség: boerzsuzsi / at / gmail.com